maanantai 11. huhtikuuta 2011

VAAHTI HULLUUS ALAKOO NY....!

Tiältä tulloo ja helemat paakkuu. Miun nuama ko nuantalin aarinko. mie laavantakina kurvoomaa kirjastoo ko siä ol tilattuna par kirjoo. Mei uuven kirjaston sissää piäsee tol härpättimellä. HÄRPÄTIN on tää miun ajopel. Mie uon uottant sullii teit jot piäsen sil ajamaa. Saiha mie vihoin ne taksisetelitki jot piäsen pisemmälleki ko on se infataksi käätössä. Se on ainua johos härpäätin mahtuu kyytii. Jot iha jokas paikkaa en uso männä. On oltava mukava reitti jot uskataa tol liikkuva. Senverra paisto aarinko simmuu jot en huomant ko olki jiäkikkare poikki jalakakäätävän. Niihä mie si kuavuin sen härpättimen kanssa kavulle. Siä si hilaasin miun koipee pois ratin alta. Jäip pohje alle. Si onneks par miestä tul appuu. Enhä mie sen sajankilon alta piässy omin avuin ylös. Se ol kauhii ihme jot mittää ei sattunt. Iha vaa mustelma pohkeeseen. Härpätinki säilys iha ehjän ei ies nuarmuu tulluna. Mie syän kuuvetta päivee kipuliäkettä ja ny vähääsen helepottaa siin nää nivelrikkokipuset. Si jootusin viä siirtymmää kortisoon tapleteihi ko miun astma suutus oikii kovvoo. Hitsi jot ol kylet kipiät ko 4 vuorokaatta yskin keuhkoloit pihalle. Sekkii ny helpottaa jo aikas mukavast männee tällähetkee. ESITTELE IHTEIS: (nappasin tään Reinen juttusist ko ol kiva haaste. Ei sitä kukkaa miul oikiast lähettänt vaa haitanneko tää mittää?) Mie uon syntynnä piäkaapuntisa joskus viimosen sotakevvään ko pommiloit jyskäs ja pärekoris miun äitee miut juoksutti sirpale suojoo. Si mie uon viettänt kauhisa aikoo mummun luon kuopijossa ko meil ei olluna akkunoit eikä klassei suanna nii ei piän pärjännä kylmäsesä. Vällee minnuu on kuletettu iestaas piäkaapuntin ja Kilon vällii. Siit mie en si muistakkaa mittää. En siyhtikäs mittää. Mut mummulan talavist paljokkii. Siä puijopeiposel mie kirmaasin ja ol paljo kavereitki. Si alkos koolu ja mie joovuin avvainkaalassa lapseks ko äit ja iskä olliit tienoomasa ruokoo. Kesät viätin ain mummulasa. Pentuna mie oli sellaane laiheliini jot kaik kylykiluut ois voinna laskoo mut ansolla ko piäsin naimisii ja tekkee musikoit nii alkokii paino noosta. Ny mie uon si ko miseliinmisu yhen tissin kanssa ko se kelen syöpäne sen toisen riisti. Ja ko se ei ois riittän nii nää kauhiit nivwelrikkoset pittee lopust tervehyvest huolt. Kippui riittää vaik toisil jakkoo vaa mitä siit on hyötyvä? Hyvvee pittää kierättee ei pahhoo. Ai nii ko mie sillos 1961 löin käpäläin tähä miun ukkosee nii kiin oon pijelly oikke lujjaa jot ei uo piässy karkoomaa. Mie oikee kunnon takijaine uon olluna :) Täsähä myö si ehtoopualt vietettää toine toistaa tukijen. Juu on meil plikka ja poikakkii. Plikalla 4 mukulaa ja heist plikat mualimalla ja ys jo vihkassuki ihtesä. Näin niiko mieki si levviin etiäpäikkee mukuloitte kera. Täsähä nää tärkiämmät si tulki.

keskiviikko 16. maaliskuuta 2011

MIHIS MIUN AIKANE ON MÄNNY .....?


Nyt vaa on tää aika kurvassu nii vaahilla jot mie en olt silmiäin ussoo ko näjin päivityssen viimokäänniltä. Herrane aeka.
Pitänee nopiaan alkaa musteloit kertoksimmaa. Eli se käänti siä syöpiksellä. :) jot mie olin ko aarinko ikkää ko kuulin tulokset. Ei olluna mikkää kaahistus iskennä not tai ei tiä nivelrikkokaa nii haaska uo vaa männe ko ei valita. Hää sanoski jot miul on niiko jalkateräsis, polovis, lonkis, alaseläs vasemalle kiäntyven, oikias olokapiäs pahat rikot.
Noo ny on koko kevvään viä kässiin niveleet olluna nii kipiän jot kohveekuppi ei taho niis ennee pysyvä. Täåhä si on niiko tyytymine vaa onha tää paremp ko jos ois vaik se syöpäne täi etiäine iskent.
Si mie uon kolomekertoo käännä hampiliäkärillä ikkää. Jot on kuulkee kohveenjuonti vaikiaa ko on puuvutettu kuano. Iha valskoo suupiälist. Ny seuraava kerran pualevuuven peräst jos si suap aikoi.
Myö käätii ukon kanssa silimäliäkärillä siis molemmat. Se meillä on isompi reissune ko ukko tarvihee inva-aaton hää pöörätualissa istuksii. Hänel uusittii klasit ja vuuvenpiästä uuvellee ko harmaakaihine on toises jo huono mut toine jootuu viä uottammaa hoononemist. :(
Miul si ol näkö hoonontunt ja se kaihine ol joteskii kerroksittaine mut silimäpaineet ol kivunna jo 23 jot sitä tiirattaaki enempi. Viä en jootunna tippoloille. Se se si mahtaap ollaki isompi homma ko mie niit tippoi alan käättää. Lähes sokkii muari.
Tännää tul ilimootus jot ukkosen klasit on tulluna. Pittääköhä kavun kumoo männä laalamaa jot suap ne ulos. Ei taija tiskoomine ennee riittää. Joku vois maksookki jos mie luppoon olla hiljoo.
Mie uon olluna tänäsvuanna kakskertoo jalakahoitajalla. ensmuanantakina mään kolomannen kerran. Se on nii ihanoo ko jalat on pehmeet ko piänen lapsoosen pylly. Miul sellaaset elevantin antuurat ja ne halkiaa ja vuotaat ja ot nii pirkuleen kipiät.
Mie ko sajin sen epiriisin siält säteelt nii het otin pujelimen kopraa ja soittammaa siine taksisetelöist. Jot joko hyö uskoovatten jot miun koipiloilla ei si pahemmi kävellä. Eiles tul vastaus jot mie sua si 8 yhensuuntaist matkoo kuukauvesa. Se siin on hyvä jot ne kelpoo siihe invataksii ko mie sit sil HÄRPÄTTIMELLÄ piäsen pisemmille reissusille. Jokaspaikko ei sillä uso lähtä. Sellaane 10 kilomeetrin säje miul on olluna. Sil piäsee yhel latauksel 59 kilomeetiä.
Mie si kävääsin perjantakina terkussa. Taksi tul ja myö sinne kurvastii ja ko pit ruveta maksammaa nii se kelen laite ei toiminna. Miul vaa pankkikortti. Iha hikkee pukkas mut alkooha se pikkuhiljoo toimimmaa. Liäkär oli ihmeissää ko ei hein tietokonneet toiminna ja ei tietokonneit nii ei miul liäkkeitä eli resehteit uusita. Män kuulkee aikoo ja hikkee enneko alkos toimimmaa. Onneks jot ei tarvihe tulla uuvestaa niit hakkee. Puolet asjoist miä siin hässäkäsä unhootin jot tuassiisa on aika tilattava. Noo taksii uotin ja kottii olin mänössä. Ny mie narroon mie olin mänössä nuapurii kohveelle ja ei toimin tänkää taksin laitteet. Ilimootti jot eivätten sua yhteyttä jonnekkii. Noo mie soitin vikkelää nuapurin lunastaa miut aatosta ulos. Mite tää voipkii olla nii vaikiaa. Sit mie kuulin sen pommin. Jaappanin sunamit ja järistykset. Sitä mie uo lukenna tiällä vähäsvällii. Jot voip olla tää elämä julumoo jossakii päin.
Tul tosa hyllylöit puhistettuu ja mie löösin siält sellaasen päiväkirjan siit ko olin laihuutus ja kuntoremontisa -90 luvulla. Mie uattelin siit poimii parraita palloi tänne jookkosee. Ny täätyy kummiskii pistee näppylät leppoo ja sulukee tämä lokki.
Mut kaikille oikei kivvoo keselläviikkoo ja pallaillaa.
Pirre

sunnuntai 23. tammikuuta 2011

PERSKULE MINNUU O HUIJATTU.......


NYT MIE SI EMÄTEMPPUSEN TEJIN. LÖÖSIN SELLAASEN KOHAN JOS LUK KOMMENTTEJA. JUU SIÄ OL NIIT VAIK KUIS PIJEMMÄN AJAN TAKKOO. Mie ko uon tyhymä nii luulin jot ne pittää poistoo jahka ovatten sinne omalle kohilleen piässeet.
KELEN KELE miehä osaasin iliman oppeetusta si poistoo ihas kaik (tiällä paruttu silimät piästä) Miulla ei uo mittää kommenttii olleskaa jälel. Enkä uo niit kaikkii suanna ies essiikää. Joku väittän niitä roskapostiseks ja pistänt ne sinne piiloo (enkä mie osanna niit siält ehtii pakko myöntee jot kone on miulle viäläkkii vällee arvootus). Kertokkee jos miun viä pittee jottain varroo jot e iha kaikkee soholaase poikkee.
Mie tosa isoommilla pakkaasilla lähin nuit roskii viemää ko mie täl miun rullakol liikkusen. Se uppovaa lumhankee ja sohjoosee muaha nii ooltava kovvoo muata jalakain alla. Takapual pitkällä ja kiilu silmissä mie sitä työnsin ja sain ku sainki ne roskaset sinne pönttösii. Sillos joolun alla ko ol ne kauhiit lumsatteet mie joovuin mänemää mein terkkuu. Ei sinne uo ko poolkilomeetriä vaa umphankee ol jalakakäätävät. Mit aatobiilii yrriitin vaa eihän niit suanna ko ol ne myrrääkät sillo. Alko jo aika käävä vähhii ni pit männä rollikalla. Herrane aika mikä matka. Mie kajulla käveelin ja ko aatoi tul vastaa nii miettisin jot mihis mie ihtein tunkaasen ko ei uo jalakakäätäviä minne männä. Iha muutaman tuhman sanaasenki laasusin ennekos olin peril. Nyrkin kokoosia silimäjyksiä kuskiloille läheetin jot eivätten iha piälle tulleet. Sama ois olluna takasinki vaa onneks sattus yks asjakas tullee ja mie häne taksin nappaasin lentosest. ( rämpisin käjet huitoven rollalla pihhaa)
Ny pittee kertova kuis miun sätehoitolinikan reissuna män. Mie uamulla noosin pual 8 yläs ja suihkusee. Vuatteet piälle ja miun tummakommee kuskin hak miut 8.15. Myö si kurvastii sinne sätteelle ja mie ens köpöttelin verkokkeisii jot niiko hiukka miettisin monel reijäl seleviin. Noo ol siin immetyst ko hää iha ekal saip kolme putelii sitä verta. Vaahilla uamukohveelle kera kermamunnkisen. Siäl mie kolomantee kerroksee ko siihe kammakuvauksse pit männä. Siel olliitki jo yl pualtuntii myöhäsessä. Si miut huuvettii siine toimenpijehuoneesee mis hyö sen ratioaktiivisen aineen miun suoneen yrittiit pistee. Alloottiit vasemma käjen taipehesta ei onant, si siit rantehen sisäpualelt ja sen jäläkehen kämmenseläst. Silt hää män vasemma nilikan kimppusee. Ei niin mittää. Siäl hää män oikian käjen taipeeseen ja ranteen sisäpualel ei pisaraakaa. Kuka miun veren ol imennä pois. Jälel ol si oikea nilkka ja siit onneks si löötys se suon ja män se aine sissää. Kauhii tikutus kuulus ko hyö kokkeiliit jot oli se män iha ylös asti. Si uotettii viä 2,5 tuntiva enneko se kuvaus alako. Se kone si hyrräs miun piällä pualtuntiva. Mie sielt alas ja kahveelle. Uottammaa kuskiva miut hakkee. Äkkiseltää kaapalle ja kottii. Mie olin nii puhki jot hukkasin yhe päivän ko kuvittelin laavantaki olevan vast perjantaki. Mie silt reisult olin koton vast 4.
Ny si uottelen jot ensviikon torstakina kuulen jot mikä on vai onko mittää.
Ukko kele miut tännää säikähytti ko kuulin ovenkolahuksen ja siihe herääsin. Oli kahjo lähtennä rokija ulos viemää. Hää jota huimoo mitessattuu ja jos kuatuu ei piäse ihte ylös. Oli kuulemma huiputellu vaa pysynt pystyssä. Hitti ko ois mein pihalle kuatunna nii kus kaavan ois suanna siä makkoo enneko apuva ois löötynnä. Pittää vissiin laittoo pallo jalakaan jot ei piäse pahantekkoo.
Kyllä mie uotan kessee tai ainakkii sullii jalakakäätävii. Piäsisin härpättimellä ajelemmaa. Ois helepompaa hoijella asjoi ko sais vaan istuksii.
MIE TOIVOTAN KAIKIL HYVVEE ALKAVOO VIIKKOSTA. ÄLÄKÄÄ HUKKUKO LUMMEE.
t.Pirre

perjantai 14. tammikuuta 2011

VOE VOE NÖSSYKKÄÄ.....


Mie si eilös kävääsinki hampiliäkärillä. Ja si män se ielliine yö valvoksijessa. Mie en sua unta koskaa ko uon mänössä jonnekkii iha uamusta. Si kipulikkehieun voimall mänin uottammaa taksibiilii. Ja sil kurvaasin toispualee Helesinkii. Hittilääne ko hyö heittäävätten minne sattuup ko tiällä vaa musikat piäsee omalle hampiliäkärille.
Noo hyvihä se män ei senpualee ja koko kitalak ol puuvuksisa ko siäl lähin. Kurvaasinki nuapurrii kohveelle ja si kottii nukkummaa...ja katinkontit mie mittää unta suanna. Tulha kuunneltuu iänkirjoo muatessa. Illalla miul ol viä saananen nuapurin kanssa.Meil on kimppasaana.
Yömänt iha mukavast mie nukkusinki tälkertoo. Nuapurin kanssa myö käätii kaupoil ko en iha viihi yssin männä. Myö biilillä tuassiisa kurvatii ja miul nii kaamii janoone jot mäntii ens juomaa mie jahvat ja nuapuri iha kohveen. Otettii pala ihanoo kakkuva ja puoliks ko naposteltii nii iha melekee ol laihutusmeininkii (eiks se näin oo?) Hitti ko miun pitäs suaha hirmuusesti painoo pois vaa milkeinoo??? Kaik muu o kokkeilt paitti huulii en uo viä ommelluna kiin. Se vissii o seuraava kokkeilu luulen mie.
Noo tilattihin autobiilii ja vartuttihin sitä vaa ei kuulunna. Mie soittammaa sinne keskuksee uuvellee ja hää kertos jot oli aato ottant kyyvin? Mie sanoosin jot kenet lie ottant ko myö viä tiällä uotettaa. Ei uo näkynnä minkäälaista taksiloo. Lupas uuven laittoo tulemaa. Eihä se muute niin hankaloo ois vaa ko siä ei uo toolia ja mie en näihe poloviloitte kans kyjenne seisoksimmaa kauhiin kauva. Nytki uon pumpant kipuliäkettä jot joteskii pystyysin kävelemmää. Kyl mie uotan sullii katuloit jot piäsen sil Härpättimellä liikkummaa. Senku istuksii vaan ja ajeloo.
Männee minne halluu eikäs uo kenestäkkää riippuvaane. Kesällä piäsen uimooki vaik joka päevä senku vaa kurvoon. Kumpulakkii on ihas lähel ja Pikkukoskikii.
Ny o pakko luovuttoo ja männä vähäksaikoo makkoomaa enneko alkaap liikoo kosemmaa toho kankkusee.
Ai nii KUPLA jos sie lujet tätä nii tiijoks mie en piäse siu lokkii. Mitä sie uot sille tehnä?
Kivvoo viikonloppust kaikil t.Pirre

keskiviikko 12. tammikuuta 2011

Jäläki junasa kutes aena...........
2011 on tuassiinsa alkanut eli vaihtunna vuos täsä lorvetijessa.Noo hyvvee alakanutta vuan kaikillen jotka minnuu joskus käävätten helssoomasa.Mitähä mie ny ennee muistankaa ko nii on aikoo viimo kerrast ko tiällä kirjuuttelin. Elossaha myö viä ollaa jot ei senpualee haittaa. Ja nii kauva ko kippuu tuntoo nii vissii pysytääki.Kyl mie kuulkee sil Härpättimellä uon liikkunna vähäs jokapualel ja nii on olluna ihanoo. Kelen talavi vaa tul vällii tahi siis nää lumhankiset. Ei mittää jakkoo männä Härpäkkeellä mihiskää.

Miul vaihettii tavalline rollikkakkii sellaasee reumaimmeisten rollikkaa. Siin on pijikkeet käsvarsille jot ei jiä painoo nii palajon nuihe poloviin piälle. Mut ei nekkää ny liiku hankesa jot melekee vuan uon kojin sisällä. Hitsi ko ei nuapurriikaa taho piästä.Miun ukkoin kanssa käätii si siä neerolookil ja samanlaasilla ohjehilla männää viä etiäpäin. Häne piäsärkyy ihmeltetii ja miärättii si se kuvvii. Hyä sen yhistiit sinne syäpiksen kuvvii ni ei tarvihe kahtkertoo männä ko se on jo varattunt sinne joolukuulle. Siä myö käätii si viimosen kerran siis syöpälinikalla. Ei ennee tarvihe männä ko hää on si julistettu sen osalt terveheks. Eli jo vuos takaaperiha hää ol terve vaa tää ol niiko tarkistukse tarkistu. SYÖPÄ ON TOJELLA OTTANT RITOLAT. Noo se onki si se ainuu hyvä uutine tai ainaski melekee.

Mie kävääsin si siäKirurkisel polilinikalla ko miun massus alkos olla melekone mookunen ja ol niiko eppäilyset huavatyräsest vaihteheks. Muil on tää maha halakastunna navast ylpallehen ja siihe on jo kolomekertoo tehtynnä korjaus. Viimosel kerral laittovatten iha verkkosen suojaks.
Taas pullistelloo kele...Se si ultrattii ja nii miul kerrottii jot ei nii mittää löötynnä. Kaipa miul ja terkuan liäkärillä ol vikkoo korviin välis vaa ei haittoo ko tul sielt ies puhtaa papurit.
Kirurkisel olki kauhii remontti alakamasa.

Mie uottelen ny lähetettä sätehelle ko uon istunna jo pualvuotta kipiän piällä. Oikial kankul pittee istuksii ko vasen on nii kauhiin kipiä. Tännää mie kysääsin jot onkos se lähete ies lähtennä. Kele ei olluna ko vast harkinnasa. Hittilääne jos se on etäne ko miul on aikoinaa se rintasyöpäne leikattu nii miehä sua uottaa sitä hoitova ikkuisuuven. Noo liäkärille varattu soittoaikae ens viikolle. Si mie kysääsin jot mänkö se lähete sinne ortopeetille jot suan kaik apuvälineet joit tarvihen. Nii hää ol vaapyytänt konsultaatijoo. Hitti ja ilima erkoisliäkärin laasuntoo en sua taksisetelöit. Tään terkun liäkärin hyvä tojistus ei aattanna. Mie uon liijan terve hein miälest. No mie en kyjene nousoo bussiloihi, en rappusii, jopa jalakäätäväm reenat tuottaa hankalot. Iliman rollikkaa en lähe minneskää, mut kai mie en uo viä nii sairas jot hyö miul niit seteleit antas. Ain ko kään liäkärillä nii suan ne biilirahat kyllä kelalt. Mut kaik kauppareisuset ym on omast pussist pois.

Meil ei si olluna oikiaa jooluakkaa. Mie väsääsin rosollii ko sen tien ain ihte ja si palapaistisen ja niit mukan mäntii poijaan kyyvillä plikan huushollisee viettämmää jooluu. Rokapöötäseehä myä het piästii ja vaik kuis vähä ottais nii ain syäp liikoo. Siin si vajjuutettii mahhoo ja uoteltii joolupukkiva ja olha se heittänt pakettiloit kuusen juurehen. Mie olin jo suanna ommain aikaasemmin eli uuven tiatokonneen. Sen poika miul osti ja asens. Iha ol huisketta ko noorimmat saip pelilöit ja niit sisinne asennettiii ja pellailtii. Kohveitten jäläkee myä lähettii kottii ja mie ko kellahin makkoomaa 19 aikoihi nii seeraava kerran noosin ylös kolomen pintoo seeraavana päivänä. Nii väsynt mie olin ko kokosajan on näit hitsilääsen kipuloit jot hermo männee. Poika viä kävi tapanin söömässä ja siin se joolu sit olki. Mie niit miun herkkuloit viheriäisii kuulii napostelin. Ne kuuluu miun jooluu.

Uusvuas si män ihas raahasessa kahestaa. Kävääsin mie illansuusa nuapurisa kohveella ja ansolla ko eka paakkune poksaht nii koiruus ol het miun kainaloosessa. Hää onki paakkuarkane. Siin si nuapur levitti sohvoo ja hyö koiruuven kanssa siin makoosit koko yön viereksin. Koiruuski ol viekissä ihan raahassa. Hää pentun säikähtänt ko joku pölöjä ol pappaatin heittän jalakoinin. Kyllä meilpäikkee iha kiitettävästi si räiskintää ol.

Iha vissii ny rupiän ruokoo laittammaa jot palaillaa asjaa tuassiisa joskus.

Terkkusii Pirre

keskiviikko 8. syyskuuta 2010

PERSKULES SENTÄÄ....

Mihi miun kuvat on hävinneet. Ei mistää löövy. Vastha mie sen ampijaisen siäl pomin jot sillo viä olliit tales.

No ei voi mittee ko ihmetellä. Mie munantakina körööttelin miun Härpäkkeellä nurtean pankkii siihes Mäkelän kavulla olevaa. Mitä ??? ei se olluna ennee siä. Ol jo tammikuusa lähtennä käpämäkkee. Noo hiukka otti tuol nuppisest ko miul ol sielt saatavvii ja miehä en sitaksiloilla niit lähe perrii ko männee si siihe se raha.

Siält mie si lähin kaapoille. Iha ol kiva ilima viipottoo pitkin jalakakäätävii. Iha osaasin kurvasta sillä hissiiki sissee jot piäsin yläkertaaki ihmettelemää. Mie kävin ostamasa sajeviittoi miul ja nuapuri. Mie tarvihen täl ajellesa ja nuapur koiroo ulosviijessä.

Si mäninki kohveelle ko en olluna siä koko kesän käännä. Het huomasiit jot muijaha on laihtunna. Pakko myöntee jot kesän aikan on puonna se 10 killoo vaa ei riitä viä mihiskää.

Siäl mie kurvoomaa kottii päin. Iha muutes män kaik hyvin vaa jottain tapahtu mein pihas. Mie aakasi kaik ovet sinne miun tallisee ast ja kiänsin konneen perruutusasentoo. Alko kuulkee kaamee piipitys ja kaik valot vilikummaa. Mie joka nappulaa viäntämmää ja näpelöimää ei aattanna. Miul pukkoo kauhii hiki piälle. Yritä siin ny peruttoo ko se perruutus iänikii alako lisäks huutoo. Melekee meinas jiähä Härpäkkä siihe sijoillee.
Noo mie si sen sinne perruutin ja sulin välovet jot ei kuulus nii kauhii iän. Pakko myöntee jot nii etupiä ko takapiäki saip muutaman tällin ko mie si hermostuusin nii en suanna sitä si millää kohillee. Lopult mie sen sain yhen mustelman kera sissee ja kieltämäti ois paijasta voinna kiertee hikkee nii otti lujil.

Menin nuapurrii si kohveelle suoroo ja siäki ihmeettelin jot mikä siihe tul. Noo omppupiikakka ja suklaakohve si vähäs raahotti miun ylkiarrokksilla kietävvii hermoloit.

Mie si tiistakiuamun lukemaa miun ohjekirjoo ja siähä si selvis mis se helkutan hätävilkkusen nappula piileksi. Suatii se sammummaa ko miun tummakommee kuski tul siä kahtommaa. Miehä tulkkaasin ne namikatki viärin. Painoin sit sinista jost pitkät valot tul piälle ja se olki punaane nappula. Kuski miul si terootti jot punaane on vuaran vär ja siniine si ei uo. Jospa mie tuoki si muistaasin seuraaval kerral.

Tännää keselviikkova myö si käätii hakaniämesä ja mie piäsin sinne nurteaa istuksii. Ol kuulkee vuan kaks kassoo j immeisii iha hirmuusest. Meinas miul roppu palloo siin uotellessa. Mie olin siä rollikalla jot ei tarvihe kokopainoo laskoo nuihe polviloihe piälle. Mie en ennee sua miun vasent polovee ihas suoraks. Sillo sattuu liikoo.

Tännää ois olluna nii ihana ilima ajjoo kahtommaa sitä kumpulan puutarhoo vaa en mie si ennee jaksant ko tultii kottii. Mie mänin kohveen jäläkeen makkoomaa. Män yö pitkäst aikoo keturillee.

sunnuntai 5. syyskuuta 2010

KESÄ MÄN MUATEN.......:)

Mie en ennee muista mitä uon sanonna ja mitä en nii pistämpä tulemaa mitäs muistii tulloo.
Myö si käätii ukon kanssa siä neerolookil ja häne liäkkeesä uusittii. Ko tuo yöks tarkootettu tekikii sellaasen temppusen jot ko hää noos ylös nii verepaine laski alle kaiken si hää ain kupsahti. Kerraa hää kaatus nii pahast jot luulin kallon haljenneen. Noo onneks ol nii kovvaa tekkoo et ei si särkynnä.
Si se perskuleen uus liäke tekiki ihan vallan hirmuusii. Hää niit harholoit alkos näkkee ja yritti vallan vaatekuapista ulos. Sen mie kans poistin. Ja ny on kohtaalane olo.
Kaiteetki meil käätii laittammaa parrii kohtaa.

Miun kesä onki olluna siit lähtii ihas kauhii ku se kuumuus alako. Kivut nooski siihesluokkoo jot jootusin isännä kovvii liäkkeit pihistämmää. Ei nekkää kippuu pois viäneet. Mulla ei polovet ennee kestä 50 meterii liikkuva ja ilimakkii tuntuup loppuuvan keehkosist ihas kokonaa. Sitä mie en kuiteskaa ymmärrä ko miun paino on itessee pujonnu 11 killoo lähtöpainost. Noo se kait johtuup siit jot miun massu ei ennee vejä nii kauhiit miärää ruokoo.
Ja se vissii taas johtuu täst kuumuuvest.

Meil lähes 32 astettä lämmint sisällä ja joka akkuna aaki.Poika asens kattoo sellaasen pyöriivän härveelin ja lattijalla pyärii 2 leksii . Mie kävin 2-4 kertoo päiväs suihkusssa ja siält suoraa sänkysee seljällee kuivamati. Se aatto ies hetkeks.

Siihe pahimpaa heleteesee tul sit se kolli meille ja ei si voint pittee ennee parvekkeen ovvee auk ko myö 4 kerroksesa asuttaa. Akkunatki piti pittää nii ravollaa jot ei mahtunt siit låpi. Mut ol se kiva kolli maiconjokusellaane. Siit tulloo iso ja kommee jahka viä kasvaa. Ol sellaaset pitkät karvat. Se ol miähen kissa nii män vällee ain ukon viekkii makkoomaa.

Myö piästiiki kolome kertoo tänkesän mökille. Juhannuksena pijennetty loma ja sit parkertoo pe-su kääntiä. Arvatkee uonko mie naattinna. Ukkokii ol ulkon suurimma osan päevee ja mökis ol viileämpää nukkuva ko koton.Poika on meil olluna kuskin ja rillimestarin. Hää tekköö ihanii herkkusii.

Plikan porukkaki on olluna siä kokosajan. Hänel alako loma juhannuksest ja männöö heinäkuusa töihi vasta. Tulevat toimee tyttö ja poika hyvin. Plikka tuumaski jot hällä on ihanan hullu veli jos ei ois vel nii hää siit ottaski ihtellee ukon. Nii on tyaitava käsistää.

Tyttö rakens kesän alus meille pation sinne ja kun on olluna nii kuumoo nii hää levittikkii sinne ressust suojan. Siit hyö si kehittivätki pojjaan kanssa uuven versiijon vakosesta ressusta.
Poika osti mökille uuven valurautarillin ja se onki olt kovas käätös.
Noo mie si oonki se jolle tänäkesän pit se ampumalanssi kuhtuu. Perskule sentää. Olin jättän joomatölkkisen pöövälle pijemmäks aikoo ja uatteli syömiisen piälle sen huitast tuulesuojoo.
Kuhii kipune iski kiälee ja mie jo luulin jot joku metallipiikki pisti. Kaivoin sen kiälest nii se olki pimppari. Mie piäsinki tosliukkaast mökkii sisälle plikka peräs ottamaa kyypakkauksest tapletteja. Sen piälle mot puhallusta ventoliinii. Si myö soitettiipäivystyksee ja ko hää kuul jot mie uon astmaatikko nii het lähetti sen ampumalanssin meille. Tuli 11 minnuutisa.
Noo ei onneks alakanna kurkku turpoomaa mut kiäl turpos ja että sitä koski. Joten en lähtennä hein mukkoo ko oisiit tuonna miut piäkaapuntii ast. Lahti ei ois ottanna vastaa ko ei henk olluna mänössä.

Parviikkoo takaaperin mie si kävin kokkeilemasa sellaasta senioorimoppoo. www.apuajoneuvo.fi Jos toimii mulla ja mahtuu mein hissii nii vuokraan ens sellaasen ja katon si mites enskevväänä toimitaa. Se kulukee sähköllä ja on kolomepyörääne. Yhellä lattinkilla männee 60 kilomeetriä. Mie uon jalankulkija jot ei tarvihe mittää korttii eikäs vakkuutuksii. Sillä ajellaa siä mis jalankulukijat liikkuvat. Ihan on huippunopia jo 14 kiloometriä peräti tunnissa piäsee.

Arvatkee uonko mie männy. Nuppi senko tutisoo ko miä piästelen kaappaset ja kirjasto mänemää. Hissii mie en sitä toistakertoo yrittänt ko mein hissin ovi on 71 senntijä leviä ja tää HÄRPÄTIN (Siks mie sen ristin) on 68 levvee. Ol nii tuskaane homma suaha hissii ja siit kottii ja sielt uuvestaa ulos. Hittolaane kerraksee. Mie sen kävin tyrkkeemäsä lastenvaanuhuoneesee. Siä ol sähkötöpseeli jot suap lattinkii.
Mie si het kävin isännöihtijällä ja myö juteltii täst säilyytysonkelmasta. Meil on sellaane välinevarasto joka on otettu talonasukkailt pois k pojjaan kelet kävviit siä juhkimasa. Sinne mie sain torstakina avvaimen ja luvan sähkön käättöön.

Mie sen ekkoo kertoo ajoin nokka iellä ja en meinant millää suaha kiäntymmää. Mut mänhä se lopult ko mie oikee ähelsin. Si mie sen siäl kiänsin oikee päikke nokka ovvee kohti. Eiles ko lähtin kauppasee nii pujahinki ihas mukavast ulos ja takastullesa mie sen perruutinki sissää. Män silviisii ihas kummasti iliman pihtipiälii.

Noo täshä nää tärkijämmät juttuset olkii. Ko ny tulloo syssy ja pimenöö nii mieki piäsen si konneelle vissii usiampaa tahi sitten en.

Terveisii kaikil kamusil ja kivvoo syssyä.

Toivoo Pirre se tipiliini.