keskiviikko 8. syyskuuta 2010

PERSKULES SENTÄÄ....

Mihi miun kuvat on hävinneet. Ei mistää löövy. Vastha mie sen ampijaisen siäl pomin jot sillo viä olliit tales.

No ei voi mittee ko ihmetellä. Mie munantakina körööttelin miun Härpäkkeellä nurtean pankkii siihes Mäkelän kavulla olevaa. Mitä ??? ei se olluna ennee siä. Ol jo tammikuusa lähtennä käpämäkkee. Noo hiukka otti tuol nuppisest ko miul ol sielt saatavvii ja miehä en sitaksiloilla niit lähe perrii ko männee si siihe se raha.

Siält mie si lähin kaapoille. Iha ol kiva ilima viipottoo pitkin jalakakäätävii. Iha osaasin kurvasta sillä hissiiki sissee jot piäsin yläkertaaki ihmettelemää. Mie kävin ostamasa sajeviittoi miul ja nuapuri. Mie tarvihen täl ajellesa ja nuapur koiroo ulosviijessä.

Si mäninki kohveelle ko en olluna siä koko kesän käännä. Het huomasiit jot muijaha on laihtunna. Pakko myöntee jot kesän aikan on puonna se 10 killoo vaa ei riitä viä mihiskää.

Siäl mie kurvoomaa kottii päin. Iha muutes män kaik hyvin vaa jottain tapahtu mein pihas. Mie aakasi kaik ovet sinne miun tallisee ast ja kiänsin konneen perruutusasentoo. Alko kuulkee kaamee piipitys ja kaik valot vilikummaa. Mie joka nappulaa viäntämmää ja näpelöimää ei aattanna. Miul pukkoo kauhii hiki piälle. Yritä siin ny peruttoo ko se perruutus iänikii alako lisäks huutoo. Melekee meinas jiähä Härpäkkä siihe sijoillee.
Noo mie si sen sinne perruutin ja sulin välovet jot ei kuulus nii kauhii iän. Pakko myöntee jot nii etupiä ko takapiäki saip muutaman tällin ko mie si hermostuusin nii en suanna sitä si millää kohillee. Lopult mie sen sain yhen mustelman kera sissee ja kieltämäti ois paijasta voinna kiertee hikkee nii otti lujil.

Menin nuapurrii si kohveelle suoroo ja siäki ihmeettelin jot mikä siihe tul. Noo omppupiikakka ja suklaakohve si vähäs raahotti miun ylkiarrokksilla kietävvii hermoloit.

Mie si tiistakiuamun lukemaa miun ohjekirjoo ja siähä si selvis mis se helkutan hätävilkkusen nappula piileksi. Suatii se sammummaa ko miun tummakommee kuski tul siä kahtommaa. Miehä tulkkaasin ne namikatki viärin. Painoin sit sinista jost pitkät valot tul piälle ja se olki punaane nappula. Kuski miul si terootti jot punaane on vuaran vär ja siniine si ei uo. Jospa mie tuoki si muistaasin seuraaval kerral.

Tännää keselviikkova myö si käätii hakaniämesä ja mie piäsin sinne nurteaa istuksii. Ol kuulkee vuan kaks kassoo j immeisii iha hirmuusest. Meinas miul roppu palloo siin uotellessa. Mie olin siä rollikalla jot ei tarvihe kokopainoo laskoo nuihe polviloihe piälle. Mie en ennee sua miun vasent polovee ihas suoraks. Sillo sattuu liikoo.

Tännää ois olluna nii ihana ilima ajjoo kahtommaa sitä kumpulan puutarhoo vaa en mie si ennee jaksant ko tultii kottii. Mie mänin kohveen jäläkeen makkoomaa. Män yö pitkäst aikoo keturillee.

sunnuntai 5. syyskuuta 2010

KESÄ MÄN MUATEN.......:)

Mie en ennee muista mitä uon sanonna ja mitä en nii pistämpä tulemaa mitäs muistii tulloo.
Myö si käätii ukon kanssa siä neerolookil ja häne liäkkeesä uusittii. Ko tuo yöks tarkootettu tekikii sellaasen temppusen jot ko hää noos ylös nii verepaine laski alle kaiken si hää ain kupsahti. Kerraa hää kaatus nii pahast jot luulin kallon haljenneen. Noo onneks ol nii kovvaa tekkoo et ei si särkynnä.
Si se perskuleen uus liäke tekiki ihan vallan hirmuusii. Hää niit harholoit alkos näkkee ja yritti vallan vaatekuapista ulos. Sen mie kans poistin. Ja ny on kohtaalane olo.
Kaiteetki meil käätii laittammaa parrii kohtaa.

Miun kesä onki olluna siit lähtii ihas kauhii ku se kuumuus alako. Kivut nooski siihesluokkoo jot jootusin isännä kovvii liäkkeit pihistämmää. Ei nekkää kippuu pois viäneet. Mulla ei polovet ennee kestä 50 meterii liikkuva ja ilimakkii tuntuup loppuuvan keehkosist ihas kokonaa. Sitä mie en kuiteskaa ymmärrä ko miun paino on itessee pujonnu 11 killoo lähtöpainost. Noo se kait johtuup siit jot miun massu ei ennee vejä nii kauhiit miärää ruokoo.
Ja se vissii taas johtuu täst kuumuuvest.

Meil lähes 32 astettä lämmint sisällä ja joka akkuna aaki.Poika asens kattoo sellaasen pyöriivän härveelin ja lattijalla pyärii 2 leksii . Mie kävin 2-4 kertoo päiväs suihkusssa ja siält suoraa sänkysee seljällee kuivamati. Se aatto ies hetkeks.

Siihe pahimpaa heleteesee tul sit se kolli meille ja ei si voint pittee ennee parvekkeen ovvee auk ko myö 4 kerroksesa asuttaa. Akkunatki piti pittää nii ravollaa jot ei mahtunt siit låpi. Mut ol se kiva kolli maiconjokusellaane. Siit tulloo iso ja kommee jahka viä kasvaa. Ol sellaaset pitkät karvat. Se ol miähen kissa nii män vällee ain ukon viekkii makkoomaa.

Myö piästiiki kolome kertoo tänkesän mökille. Juhannuksena pijennetty loma ja sit parkertoo pe-su kääntiä. Arvatkee uonko mie naattinna. Ukkokii ol ulkon suurimma osan päevee ja mökis ol viileämpää nukkuva ko koton.Poika on meil olluna kuskin ja rillimestarin. Hää tekköö ihanii herkkusii.

Plikan porukkaki on olluna siä kokosajan. Hänel alako loma juhannuksest ja männöö heinäkuusa töihi vasta. Tulevat toimee tyttö ja poika hyvin. Plikka tuumaski jot hällä on ihanan hullu veli jos ei ois vel nii hää siit ottaski ihtellee ukon. Nii on tyaitava käsistää.

Tyttö rakens kesän alus meille pation sinne ja kun on olluna nii kuumoo nii hää levittikkii sinne ressust suojan. Siit hyö si kehittivätki pojjaan kanssa uuven versiijon vakosesta ressusta.
Poika osti mökille uuven valurautarillin ja se onki olt kovas käätös.
Noo mie si oonki se jolle tänäkesän pit se ampumalanssi kuhtuu. Perskule sentää. Olin jättän joomatölkkisen pöövälle pijemmäks aikoo ja uatteli syömiisen piälle sen huitast tuulesuojoo.
Kuhii kipune iski kiälee ja mie jo luulin jot joku metallipiikki pisti. Kaivoin sen kiälest nii se olki pimppari. Mie piäsinki tosliukkaast mökkii sisälle plikka peräs ottamaa kyypakkauksest tapletteja. Sen piälle mot puhallusta ventoliinii. Si myö soitettiipäivystyksee ja ko hää kuul jot mie uon astmaatikko nii het lähetti sen ampumalanssin meille. Tuli 11 minnuutisa.
Noo ei onneks alakanna kurkku turpoomaa mut kiäl turpos ja että sitä koski. Joten en lähtennä hein mukkoo ko oisiit tuonna miut piäkaapuntii ast. Lahti ei ois ottanna vastaa ko ei henk olluna mänössä.

Parviikkoo takaaperin mie si kävin kokkeilemasa sellaasta senioorimoppoo. www.apuajoneuvo.fi Jos toimii mulla ja mahtuu mein hissii nii vuokraan ens sellaasen ja katon si mites enskevväänä toimitaa. Se kulukee sähköllä ja on kolomepyörääne. Yhellä lattinkilla männee 60 kilomeetriä. Mie uon jalankulkija jot ei tarvihe mittää korttii eikäs vakkuutuksii. Sillä ajellaa siä mis jalankulukijat liikkuvat. Ihan on huippunopia jo 14 kiloometriä peräti tunnissa piäsee.

Arvatkee uonko mie männy. Nuppi senko tutisoo ko miä piästelen kaappaset ja kirjasto mänemää. Hissii mie en sitä toistakertoo yrittänt ko mein hissin ovi on 71 senntijä leviä ja tää HÄRPÄTIN (Siks mie sen ristin) on 68 levvee. Ol nii tuskaane homma suaha hissii ja siit kottii ja sielt uuvestaa ulos. Hittolaane kerraksee. Mie sen kävin tyrkkeemäsä lastenvaanuhuoneesee. Siä ol sähkötöpseeli jot suap lattinkii.
Mie si het kävin isännöihtijällä ja myö juteltii täst säilyytysonkelmasta. Meil on sellaane välinevarasto joka on otettu talonasukkailt pois k pojjaan kelet kävviit siä juhkimasa. Sinne mie sain torstakina avvaimen ja luvan sähkön käättöön.

Mie sen ekkoo kertoo ajoin nokka iellä ja en meinant millää suaha kiäntymmää. Mut mänhä se lopult ko mie oikee ähelsin. Si mie sen siäl kiänsin oikee päikke nokka ovvee kohti. Eiles ko lähtin kauppasee nii pujahinki ihas mukavast ulos ja takastullesa mie sen perruutinki sissää. Män silviisii ihas kummasti iliman pihtipiälii.

Noo täshä nää tärkijämmät juttuset olkii. Ko ny tulloo syssy ja pimenöö nii mieki piäsen si konneelle vissii usiampaa tahi sitten en.

Terveisii kaikil kamusil ja kivvoo syssyä.

Toivoo Pirre se tipiliini.

tiistai 18. toukokuuta 2010

MIS MEIN RISUKASA...TIETÄÄKS KUKKAA...!

Jaaha kamuuset. Mie en uo käännä tiällä ko ei uo olluna mittee mukavoo kerrottavaa. Sitäs ihan ainaasta kipusta vaa. Ny mie kuiteski uon syvän niin täännä jot on pakko johoski se purkaa.

Tuo suojeelusenkuli on tosa sitäsvarte jot mein lähsuku on sen tarpehesa tojella. Ei se aarinko mein risukassoo uo paistant ja lieko koskaa ennee paistookaa. Ny silt ainaski tuntuu.

Mie jo tuolla vihjaasin jot sinne päivystyksee pit lähtä. Nii ol kauhii kipu jot mie en ies täsä mualimasa kunnolla ennee olluna. Siää polin luukkusella mie si kertoosin jot henki koht lähtöö ja ei ies ne oksukontitkaa auta. Sanoosin jot en kyjene istuksimmaa ko selekee koskoo vaa ei heil olluna siä ihkauuvesa lasareetisa ies riittävästi sänkylöit. Mie si kyl piäsin aikas nopijaa liälärille. Koko syömenen miä hälle si vuojatin ja sanoosin mitä liäkkeitä uon jootunna jo syömee. Hää miut komen ylös ja varpille ja kantapäille seisoksimmaa. eihä se onnant. Hää kuiteski riamastu jot hyvihä mie kävelen ? Ja kirjootti miulle sitä pankottii mist ei mittää appuu olluna enneskää. Iha toivoin jot oisin ies suanna kipupiikkisen vaa turhoo uotin. Jumankikka mieha en kusekkaa sinne Haartmannin sairaalaa päikkee. Siä mie si aalasessa itkee vollootin ja uotin hakijata.

Poika on suanna jo muuttosa ohi ja sisustoo uutta kottiisa. Iha ol ainaski pohjapiirustus hyvännäkööne. Kaks huonetta ja kyökki, saana ja parveke. Kylhä se ny yssinelääjälle riittää. Aatonki hää osti ko pittää piästä töihin ja muuvallekkii. Jospa se eläämä siit ny alkaap noosta.

Si miun ukon pit männä sinne muistitestilöihi. Soittivatten jot mein hoitaja ei si otakkaa vastaa ko ei uo paikalla. Siirtys seuraavalle viikolle ja se si sotkikkii koko homman. Ko liäkär alootti sen lomasa sillos muanantaina. Häne pit se lähete sinne neerolookille pistee. Perskele kahenviikon loma. Noo miun oma liäkär soitti si seuraavala viikol mut ei olluna tää tohtor laittant sitä lähetettä valmihiks vaik piti ja vaa liittee niä kokehien tulokset mukkaa. Eikä hää ies ekkoo kertoo munnaa näit juttui. Hää munas sen syöpäsenki jo iha yssityisil myö käätii. Mie hälle vaihan ny liäkärin.

Sitte parviikkoo takaaperin si miun plikan tyttö pyys muuttoappuu ko ol männy susset ristii hellun kanssa. Sitä si järestettii ja kamaaset raahattii välaikasee paikkoo. Tää olki sellaane vakavampi riita ko iha huusholli pit purkee. No muutaman päivän piästä hyö si sopivat ja hää män takas. Mie kysyin jot kuis tavarat nii hää sano jot hissuksii raahaavatten takas.

Tännää mie sain puhelun min plikalt. Tää nuarmiäs 28-v oli kualluna sohvalle. Tytöntyttö yritti hänt herättee vaa ol olluna iha kylymä jo. Onneks hää ei olluna siä yssin vaa ol kaveeri mukan. Hyö olliit si ampumalanssin tilanna mut kuallu hää ol. Si tulliit polliisi ja siit si alkos rumpane. Ko ei tiijetä mitä on sattunna nii tehhää tietty se avaus ja kolomen viikon piästä on haatajaiset. Mie suren tään lapsenlapsen pualesta ko on hällä näin kovvoo parkymppisellä. Sano jot ei viä oike ies ymmärrä koko assii. Tää kaik tapahtu sunnuntaki uamun. Mut hyö olliit soittanna vast tännää plikalle ja hää sit heti miulle. Oli kauhii assii ko poika ol iha mukava. Ja tyttö surree pojan äiteen pualest. On nii yssin ja vanaha siä kaukan tiältä.

Ainoo illoone assii mitäs ny on tapahtunna on se jot mie suan kissan hoitoo kesäl ko nuarempi lapsenlaps lähtöö sussusa kans käämää lomil. Onki kuulemma oikia kunnon kommee kolli. Mie tiellä hykertelen käsii ko hilijoo uon haaveillu kissasta ko en ennee voi koiroo ottaa. Kissoo ei tarvihe silviisii viija lenkkilöille. Nääs nää miun polovet. Ehtii ukko tään vissiitin aikan tottuva ajatuksee.

Jotta ei jäis valiitukset vajjaiks nii miul on si kynsi pistänt ukkovarpin nii kipiäks jot pit iha liäkärrii kää helsoomasa. Antipijoottia suuhun ja salavoo siihe varpii. Jot on kipiä ja ihan liilänvärine. Viis päivee särkennä. Ny ei si oikke piäse miteskää kävelemmää. Mie lääkäriiki mänin autopiilillä tään lyhykääsen matkan. Pakko ol ko ei kärsin astuva.

Harmi jot sie Reine uot töissä nykysee. Ny ois sil naaruterapijalle paikka. Senverra on näit hualii olluna. Siitepöly ei anna rauhoo oon ihan räkääne ja yskinnä keehkoset pihalle. Myö asutaa koivui vastapiätä. Ja ny on tuassiisa niin kuuma 27,2 astetta jot pakko on akkunat oltava aaki.

Oike kivvoo kesänalakua kaikille joivoot tiät tää

Tipiliini eli Pirre


torstai 22. huhtikuuta 2010

JÖSSES, EI VOI MUUTA SANNOO....


......mie uon iha kuallu. Kokonaa. Siä hampiliäkärillä jootusin laakkoomaa parkertoo. Ei se siihe jiä ko viä pitäs aika suaha ja nuo kaik tarkistoo. Jottain onkelmii siä viäki on.
Jossakii vaiheessa si miun kilppuri ultrattii ja saman on pysynnä jot ei tarvihe sitäkää ennee kytätä.
Si mie ukon käätin liäkätillä ko pittee suaha lähete sinne neerolookille. Nuit liäkkeitä pitte rukata. Hää on olluna väsy, ei ruokahalluu ja si kuatuup vällee. Yks ilta sit kehtas pyörtyy ja arvatkee kuka säikähti. Juu iha oikkee miehä tietty. Pit pittee molemmilla koprilla sytämestä kiin jot ei karkuu laakannu.
Miulla onki si olluna nii hirvehii kipusii jot mikkää liäke ei auta. Nää kipuset onki sit seläs ja perslihaksissa (sano läskissä). Mie mänen het liäkärille tuonne sairaalan päivystyksee ko suan
hommattuu meil sen ukon hoitajan. Molemmat mukulat ovatten työelämäsä. Ja mie pelekään jot nappaavatten akan sissää. Yöt onki si olluna iha kamalii ko kokosajan pittee juosta vessassa ja ei millää kykenis kävelee. Si mie seison tosa matkan varrel yhel jalal ja johoski asentoo kiäntynnä. Uottelen jot vintis valakenis ja kipu hellittäs ja en kuatus enne ko piäsen pöntö piälle istuksimmaa.
Vällee tekis miäl luovuttaa ja lähtee ehtimmää sitä aarinkoo. Jos se sit alakas tänneki risukassoo paistammaa.
Poika tekköö muuttova ko on ny löötännä jonkilaisen asunnon. Ja on kuulemma ostant aatonki. Piäsee töihi ja muuvallekki tarpeheitte mukkaa.
Kamalinta täsä kipuloissa on se ko ei kyjenne ollee tiällä konneella. Ei voi istuu, ei seistä eikä maatakkaa ko yhes asennossa. Ole siin ny si illoone.
Kesäki vissii tulloo mut millaane ko se helkutan tuhkapilvi sotkee asjoi.
Sitäs näkkyy uolellessa Pirre

perjantai 12. helmikuuta 2010

PISSII SE KO MANNEKEN IKKÄÄ....!Jaa, ah ei uo tulluna käätyy näilkä sivusil. Ei uo olluna mittee kirjoottamista ja ei ain viihtis välittaaka niist kipusist. Tallesaha ne ovatten.
Noo hampi on ny entist ehompi ko suatii valahamiksi. Viä pitäs tilata aeka ko nuit muit pitäs kahtoo jot eivätten iha lähe käpälämäkkee.
Juu tuohos kuvvaa liittyy iha juttuki. Sen kuulin miun nuapurilta ko häne ystävääsä epsanjasta sen kirjootti.
Ol ukko uamulla herännä ja männy silimät ristisessä kohvetta keittään. Kuato si kuppisee ko ol valamis ja kiänty hetkooseks selin jottain hakijaksee. Ol silimäsä puottoo ko kuppi ol tyhjä.
Ei hää sitä pöövälle olluna kuatanna. Si hää siihes vettäpisti ja siinhä olkii reikä. Myöhemmi selviski si jot hein kisu kunnon Ainstain olki haistant jot kuapin ylähyllyllä ol häne herkkuva ja tehty yöllä nii kaavan töit jot ol sen suanna suihisa. Olliit vaa papurikiäreet lattijalla. Siin ol si kolhint kupposee reijän.
Si mie ko oon yhen luokan pöljä nii viimo saunareisul olin sen ainokaisen tissin (rintasyöpä vei sen toisen) polttaa. Hätäsee pit miettivä jot mikä appuu. Noo kylymee vettä ol sankossa ja siin se kaaha nii mie sen tisun siihes pistin. Jot helepotti. Siin myö si nuapurin kanssa naarettii ko ol nii koomist tääki mut ei onneks olluna muit näkemäsä. Hullunha se miuta ois pitännä. Vaa ei kai ois palajoo erehtynnä.
Mie en uo palajo ulkon käännä ko siä lummee hukkuu. Nii on kovvoo tarpova jot henkitys iha salapoo. Ko viä on pakkast enämpi ko kolome astetta nii mie yskin miun keehkoin pihalle. On ne muuteski tuassiisa tukos. Jokatalavine rieso tää kauhii yskä. Mie munanantakina mään liäkärille nii pittee suaha kortisoonikuuri jot helepottaa. Kyl astmaki on vaikii taati.
Miun kevennyksest ei uo täsäsmännessä mittää ko mie en uo jaksant kahtoo mitä suuhuin uon tunkenna. Iha on kiitettäväst kaikkee männy. Kyl se on pakko myöntee jot mie uon heikko luanne.
Ei miul mittää kummempoo uo sattunt ja enhä mie ies muista ko en missää kää.
Koittakee kestää kyl se viä kevätki tulloo jahka nää lumsatehet loppuu. On tulossa huomenis lissee sano siäsetä.
Terkkusii ja pallaillaa jos asjaa tulloo.
Pirre

maanantai 11. tammikuuta 2010

HITSISTI NÄRÄSTÄÄ.........


...ai että mikäkö. Miult meinas het alkusee männå kevennys piälee. Ko mie piätin jot uuvenvuojen alust alan keventämmää ( en siis laihuttammaa) ko mie painosin sillos kauniast ja viä ol paino lissee noossuna Ronti kaarisillalle lähön jäläkeen. Ne pirkuleen tupapatukkaset. Noo mie un niist jo piässy ja usotteko
ko mie laavantakina kävin miun ILKUN (vaaka) piälle nii se näätti jopa 4,5 killoo puotusta. Ai ette uso noo en miekä meinant.
Meil män uusvuoski nukkumalla melekee kokonaa ja siin se parempi assii on jot mie en viä uo oppinunna unissain syömee.
Noo myö si suatiiko iha viikko olla ilosii siit ihmehestä mut koskas sitä meikäläinen muuten pisempää. Tul joku nurkantakkoo ja huitas turpoo oikke kunnol. Miun miniäin ol ottanna ja lähtennä kottoosa käveleen ja hyö si vissii erroovatten? Mie en ois ikuna heist sitä usont. Ai nii onnellisii olliit tahi ainakii näättiit. Myö ukon kanss surraa jot miäl iha muassa ja koska lie sielt ylos nooseekaa.
Perskele mie sanon mut ko musikat on ain niit mein mukulii vaik kuis vanahoi ovatten nii sattuuha se äiteen ja ukon sytämee.
Si mie jootusin kää hampiliäkärilläki ko paikka läht jo enne jooluva. Ol kulumahampi nii pelekäsin se hajjoovan pahemminki. Hittiläine siihe pitki laittoo jo juurhoitone. Se sit illalla viä alkas särkemmää. Jot ei ko liäkettä kitusii.
Mie en uo joteski si olluna kirjootustuulellakaa jot vähääse ny tiliitän jo suan ies vuojen vaihtummaa.
Kaikille mukavata uuttavuotta