sunnuntai 23. tammikuuta 2011

PERSKULE MINNUU O HUIJATTU.......


NYT MIE SI EMÄTEMPPUSEN TEJIN. LÖÖSIN SELLAASEN KOHAN JOS LUK KOMMENTTEJA. JUU SIÄ OL NIIT VAIK KUIS PIJEMMÄN AJAN TAKKOO. Mie ko uon tyhymä nii luulin jot ne pittää poistoo jahka ovatten sinne omalle kohilleen piässeet.
KELEN KELE miehä osaasin iliman oppeetusta si poistoo ihas kaik (tiällä paruttu silimät piästä) Miulla ei uo mittää kommenttii olleskaa jälel. Enkä uo niit kaikkii suanna ies essiikää. Joku väittän niitä roskapostiseks ja pistänt ne sinne piiloo (enkä mie osanna niit siält ehtii pakko myöntee jot kone on miulle viäläkkii vällee arvootus). Kertokkee jos miun viä pittee jottain varroo jot e iha kaikkee soholaase poikkee.
Mie tosa isoommilla pakkaasilla lähin nuit roskii viemää ko mie täl miun rullakol liikkusen. Se uppovaa lumhankee ja sohjoosee muaha nii ooltava kovvoo muata jalakain alla. Takapual pitkällä ja kiilu silmissä mie sitä työnsin ja sain ku sainki ne roskaset sinne pönttösii. Sillos joolun alla ko ol ne kauhiit lumsatteet mie joovuin mänemää mein terkkuu. Ei sinne uo ko poolkilomeetriä vaa umphankee ol jalakakäätävät. Mit aatobiilii yrriitin vaa eihän niit suanna ko ol ne myrrääkät sillo. Alko jo aika käävä vähhii ni pit männä rollikalla. Herrane aika mikä matka. Mie kajulla käveelin ja ko aatoi tul vastaa nii miettisin jot mihis mie ihtein tunkaasen ko ei uo jalakakäätäviä minne männä. Iha muutaman tuhman sanaasenki laasusin ennekos olin peril. Nyrkin kokoosia silimäjyksiä kuskiloille läheetin jot eivätten iha piälle tulleet. Sama ois olluna takasinki vaa onneks sattus yks asjakas tullee ja mie häne taksin nappaasin lentosest. ( rämpisin käjet huitoven rollalla pihhaa)
Ny pittee kertova kuis miun sätehoitolinikan reissuna män. Mie uamulla noosin pual 8 yläs ja suihkusee. Vuatteet piälle ja miun tummakommee kuskin hak miut 8.15. Myö si kurvastii sinne sätteelle ja mie ens köpöttelin verkokkeisii jot niiko hiukka miettisin monel reijäl seleviin. Noo ol siin immetyst ko hää iha ekal saip kolme putelii sitä verta. Vaahilla uamukohveelle kera kermamunnkisen. Siäl mie kolomantee kerroksee ko siihe kammakuvauksse pit männä. Siel olliitki jo yl pualtuntii myöhäsessä. Si miut huuvettii siine toimenpijehuoneesee mis hyö sen ratioaktiivisen aineen miun suoneen yrittiit pistee. Alloottiit vasemma käjen taipehesta ei onant, si siit rantehen sisäpualelt ja sen jäläkehen kämmenseläst. Silt hää män vasemma nilikan kimppusee. Ei niin mittää. Siäl hää män oikian käjen taipeeseen ja ranteen sisäpualel ei pisaraakaa. Kuka miun veren ol imennä pois. Jälel ol si oikea nilkka ja siit onneks si löötys se suon ja män se aine sissää. Kauhii tikutus kuulus ko hyö kokkeiliit jot oli se män iha ylös asti. Si uotettii viä 2,5 tuntiva enneko se kuvaus alako. Se kone si hyrräs miun piällä pualtuntiva. Mie sielt alas ja kahveelle. Uottammaa kuskiva miut hakkee. Äkkiseltää kaapalle ja kottii. Mie olin nii puhki jot hukkasin yhe päivän ko kuvittelin laavantaki olevan vast perjantaki. Mie silt reisult olin koton vast 4.
Ny si uottelen jot ensviikon torstakina kuulen jot mikä on vai onko mittää.
Ukko kele miut tännää säikähytti ko kuulin ovenkolahuksen ja siihe herääsin. Oli kahjo lähtennä rokija ulos viemää. Hää jota huimoo mitessattuu ja jos kuatuu ei piäse ihte ylös. Oli kuulemma huiputellu vaa pysynt pystyssä. Hitti ko ois mein pihalle kuatunna nii kus kaavan ois suanna siä makkoo enneko apuva ois löötynnä. Pittää vissiin laittoo pallo jalakaan jot ei piäse pahantekkoo.
Kyllä mie uotan kessee tai ainakkii sullii jalakakäätävii. Piäsisin härpättimellä ajelemmaa. Ois helepompaa hoijella asjoi ko sais vaan istuksii.
MIE TOIVOTAN KAIKIL HYVVEE ALKAVOO VIIKKOSTA. ÄLÄKÄÄ HUKKUKO LUMMEE.
t.Pirre

perjantai 14. tammikuuta 2011

VOE VOE NÖSSYKKÄÄ.....


Mie si eilös kävääsinki hampiliäkärillä. Ja si män se ielliine yö valvoksijessa. Mie en sua unta koskaa ko uon mänössä jonnekkii iha uamusta. Si kipulikkehieun voimall mänin uottammaa taksibiilii. Ja sil kurvaasin toispualee Helesinkii. Hittilääne ko hyö heittäävätten minne sattuup ko tiällä vaa musikat piäsee omalle hampiliäkärille.
Noo hyvihä se män ei senpualee ja koko kitalak ol puuvuksisa ko siäl lähin. Kurvaasinki nuapurrii kohveelle ja si kottii nukkummaa...ja katinkontit mie mittää unta suanna. Tulha kuunneltuu iänkirjoo muatessa. Illalla miul ol viä saananen nuapurin kanssa.Meil on kimppasaana.
Yömänt iha mukavast mie nukkusinki tälkertoo. Nuapurin kanssa myö käätii kaupoil ko en iha viihi yssin männä. Myö biilillä tuassiisa kurvatii ja miul nii kaamii janoone jot mäntii ens juomaa mie jahvat ja nuapuri iha kohveen. Otettii pala ihanoo kakkuva ja puoliks ko naposteltii nii iha melekee ol laihutusmeininkii (eiks se näin oo?) Hitti ko miun pitäs suaha hirmuusesti painoo pois vaa milkeinoo??? Kaik muu o kokkeilt paitti huulii en uo viä ommelluna kiin. Se vissii o seuraava kokkeilu luulen mie.
Noo tilattihin autobiilii ja vartuttihin sitä vaa ei kuulunna. Mie soittammaa sinne keskuksee uuvellee ja hää kertos jot oli aato ottant kyyvin? Mie sanoosin jot kenet lie ottant ko myö viä tiällä uotettaa. Ei uo näkynnä minkäälaista taksiloo. Lupas uuven laittoo tulemaa. Eihä se muute niin hankaloo ois vaa ko siä ei uo toolia ja mie en näihe poloviloitte kans kyjenne seisoksimmaa kauhiin kauva. Nytki uon pumpant kipuliäkettä jot joteskii pystyysin kävelemmää. Kyl mie uotan sullii katuloit jot piäsen sil Härpättimellä liikkummaa. Senku istuksii vaan ja ajeloo.
Männee minne halluu eikäs uo kenestäkkää riippuvaane. Kesällä piäsen uimooki vaik joka päevä senku vaa kurvoon. Kumpulakkii on ihas lähel ja Pikkukoskikii.
Ny o pakko luovuttoo ja männä vähäksaikoo makkoomaa enneko alkaap liikoo kosemmaa toho kankkusee.
Ai nii KUPLA jos sie lujet tätä nii tiijoks mie en piäse siu lokkii. Mitä sie uot sille tehnä?
Kivvoo viikonloppust kaikil t.Pirre

keskiviikko 12. tammikuuta 2011

Jäläki junasa kutes aena...........
2011 on tuassiinsa alkanut eli vaihtunna vuos täsä lorvetijessa.Noo hyvvee alakanutta vuan kaikillen jotka minnuu joskus käävätten helssoomasa.Mitähä mie ny ennee muistankaa ko nii on aikoo viimo kerrast ko tiällä kirjuuttelin. Elossaha myö viä ollaa jot ei senpualee haittaa. Ja nii kauva ko kippuu tuntoo nii vissii pysytääki.Kyl mie kuulkee sil Härpättimellä uon liikkunna vähäs jokapualel ja nii on olluna ihanoo. Kelen talavi vaa tul vällii tahi siis nää lumhankiset. Ei mittää jakkoo männä Härpäkkeellä mihiskää.

Miul vaihettii tavalline rollikkakkii sellaasee reumaimmeisten rollikkaa. Siin on pijikkeet käsvarsille jot ei jiä painoo nii palajon nuihe poloviin piälle. Mut ei nekkää ny liiku hankesa jot melekee vuan uon kojin sisällä. Hitsi ko ei nuapurriikaa taho piästä.Miun ukkoin kanssa käätii si siä neerolookil ja samanlaasilla ohjehilla männää viä etiäpäin. Häne piäsärkyy ihmeltetii ja miärättii si se kuvvii. Hyä sen yhistiit sinne syäpiksen kuvvii ni ei tarvihe kahtkertoo männä ko se on jo varattunt sinne joolukuulle. Siä myö käätii si viimosen kerran siis syöpälinikalla. Ei ennee tarvihe männä ko hää on si julistettu sen osalt terveheks. Eli jo vuos takaaperiha hää ol terve vaa tää ol niiko tarkistukse tarkistu. SYÖPÄ ON TOJELLA OTTANT RITOLAT. Noo se onki si se ainuu hyvä uutine tai ainaski melekee.

Mie kävääsin si siäKirurkisel polilinikalla ko miun massus alkos olla melekone mookunen ja ol niiko eppäilyset huavatyräsest vaihteheks. Muil on tää maha halakastunna navast ylpallehen ja siihe on jo kolomekertoo tehtynnä korjaus. Viimosel kerral laittovatten iha verkkosen suojaks.
Taas pullistelloo kele...Se si ultrattii ja nii miul kerrottii jot ei nii mittää löötynnä. Kaipa miul ja terkuan liäkärillä ol vikkoo korviin välis vaa ei haittoo ko tul sielt ies puhtaa papurit.
Kirurkisel olki kauhii remontti alakamasa.

Mie uottelen ny lähetettä sätehelle ko uon istunna jo pualvuotta kipiän piällä. Oikial kankul pittee istuksii ko vasen on nii kauhiin kipiä. Tännää mie kysääsin jot onkos se lähete ies lähtennä. Kele ei olluna ko vast harkinnasa. Hittilääne jos se on etäne ko miul on aikoinaa se rintasyöpäne leikattu nii miehä sua uottaa sitä hoitova ikkuisuuven. Noo liäkärille varattu soittoaikae ens viikolle. Si mie kysääsin jot mänkö se lähete sinne ortopeetille jot suan kaik apuvälineet joit tarvihen. Nii hää ol vaapyytänt konsultaatijoo. Hitti ja ilima erkoisliäkärin laasuntoo en sua taksisetelöit. Tään terkun liäkärin hyvä tojistus ei aattanna. Mie uon liijan terve hein miälest. No mie en kyjene nousoo bussiloihi, en rappusii, jopa jalakäätäväm reenat tuottaa hankalot. Iliman rollikkaa en lähe minneskää, mut kai mie en uo viä nii sairas jot hyö miul niit seteleit antas. Ain ko kään liäkärillä nii suan ne biilirahat kyllä kelalt. Mut kaik kauppareisuset ym on omast pussist pois.

Meil ei si olluna oikiaa jooluakkaa. Mie väsääsin rosollii ko sen tien ain ihte ja si palapaistisen ja niit mukan mäntii poijaan kyyvillä plikan huushollisee viettämmää jooluu. Rokapöötäseehä myä het piästii ja vaik kuis vähä ottais nii ain syäp liikoo. Siin si vajjuutettii mahhoo ja uoteltii joolupukkiva ja olha se heittänt pakettiloit kuusen juurehen. Mie olin jo suanna ommain aikaasemmin eli uuven tiatokonneen. Sen poika miul osti ja asens. Iha ol huisketta ko noorimmat saip pelilöit ja niit sisinne asennettiii ja pellailtii. Kohveitten jäläkee myä lähettii kottii ja mie ko kellahin makkoomaa 19 aikoihi nii seeraava kerran noosin ylös kolomen pintoo seeraavana päivänä. Nii väsynt mie olin ko kokosajan on näit hitsilääsen kipuloit jot hermo männee. Poika viä kävi tapanin söömässä ja siin se joolu sit olki. Mie niit miun herkkuloit viheriäisii kuulii napostelin. Ne kuuluu miun jooluu.

Uusvuas si män ihas raahasessa kahestaa. Kävääsin mie illansuusa nuapurisa kohveella ja ansolla ko eka paakkune poksaht nii koiruus ol het miun kainaloosessa. Hää onki paakkuarkane. Siin si nuapur levitti sohvoo ja hyö koiruuven kanssa siin makoosit koko yön viereksin. Koiruuski ol viekissä ihan raahassa. Hää pentun säikähtänt ko joku pölöjä ol pappaatin heittän jalakoinin. Kyllä meilpäikkee iha kiitettävästi si räiskintää ol.

Iha vissii ny rupiän ruokoo laittammaa jot palaillaa asjaa tuassiisa joskus.

Terkkusii Pirre