perjantai 18. syyskuuta 2009

HÄNE MIELASENTO.........


sillo ko hää viä meit ilahutti. Ny hääki on jo siä Kaarisillalla uottamasa.

Mihis mie si jäinkää viimoseks. Juu myö si kurvastii sinne Töölösee rönkkenii ja si liäkär sanoski jot se liikkuruuvi poistettaa. On nii kauhiist noossu essii jot se painoo nuit kalvosii ni se sit sitä kipusta aiheuttaa. Hää si jootuu sinne Herttoniämen sairaalaa. Jos muutes tännää jo tulki kysely niis tiijoist ja lupa ronkkii papureit. No myönnettää jot ei jiä mikkää epäseleväks.

Eiles myö oltii si Kättäril niis ultraiänikuvviis. Ens ukko ja si mie peräs. Hää alapiäst ja mie yläpiäs. Hänel kaik män hyvi ja tulostakkii suap kyssyy viikon piästä.

Noo miul si hierottiiki sitä kaalaa ihan toventeol. Jot mie olin siin keelis. Si hää haluski ottoo kahestkohtoo sen neelanäätteen. Mie sanoosin jot ota pokkee ko tahot. Mie uon jo tottunna olemaa neelatyynyn. No pakko ol myöntee jot parin sentin syvvyytee ko hää nirhas sen neelan ja alkos sitä siä nakuttammaa nii ol miun niskavillat noosta pystyy. Vähääse se kirpas. Mut henkisä siit selevittii. Paremmi ko iellisellä kerral. Sillo mie pöörtysin ihas kokonnaa vinti pimiäks. On se kaala nii herkkä paekka.

Kotoona si pitki männä sänkysee ko se äitykkii kauhiin kipiäks koko kaala. Jot on minnuu pistelty vähäs sinne sun tänne.Yks ouvompii ol ko sellaane käyrä neela työnnettii nännisest sissää. Se ol joskus sill0 vuonna miekka ja kilipi.

Kaikist juttuist joit miul on tehty ol paskoomine pöntön piäl ja sit se liäkär sitäs kuvas. Herrajumala nii kommee poika ja mie siin istuksin pytynpiällä. Jot kaikkee sitä immeine jootuuki ko vanahaks ellee.

Viimoseks ko mie olin paksusualen tähystykses nii jo aalassa näjin jot ol komia miäs ja mie hälle jootusin. Ovelta si tokaasin jot arvaasinha mie jot sairaalan kommein liäkär ja mie si pyrstötähystyksee. Seuraavaks mie jo huusinki jot halluun sen puuvutuksen. On senverra kipusta hommoo. Sainha mie sen ja men kohtuullisest.

On kuulkee kääty kaik Helesinki sairaalat lävitten. Ko vanahaks ellee ja usiast leikattaa (14) nii ehtiihä nuihi tutustuu. Sen mie muistan jot ekal kerran oltiiki sisäl 11 vuorokaatta ja viimosest lähettii saman iltan pois. Uamuu ois pitännä olla vaa mie halusin kottii syömee. Eivätten tuoneet mei ruokoo. Meit huonetoverit oltii kaik leikattu saman päivän. Ei kuulemma olt tuotu ruokoo ko kukkaa ei olluna syönny saman päivän iltan. Myö kolome akkoo huuvettii syötävvää. No miut laskiit si kottii.

Meil olki keselviikkoo oikia parturpäevä. Miun karvaane piäs vähä irti karvoistaa. Jäi niit viä jot ei palellu mut yks pussilline otettii pois. Uutta rimmerii myö kokkeiltii. Tännää miun si pittää viä hänet pestä ja harjaata uuvestaa. Saa nähä mitä kaikkee kylypyhuoneest samal uip miun ja koiruuven lisäks.

Tään merkillisempää ei meil uo tapahtunna. Mökille pitäs piästä ko talviteloil se ois laitettava.

Angel Glitter Graphics
Glitter Graphics ::: Glitterboom.com Pirre

torstai 10. syyskuuta 2009

VOIHAN NÖSSÖ!Pitihä se arvata jot ei miun reissusest mittää tulluna. Ei yhtikäs perruutuksii jot miehä en si mahtunna kytii. EI VIIPURRII; EI.

Noo otettaa se silviisii jot ei si satu mittää pahempookaa tiö koton ko en uo poissa. Ei tarvihe nuortenka tulla kotmiäheks. No ois se olluna mukavoo jos ois suanna olla parpäivee muuvalla. Ja joku muu ois koiruuttaki viännä ulos.

Mie si kummoo unta näjin. Ihako ei ois täsä muuteki elämä melekoista. Yks peretuttu veip miun ukon ryyppeemää ja mie en ollu suaha hänt kottii. Nii mie siihe sanoosin jot ala ny vaa tulla ko miul on ylhuomena se suur leikkaus. Vetteevät kokos mahan aaki. (noo miun ukko ei ryyppee)
Miul si vissii ol koskenna mahhoo tai olluna ilimavaivoi ko iha tällaasen une kehiitin.Viel ei ainakkaan uo tietoo masun halkaasemisest.?

Meil huomenna ukon Töölösen reissu. Kuvattaa se murtumakohta siit lonkkasest ja si liäkärin nenun ettee. Kahtotaa mitä hää sannoo vai sannooko mittää. Siit tulloo justkoht vuos ko se murtus. Ei se uo nykkää iha kunnos ja saa nähä ottaavattenko siät se ruuvisen poikkee.

Koiruuven jalaka on ny hiljaksee tulluna paremmaks ja turvootuski männy mäkkee. Sais viijä isolle lenkkiselle vaa ko miun koipiset ei pijä. Mie uon alvariisa männä turvallein ko ne pettääp alta ja se tuntuup iha ikävät pakko myöntee. Pienii syvämen tikityksii ko aiheuttaa.

Myö ollaa täsä ny uateltu syssyllä käävä Turkusee tutustumasa. Mie en uo siel olluna ko läpajomatka. Mie sen linnasen ja niit raunijoit halluisin nähä. Mein nuapuri on siät päikke kottoosin. Olis se mukava lenkkine ja toine ois Tallinki vaa mil mie siel liikkusin, pöörätuolilko?
Ei uo meil sähköst versijjoo. Pittää kehitellä jottain.

Pittää viäntää ihtein suihkuu ko ei uo oikiastaa mittää sanomist. Miun nuppi iha tyhjä vaa niihä se on ain. ei mittää uutta tiällä karvoin alla.

Oikke mukavoo loppuviikkost teille kaikil.

Pirre

maanantai 7. syyskuuta 2009

ILOISTA TIISTAITA.....

Tässäpä teille ystäväiset Heli Laaksosen runo


Jos sää ole itsenäine,
sää ole pelottava.
Jos sää ole ystävälline
ja ymmärtäväine,
sää ole liian kiltti.

Ku sää sano,
mitä sää ajattele,
sää ole rääväsuu.
Jos sää ole hiljaa,
on sus jotta kummallist.
Jos sää anna,
sää ole helppo nakki.
Jos sää pihtaat,
haeta joltain muult.

Yritä täsä sit olla.
Jua pari lasi kuaharii.
Venytel tualis semmottos,
et pää menee taakse
ja kattelet maailmaa ylösalasi.
Hiukka hianon näköst.
Ei iloseks tulemiseksenemppä tarvita.

Pan lähettäen kaikil,
joil o väsymyst,
ja kaikil,joil ei ol,
ja si kaikil,
joil halut viesti laitta.

Kyl o helppo ol naine!!!!


Terveisi Pirre

Tuesday Glitter Graphics
Glitter Graphics ::: Glitterboom.com

torstai 3. syyskuuta 2009

jOTTA EI JIÄ EPÄSELEVÄKS...

Animal Glitter Graphics
Glitter Graphics ::: Glitterboom.com

........nii mie uon karvisfani ihan syvänjuuriain myäte. Suap ain miut hyvälle tuulelle ja ko törmääsin tähä kuvvaa nii ol iha pakko kokkeilla suanlp sen tänne. (mie en si yhtikäs tiijä mitä siin lukkee)

Onki aikoo kulahtant ko uon viioseks tänne tarnoinu mittää vaa ko ain sitä sammoo asjoo kipusii ja kipusii.

No liäkär soitti ukontuloksist ja miäräs hänet ultroo jot myö si männää molemmat ko miulki se miärättii. Miult tost kilpparist.

Karvaasen koipi on alkant jo paranemmoo ja ei uo ennee paljoskaa turvoksisa jot ehkä se siit vällee tokenoo ajankanssa. Muute miul ykspäivä kävki kauhii juttune. Mie herreen ja vattas ilimoo nii jot uattelin jo lähtä leijoomaa. Si mie mänin vessaa ja tyhjentelin ihtiäin. Koiroo olin ulosviemäsä, mutta....nelejäkertoo ol pakko käävä posliiniskoolin piällä ja jo luulin koiruuven käävän kinttuu kiin ko raakka jalat ristisä uotti. Piästiihä myö si vihoin ja hää tek tarpehet mutta...miul tul nii kiirus jot piti männä nuapurin posliinipyttyvä lainoomaa. Perskele mie jo uattelin jot tullee sisuksetki samontein. Mikä tää tällaane yhen päivän ihme oikke ol? Mie vuan ihmettelen.

Tul vaihteheks kuhtu johoski muistitutkimuksii ko mie uon niis kaikenlaisis käännä ja ne poikiit kaikenlaisii uusii ain. Miuta on viännetty ja kiännetty vaik mitesperin. Uon olluna kerran tietokonneella korttiloitki läpsymäsä.

Viikkotakaaperin sunnuntakina mie piästi oikian ÄRRÄPIÄN ko ol hissi vaihteheks rikki. En lähtennä kipijöillä konkkoomaa ulos koiruutta vaa takas sissee matot rullalle ja soitto hualtomiähelle. Hää sen si jossaaki vaihees käv laittamasa kuntoo. Ko mie si lähin karvast viemää kiiruust ulos ko ol viä lattijat kuivana nii myö eksyttii si nuapurrii kohveelle. Ansolla ko tullaa takas nii tää perkuleen hissi ol jiännä toisee kerroksee. Mie en viiti ies sanua mitä miun suust sillo piäs. Mie kiipeesin si ulkokautta toisee kerroksee. Ulkorappuuset on loivemmat. Ja se hissi olki juuttunna siihe ja ovet ol aaki. Tää perkuleen hissi on semmoone jot jos sitä painettaa jokaskerroksee nii se jumittuu mut siihe jiäp kuiteski virta. Si niit ovvii on revittävä voiman kanssa nii ne alkaat toimia. Mut jos on iha pimiän nii ei inahakkaa.

Miulla suattas olla Viipurinki reisu tievossa vaa se vaatis yhen perruutuksen joltakkii. Mie uon varmuuvenvuoks jo varant meille kotmiähen ko myö siä yövyttää. Mittää ei uo viel kuulunna jot suap nähä kuis kääp.

Ei täsä tiän kummempoo ny uo tapahtunna. Hiljasello enimmäksee ja sensellaasta.

Mukavoo syssyä kaikil kummiski

PirreCartoon Glitter Graphics
Glitter Graphics ::: Glitterboom.com