tiistai 30. kesäkuuta 2009

HITSIN, HITSIN, HITSI!


HITSI, MIE TUUN IHAS HULLUKS. JOKU ON PIHISTÄNT MIUN ILOPILLERIT JA SYYSMIKSTUURANKI SUAP SI SYSSYLLÄ.
Mie si uon tään päevää juossuna terkkarin vällee. Ai jotta mikskö? Ukko hilas ihtesä puolepäevän aikoo istuksimmaa keittijön toolille. Si hiä loihe lausummaa jot ko kirvellöö ko pissii. Helskutti. Eik näil mein juttuloille tuu olleskaa loppuva.
Mie si soittammaa terkkuu ja ko en tiennä jot kuka onki häne omahoitsu nii soitinki ensimmäiselle jonka nimen löösin. Sain si numeeron ja lähetteen lapraa.
Ja ko mie en jaksa hänt töönnellä tuot mäkkee ylös nii pit si männä hakkee ne purkkilot kottii. Ja täysin kiikuttoo laborioonii. Huomen si kuuluu jot mis vika.
Mie täkkiset uon suanna pestyy tännää, hyvä mie, pakko sanua. Si olin nuapurisa hänt helsoomasa ja ol mein tummakommeeki siä. Hää könkkäs kainalosauvaasil ko ol jalaka paketis iellee. Se jalaka on si kans käännä lavitten kaik maholliset ja mahottomat onkelmat. Kaik mik vaa voip olla on jalas.
Uimoo mie halluisin piästä vaa mites mie sinne. Uima-altahal ei voi yssin männä. Mie en piäse miun uimapukkuu. En sua sitä märkän piälle. Pittää oll joku kiskoomasa takant. Vanahasa ei voiu männä ko mualla. Siä ei uo kahtojjii. Kävellen on hiukka pitkä matka ja en kehtoo taksibiililläkkää männä. On nii kuumakkii jot ei jaksa ies liikkuva ulkon ko yäl.
Olikoha miul muuta ko valittamist? Jot kaikil oikke mukavoo lämpööst loppuviikkostakkii.
Pirre
ps. Reine, koska, koska?

perjantai 26. kesäkuuta 2009

SE SI LOPPUS NY..............

.......LOMA OHI NÄIL NÄKYSILLÄ. Tälviisii ain vällee meil kääp jot tähä jo ollaa totuttu. Joha se män luppaavasti melekee vuorokaaven. Mut si alkoski tapahtummaa jot ei kerint ain peräsä pyssyy.

Myö sinne mökille kurvastii sillo torstakina uamupäivällä. Siä olki jo mein vanahin plikanplikka avokisa kans. Myö tyhyjennettii aato ja lähettii kaappasille tuhloomaa rahhoo herkkusii. (ny iski kaamee näläkä) Ja kyl niit si olki oikke kauhiast.

Noo se torstaki män iha sujuvast jot ei senpuale hättää ja mieki nukkuusin ihas hyvi ko sain sohovalla kellii tupasessa. Mein minnii ja poikakkii tulliit jo torstakina.

Noo si uattouamuna herreen kohveen tuoksuhun. Hitsi mie olin nukkunna koko yön enkä kertookaa käynt ies pisulla??? Mu si mäninki vaahilla jot ei tulluna kinttusille. Siin myö si hissuksii puuhasteltii ja alettii uottaa plikan perettä.

Mie si olin keittijösä se on osa meint tuppaa, tekemäsä jottain ko ulukoo kuulus minnuu huuvettavan. Mie kiännyin ympär ja olinki si männä polovillein. Siä toivatten ukkova jonk nuama iha veresä. Ol kuatunna vaahilla ja lyönnä nuamasa, kätesä ja viä polovesaki. Mut häne ilime ol se kaikiin pelottavin. Ol kauhiin säikähtänyt mut siin ol sellaasta avuttomuutta jot miul ol työ pyssyy raahallisena. Hää ei niiko tajunt mitä ol tapahtunna.

No myö pojjaan kanssa puhistettii ens veellä nuama ja si sitäs hauvottii mein pakastekatkarapuusilla ko nenäst vuoti verta. Ko suatii se lakkoomaa nii pyyhittii puhistusainehella kaik roskaset pois ja mie ohuven kerroksen laitoin salavaa siihes nuamaa, Vasen pual rikki. Molemmat käjet ol kipiät ko otti niil vastahan. Vasemman kämmenen sormet kaik turpos ja män mustaks samoin kämmenselekä. Oikiast sattus enempi niikos se ranne.

Mie si häl kitusii kipuliäkettä ja si hänet sänkysee pistettii. Silimäklasissa ol kauhii naarpunen ihas kesellä jot meil klasien vaihto uusii. Siit mie uon onnellinen jot se murtunu lonkkane ei hajonna. Sitähä mie enite säikäähin. Tul siihe si plikkaki ja hää ko nuit luit ossoo kahella nii kahto jot eivätten ollehet murtunneet. Nuo polovet myö huomattiiki vast tännää ko en uo nähnä hänt sortsiloissa. Olliit jo ihan kirjaavat ja kummassakkii rupiloit.

No jatku mein loma ja syötihi herkkusii ja siin sivuses poika rakens rappuusille kaitehet jot ei ennee vahinkova sattus.

Ilimat heitti ikäväks pakko sanua. Just ko oltii uattona eka porukka syötetty ja myö pojjaan kanssa rillist herkkusii suatii laataselle. Mie iskin haarukkani makijaan pihviin nii mitää tää tekköö.? Vetta tul ko siit kuuluusast esteerin sellaasest ja kauhiil kiirehellä sapuskat sissee. Iha myö kiitettäväst vaihteeks kastuttihin. Ei nii mittää uutta, harvaase juhannus on osa syännä vessatteessa jot ei yhtikäs meit ihmetyttänt.

Poika ja minnii si lähtivätki jo mittumaarin kotio ko lupas sitä märkee iha kiitettäväst. Ja tulha sitä sajetta vällee. Mut ain rakoset käätettii hyväks. Poijjaat hyppivätten rampoliinil ja plikka osti meil petankin ja sil myö pelattii. Myö vanahemmat akat niiko vastahan nuorempii plikkoi. Ai nii meil vällee vaihtus porukkakkii. Vanahin lapsenlaps avokkisa kans läht kottii ko elukoit pit männä ruokkimaa ja tiistakina tul si nuarempi plikka kaverisa kanssa.

Noo keselviikkova sit se liäkär miul uamulla soitti jo het kaheksan jäläkee niist syöpiksen tuloksist mis ukko käv. Ol verikokkeet olluna suht hyvätm mutta si muute ei hyvä. On ys keehkon oikial puolel oleva imusolmuuke alkant suurentuu. HITSI. No mie en sitä ukolle siin kertonna jot ei mäne loma pilalle enempää. Ko ei nii kauheest niit oirehii uo ni ei viä tehä mittää.

On häl huonoo olloo mut juop huonost ja paljo männee liäkkeitä jot sekkii vaikuttaa. Puole vuuven piästä uuvet kokkeet jos ei mittää erikoist satu. Mie kyl huolestusin pakko myöntee.
Onha tuo ukko väsy ja vällee paleleeki. Uattelin soittaa ja kyssyy jot millaast hoitova jos annetaa se on?

Noo si torstakina ukko oli nii vaisu jot mie hält kysääsin jot halluuko hää kottii? Hää halus. Nii mie si kuhtuusin meil kuskin hakkee ja myö tultii kottii.

Ehin mie viel kuitenki käävä talaviturkin pois heittämäsä ko ol 21,5 veen lämpö. Pakko ol männä ko ol nii kuuma. Jot mein loma ol si viikon pittuine. Kahotaa piästääkö viä sinne uuvestaa ennekö plikan loma loppuu.

Jot mukavata kessee kaikille ja aurinkoist. Suap hiukka sattaaki jot ei kaivot tyhjene.

Pirre

torstai 18. kesäkuuta 2009

SE ALKO SI, LOMA! LOMA! LOMA!!!!!!!!!!
MYÖ MÄNNÄÄ MÖKILLE JA TULLAA TAKAS
SI HEINÄKUUN LOPUS JOS TULLAA.....
KESSEE KAIKILLE TOIVOO PIRRE

torstai 11. kesäkuuta 2009

JUKOPLIUT KO MIUST O TULLUNA LAISKA..............ei ies sormilot tahtos kirjuutella. Mut ei hätiä mitiä ies yritettää joteskii.

Senverra oon olluna liikkehel jot vihoin kävin siel verkokkeissa. Jot kilpiraahaset on kyssees. Riittäneekö tiä liäke vai nostetaanko. No kai se liäkär siit sit kertoo.

Mein nuorissoo on olluna mökillä ihan melekee jokaspäevä. Ovatten vaa heil ruokoo viäneet ja tuassiisa siä. Venneenki olivatten suaneet vesille. Ei niä ihas suamattomii uokka ko joittain mukavoo halluuvatten.

Nuapurikkii tul siält epsanjasta ja mie sain kuulkee nii komian puseeron jot iha hymy ol korvisa. Vaa oikein mukavin ol kuitenki ko nuapur tul. Noo hää lähtöö koht mökillee ja si ei tuassiisa nähä pitkää aikaa. Myö kans si sinne mökille lähtää suoraa siält syöpiksen TT-kuvauksist. Onks tää ny laitaa jot hyö pistäävätten uatonuatolle kello 12.30 viä kuvviin oton. Myöhä ruuhkoo joovutaa ko siält lähetää ajamaa. Iliman tätä ois voitunna lähtä jo keselviikkova.

Mie uon perunna lehtilöit ko en niit uo joutant lukemaa ja niit on parinkymmenen sentin pino iha avvaamattomii. Sitä sun tätä muutakkii on jo pitänt perruu. Myö ko ollaaki vissii 5-6 viikkova siä mökil putkehee. Tännää tilaasin sinne NAVETTAA kolomenhenken kerrossänkyysen ja patjoi ja täkkilöit ja tyynyi. Noo täkkiset ja tyynyt tulloo meil ukon kans ko mei jo nii vanahat siä jot on uusittava.

Minnuu hirvittää jot muistanks mie ottaa mukkaa kaiken mitä myö tarvittaa. Ko uon sellaane tohelo jot ain pualet jiäp kottii.

Mie tuolt kännyjuttui lukaasin ja tul miälee jot meilki alootettii sellaasel tinkelintankelil ensalkuu ko mökil ei olluna viä pujelin. Se olki metka pel ko ens pit jottain painoo ja si kuunnella ja tuassiisa painoo ja puhhuu. Se meinas miul hermot viijä. Seeraava malli olki si se halako. Nii ol iso jot nykysee naarattaa. Mut iha hyvi se pelas nii kauva kunnes mykisty. Si tul se kapulamalli mikä jo ol piän mut painava. Se sano työsopimuksen irti ja si seuraava karvalakkimalli ol jo kevyempi. Ny jooluna mie si sain jo sellaasen jos niit kelen kameroit ja muit juttui joit en ies uo opetellu käättämää. Mie en tarvihe pujelint ko puhumissee. Tekstiviestilöihe kirjuuttamine on nii työläst miult jo jos niit kirjuutan yhen kahtee kuukautee nii hyvä on. Mut miut on suatava kiinni ko kaik virastot ja liäkärit on ohjattuna tälle luurille. Miul on olluna tää sama numerokkii iha alkuusest asti.

Tuost tinkelintankelist tulki miälee ko mie nuapurin sellasee ekakerran jootusin mökilt puhumaa. Ol sekkii juttune. Olkii lokakuun ekoi päivii ja illalla alko kauhii lumpyry ja uamulla jo 30 senttivä lunta ja kaikil viä kesärenkahat. Sähkööset ol poikki ko myö sillo viä rakenettii ja asuttiiki paraakissa. Hiukka ol vilu ko sisäl vaa 13 astetta lämpöö. Myö si pakattii kamaset ja lähettii mökkinuapurrii uamukohveelle ko heil ol vanaha talo ja siä puupiisi. Siä si istuksittii ja kulutettii aikoo ko lunta vaa mätti kokosajan. Meit vastapiätä ol sellaane leirijuttu ja siä ol sillo niit karavaaniloit ja hyö si jotusiit jättämmää vaanusa sinne ko eivätten suaneet niit mäkkee ylös. Ja ol raktoori jo jootunna vetämää muutaman autoosen ylös ojistakkii. Siä nii kauhii liukast.

Sit mie jootusin soittammaa miun entisee työpaikkaa ko hyö olliit miul järkänneet isot läksijäisjuhlat ja mie en sit sinne piässynä. Peljättii jo jot joovutaa jiämää viä yökski mökkiselle. Si joskus 3-4 aikoo vähäsen hellitti lumsaje ja ukot läht kaivammaa autosii esille lumihankista. Meinki pit montkytä meetrii luuva lunta jot piäs tiälle asti. Mie valokuvvii otin ko puissa lehet ja suurii kinoksii lunta niihe piällä.

Myö si körötettii nuapureitte kanssa mein kurvasta tietä joka on tehtynnä lehmäpolokuu pitkin ja 6,5 kilometrii kiälkesel suuta ajettii ja ko piästii Lahen tiälle nii se olki si ihan sula!!! Ei uo senkoommi nii aikasee tult mökille pysyvää lunta. Se ei sulant kokonaa pois ko vast kevväällä.

Hitsilääne joha kelloki on tuassiisa kaks yöllä. Mie lähen miun mahhain viäree makkoomaa jos vaik saiski unta. Pohittavan on jot viäkö miun on pakko käävä hampiliäkärillä. Yläkulmahampi on joteski outo jot niiko ois osa paikkoo hajonna VOIHAN KELE sanon mie.

Mut terkkusii kaikil toivoot tää suamaton Pirre