tiistai 18. toukokuuta 2010

MIS MEIN RISUKASA...TIETÄÄKS KUKKAA...!

Jaaha kamuuset. Mie en uo käännä tiällä ko ei uo olluna mittee mukavoo kerrottavaa. Sitäs ihan ainaasta kipusta vaa. Ny mie kuiteski uon syvän niin täännä jot on pakko johoski se purkaa.

Tuo suojeelusenkuli on tosa sitäsvarte jot mein lähsuku on sen tarpehesa tojella. Ei se aarinko mein risukassoo uo paistant ja lieko koskaa ennee paistookaa. Ny silt ainaski tuntuu.

Mie jo tuolla vihjaasin jot sinne päivystyksee pit lähtä. Nii ol kauhii kipu jot mie en ies täsä mualimasa kunnolla ennee olluna. Siää polin luukkusella mie si kertoosin jot henki koht lähtöö ja ei ies ne oksukontitkaa auta. Sanoosin jot en kyjene istuksimmaa ko selekee koskoo vaa ei heil olluna siä ihkauuvesa lasareetisa ies riittävästi sänkylöit. Mie si kyl piäsin aikas nopijaa liälärille. Koko syömenen miä hälle si vuojatin ja sanoosin mitä liäkkeitä uon jootunna jo syömee. Hää miut komen ylös ja varpille ja kantapäille seisoksimmaa. eihä se onnant. Hää kuiteski riamastu jot hyvihä mie kävelen ? Ja kirjootti miulle sitä pankottii mist ei mittää appuu olluna enneskää. Iha toivoin jot oisin ies suanna kipupiikkisen vaa turhoo uotin. Jumankikka mieha en kusekkaa sinne Haartmannin sairaalaa päikkee. Siä mie si aalasessa itkee vollootin ja uotin hakijata.

Poika on suanna jo muuttosa ohi ja sisustoo uutta kottiisa. Iha ol ainaski pohjapiirustus hyvännäkööne. Kaks huonetta ja kyökki, saana ja parveke. Kylhä se ny yssinelääjälle riittää. Aatonki hää osti ko pittää piästä töihin ja muuvallekkii. Jospa se eläämä siit ny alkaap noosta.

Si miun ukon pit männä sinne muistitestilöihi. Soittivatten jot mein hoitaja ei si otakkaa vastaa ko ei uo paikalla. Siirtys seuraavalle viikolle ja se si sotkikkii koko homman. Ko liäkär alootti sen lomasa sillos muanantaina. Häne pit se lähete sinne neerolookille pistee. Perskele kahenviikon loma. Noo miun oma liäkär soitti si seuraavala viikol mut ei olluna tää tohtor laittant sitä lähetettä valmihiks vaik piti ja vaa liittee niä kokehien tulokset mukkaa. Eikä hää ies ekkoo kertoo munnaa näit juttui. Hää munas sen syöpäsenki jo iha yssityisil myö käätii. Mie hälle vaihan ny liäkärin.

Sitte parviikkoo takaaperin si miun plikan tyttö pyys muuttoappuu ko ol männy susset ristii hellun kanssa. Sitä si järestettii ja kamaaset raahattii välaikasee paikkoo. Tää olki sellaane vakavampi riita ko iha huusholli pit purkee. No muutaman päivän piästä hyö si sopivat ja hää män takas. Mie kysyin jot kuis tavarat nii hää sano jot hissuksii raahaavatten takas.

Tännää mie sain puhelun min plikalt. Tää nuarmiäs 28-v oli kualluna sohvalle. Tytöntyttö yritti hänt herättee vaa ol olluna iha kylymä jo. Onneks hää ei olluna siä yssin vaa ol kaveeri mukan. Hyö olliit si ampumalanssin tilanna mut kuallu hää ol. Si tulliit polliisi ja siit si alkos rumpane. Ko ei tiijetä mitä on sattunna nii tehhää tietty se avaus ja kolomen viikon piästä on haatajaiset. Mie suren tään lapsenlapsen pualesta ko on hällä näin kovvoo parkymppisellä. Sano jot ei viä oike ies ymmärrä koko assii. Tää kaik tapahtu sunnuntaki uamun. Mut hyö olliit soittanna vast tännää plikalle ja hää sit heti miulle. Oli kauhii assii ko poika ol iha mukava. Ja tyttö surree pojan äiteen pualest. On nii yssin ja vanaha siä kaukan tiältä.

Ainoo illoone assii mitäs ny on tapahtunna on se jot mie suan kissan hoitoo kesäl ko nuarempi lapsenlaps lähtöö sussusa kans käämää lomil. Onki kuulemma oikia kunnon kommee kolli. Mie tiellä hykertelen käsii ko hilijoo uon haaveillu kissasta ko en ennee voi koiroo ottaa. Kissoo ei tarvihe silviisii viija lenkkilöille. Nääs nää miun polovet. Ehtii ukko tään vissiitin aikan tottuva ajatuksee.

Jotta ei jäis valiitukset vajjaiks nii miul on si kynsi pistänt ukkovarpin nii kipiäks jot pit iha liäkärrii kää helsoomasa. Antipijoottia suuhun ja salavoo siihe varpii. Jot on kipiä ja ihan liilänvärine. Viis päivee särkennä. Ny ei si oikke piäse miteskää kävelemmää. Mie lääkäriiki mänin autopiilillä tään lyhykääsen matkan. Pakko ol ko ei kärsin astuva.

Harmi jot sie Reine uot töissä nykysee. Ny ois sil naaruterapijalle paikka. Senverra on näit hualii olluna. Siitepöly ei anna rauhoo oon ihan räkääne ja yskinnä keehkoset pihalle. Myö asutaa koivui vastapiätä. Ja ny on tuassiisa niin kuuma 27,2 astetta jot pakko on akkunat oltava aaki.

Oike kivvoo kesänalakua kaikille joivoot tiät tää

Tipiliini eli Pirre