torstai 3. syyskuuta 2009

jOTTA EI JIÄ EPÄSELEVÄKS...

Animal Glitter Graphics
Glitter Graphics ::: Glitterboom.com

........nii mie uon karvisfani ihan syvänjuuriain myäte. Suap ain miut hyvälle tuulelle ja ko törmääsin tähä kuvvaa nii ol iha pakko kokkeilla suanlp sen tänne. (mie en si yhtikäs tiijä mitä siin lukkee)

Onki aikoo kulahtant ko uon viioseks tänne tarnoinu mittää vaa ko ain sitä sammoo asjoo kipusii ja kipusii.

No liäkär soitti ukontuloksist ja miäräs hänet ultroo jot myö si männää molemmat ko miulki se miärättii. Miult tost kilpparist.

Karvaasen koipi on alkant jo paranemmoo ja ei uo ennee paljoskaa turvoksisa jot ehkä se siit vällee tokenoo ajankanssa. Muute miul ykspäivä kävki kauhii juttune. Mie herreen ja vattas ilimoo nii jot uattelin jo lähtä leijoomaa. Si mie mänin vessaa ja tyhjentelin ihtiäin. Koiroo olin ulosviemäsä, mutta....nelejäkertoo ol pakko käävä posliiniskoolin piällä ja jo luulin koiruuven käävän kinttuu kiin ko raakka jalat ristisä uotti. Piästiihä myö si vihoin ja hää tek tarpehet mutta...miul tul nii kiirus jot piti männä nuapurin posliinipyttyvä lainoomaa. Perskele mie jo uattelin jot tullee sisuksetki samontein. Mikä tää tällaane yhen päivän ihme oikke ol? Mie vuan ihmettelen.

Tul vaihteheks kuhtu johoski muistitutkimuksii ko mie uon niis kaikenlaisis käännä ja ne poikiit kaikenlaisii uusii ain. Miuta on viännetty ja kiännetty vaik mitesperin. Uon olluna kerran tietokonneella korttiloitki läpsymäsä.

Viikkotakaaperin sunnuntakina mie piästi oikian ÄRRÄPIÄN ko ol hissi vaihteheks rikki. En lähtennä kipijöillä konkkoomaa ulos koiruutta vaa takas sissee matot rullalle ja soitto hualtomiähelle. Hää sen si jossaaki vaihees käv laittamasa kuntoo. Ko mie si lähin karvast viemää kiiruust ulos ko ol viä lattijat kuivana nii myö eksyttii si nuapurrii kohveelle. Ansolla ko tullaa takas nii tää perkuleen hissi ol jiännä toisee kerroksee. Mie en viiti ies sanua mitä miun suust sillo piäs. Mie kiipeesin si ulkokautta toisee kerroksee. Ulkorappuuset on loivemmat. Ja se hissi olki juuttunna siihe ja ovet ol aaki. Tää perkuleen hissi on semmoone jot jos sitä painettaa jokaskerroksee nii se jumittuu mut siihe jiäp kuiteski virta. Si niit ovvii on revittävä voiman kanssa nii ne alkaat toimia. Mut jos on iha pimiän nii ei inahakkaa.

Miulla suattas olla Viipurinki reisu tievossa vaa se vaatis yhen perruutuksen joltakkii. Mie uon varmuuvenvuoks jo varant meille kotmiähen ko myö siä yövyttää. Mittää ei uo viel kuulunna jot suap nähä kuis kääp.

Ei täsä tiän kummempoo ny uo tapahtunna. Hiljasello enimmäksee ja sensellaasta.

Mukavoo syssyä kaikil kummiski

PirreCartoon Glitter Graphics
Glitter Graphics ::: Glitterboom.com

Ei kommentteja: