torstai 11. kesäkuuta 2009

JUKOPLIUT KO MIUST O TULLUNA LAISKA..............ei ies sormilot tahtos kirjuutella. Mut ei hätiä mitiä ies yritettää joteskii.

Senverra oon olluna liikkehel jot vihoin kävin siel verkokkeissa. Jot kilpiraahaset on kyssees. Riittäneekö tiä liäke vai nostetaanko. No kai se liäkär siit sit kertoo.

Mein nuorissoo on olluna mökillä ihan melekee jokaspäevä. Ovatten vaa heil ruokoo viäneet ja tuassiisa siä. Venneenki olivatten suaneet vesille. Ei niä ihas suamattomii uokka ko joittain mukavoo halluuvatten.

Nuapurikkii tul siält epsanjasta ja mie sain kuulkee nii komian puseeron jot iha hymy ol korvisa. Vaa oikein mukavin ol kuitenki ko nuapur tul. Noo hää lähtöö koht mökillee ja si ei tuassiisa nähä pitkää aikaa. Myö kans si sinne mökille lähtää suoraa siält syöpiksen TT-kuvauksist. Onks tää ny laitaa jot hyö pistäävätten uatonuatolle kello 12.30 viä kuvviin oton. Myöhä ruuhkoo joovutaa ko siält lähetää ajamaa. Iliman tätä ois voitunna lähtä jo keselviikkova.

Mie uon perunna lehtilöit ko en niit uo joutant lukemaa ja niit on parinkymmenen sentin pino iha avvaamattomii. Sitä sun tätä muutakkii on jo pitänt perruu. Myö ko ollaaki vissii 5-6 viikkova siä mökil putkehee. Tännää tilaasin sinne NAVETTAA kolomenhenken kerrossänkyysen ja patjoi ja täkkilöit ja tyynyi. Noo täkkiset ja tyynyt tulloo meil ukon kans ko mei jo nii vanahat siä jot on uusittava.

Minnuu hirvittää jot muistanks mie ottaa mukkaa kaiken mitä myö tarvittaa. Ko uon sellaane tohelo jot ain pualet jiäp kottii.

Mie tuolt kännyjuttui lukaasin ja tul miälee jot meilki alootettii sellaasel tinkelintankelil ensalkuu ko mökil ei olluna viä pujelin. Se olki metka pel ko ens pit jottain painoo ja si kuunnella ja tuassiisa painoo ja puhhuu. Se meinas miul hermot viijä. Seeraava malli olki si se halako. Nii ol iso jot nykysee naarattaa. Mut iha hyvi se pelas nii kauva kunnes mykisty. Si tul se kapulamalli mikä jo ol piän mut painava. Se sano työsopimuksen irti ja si seuraava karvalakkimalli ol jo kevyempi. Ny jooluna mie si sain jo sellaasen jos niit kelen kameroit ja muit juttui joit en ies uo opetellu käättämää. Mie en tarvihe pujelint ko puhumissee. Tekstiviestilöihe kirjuuttamine on nii työläst miult jo jos niit kirjuutan yhen kahtee kuukautee nii hyvä on. Mut miut on suatava kiinni ko kaik virastot ja liäkärit on ohjattuna tälle luurille. Miul on olluna tää sama numerokkii iha alkuusest asti.

Tuost tinkelintankelist tulki miälee ko mie nuapurin sellasee ekakerran jootusin mökilt puhumaa. Ol sekkii juttune. Olkii lokakuun ekoi päivii ja illalla alko kauhii lumpyry ja uamulla jo 30 senttivä lunta ja kaikil viä kesärenkahat. Sähkööset ol poikki ko myö sillo viä rakenettii ja asuttiiki paraakissa. Hiukka ol vilu ko sisäl vaa 13 astetta lämpöö. Myö si pakattii kamaset ja lähettii mökkinuapurrii uamukohveelle ko heil ol vanaha talo ja siä puupiisi. Siä si istuksittii ja kulutettii aikoo ko lunta vaa mätti kokosajan. Meit vastapiätä ol sellaane leirijuttu ja siä ol sillo niit karavaaniloit ja hyö si jotusiit jättämmää vaanusa sinne ko eivätten suaneet niit mäkkee ylös. Ja ol raktoori jo jootunna vetämää muutaman autoosen ylös ojistakkii. Siä nii kauhii liukast.

Sit mie jootusin soittammaa miun entisee työpaikkaa ko hyö olliit miul järkänneet isot läksijäisjuhlat ja mie en sit sinne piässynä. Peljättii jo jot joovutaa jiämää viä yökski mökkiselle. Si joskus 3-4 aikoo vähäsen hellitti lumsaje ja ukot läht kaivammaa autosii esille lumihankista. Meinki pit montkytä meetrii luuva lunta jot piäs tiälle asti. Mie valokuvvii otin ko puissa lehet ja suurii kinoksii lunta niihe piällä.

Myö si körötettii nuapureitte kanssa mein kurvasta tietä joka on tehtynnä lehmäpolokuu pitkin ja 6,5 kilometrii kiälkesel suuta ajettii ja ko piästii Lahen tiälle nii se olki si ihan sula!!! Ei uo senkoommi nii aikasee tult mökille pysyvää lunta. Se ei sulant kokonaa pois ko vast kevväällä.

Hitsilääne joha kelloki on tuassiisa kaks yöllä. Mie lähen miun mahhain viäree makkoomaa jos vaik saiski unta. Pohittavan on jot viäkö miun on pakko käävä hampiliäkärillä. Yläkulmahampi on joteski outo jot niiko ois osa paikkoo hajonna VOIHAN KELE sanon mie.

Mut terkkusii kaikil toivoot tää suamaton Pirre

Ei kommentteja: