keskiviikko 8. syyskuuta 2010

PERSKULES SENTÄÄ....

Mihi miun kuvat on hävinneet. Ei mistää löövy. Vastha mie sen ampijaisen siäl pomin jot sillo viä olliit tales.

No ei voi mittee ko ihmetellä. Mie munantakina körööttelin miun Härpäkkeellä nurtean pankkii siihes Mäkelän kavulla olevaa. Mitä ??? ei se olluna ennee siä. Ol jo tammikuusa lähtennä käpämäkkee. Noo hiukka otti tuol nuppisest ko miul ol sielt saatavvii ja miehä en sitaksiloilla niit lähe perrii ko männee si siihe se raha.

Siält mie si lähin kaapoille. Iha ol kiva ilima viipottoo pitkin jalakakäätävii. Iha osaasin kurvasta sillä hissiiki sissee jot piäsin yläkertaaki ihmettelemää. Mie kävin ostamasa sajeviittoi miul ja nuapuri. Mie tarvihen täl ajellesa ja nuapur koiroo ulosviijessä.

Si mäninki kohveelle ko en olluna siä koko kesän käännä. Het huomasiit jot muijaha on laihtunna. Pakko myöntee jot kesän aikan on puonna se 10 killoo vaa ei riitä viä mihiskää.

Siäl mie kurvoomaa kottii päin. Iha muutes män kaik hyvin vaa jottain tapahtu mein pihas. Mie aakasi kaik ovet sinne miun tallisee ast ja kiänsin konneen perruutusasentoo. Alko kuulkee kaamee piipitys ja kaik valot vilikummaa. Mie joka nappulaa viäntämmää ja näpelöimää ei aattanna. Miul pukkoo kauhii hiki piälle. Yritä siin ny peruttoo ko se perruutus iänikii alako lisäks huutoo. Melekee meinas jiähä Härpäkkä siihe sijoillee.
Noo mie si sen sinne perruutin ja sulin välovet jot ei kuulus nii kauhii iän. Pakko myöntee jot nii etupiä ko takapiäki saip muutaman tällin ko mie si hermostuusin nii en suanna sitä si millää kohillee. Lopult mie sen sain yhen mustelman kera sissee ja kieltämäti ois paijasta voinna kiertee hikkee nii otti lujil.

Menin nuapurrii si kohveelle suoroo ja siäki ihmeettelin jot mikä siihe tul. Noo omppupiikakka ja suklaakohve si vähäs raahotti miun ylkiarrokksilla kietävvii hermoloit.

Mie si tiistakiuamun lukemaa miun ohjekirjoo ja siähä si selvis mis se helkutan hätävilkkusen nappula piileksi. Suatii se sammummaa ko miun tummakommee kuski tul siä kahtommaa. Miehä tulkkaasin ne namikatki viärin. Painoin sit sinista jost pitkät valot tul piälle ja se olki punaane nappula. Kuski miul si terootti jot punaane on vuaran vär ja siniine si ei uo. Jospa mie tuoki si muistaasin seuraaval kerral.

Tännää keselviikkova myö si käätii hakaniämesä ja mie piäsin sinne nurteaa istuksii. Ol kuulkee vuan kaks kassoo j immeisii iha hirmuusest. Meinas miul roppu palloo siin uotellessa. Mie olin siä rollikalla jot ei tarvihe kokopainoo laskoo nuihe polviloihe piälle. Mie en ennee sua miun vasent polovee ihas suoraks. Sillo sattuu liikoo.

Tännää ois olluna nii ihana ilima ajjoo kahtommaa sitä kumpulan puutarhoo vaa en mie si ennee jaksant ko tultii kottii. Mie mänin kohveen jäläkeen makkoomaa. Män yö pitkäst aikoo keturillee.

sunnuntai 5. syyskuuta 2010

KESÄ MÄN MUATEN.......:)

Mie en ennee muista mitä uon sanonna ja mitä en nii pistämpä tulemaa mitäs muistii tulloo.
Myö si käätii ukon kanssa siä neerolookil ja häne liäkkeesä uusittii. Ko tuo yöks tarkootettu tekikii sellaasen temppusen jot ko hää noos ylös nii verepaine laski alle kaiken si hää ain kupsahti. Kerraa hää kaatus nii pahast jot luulin kallon haljenneen. Noo onneks ol nii kovvaa tekkoo et ei si särkynnä.
Si se perskuleen uus liäke tekiki ihan vallan hirmuusii. Hää niit harholoit alkos näkkee ja yritti vallan vaatekuapista ulos. Sen mie kans poistin. Ja ny on kohtaalane olo.
Kaiteetki meil käätii laittammaa parrii kohtaa.

Miun kesä onki olluna siit lähtii ihas kauhii ku se kuumuus alako. Kivut nooski siihesluokkoo jot jootusin isännä kovvii liäkkeit pihistämmää. Ei nekkää kippuu pois viäneet. Mulla ei polovet ennee kestä 50 meterii liikkuva ja ilimakkii tuntuup loppuuvan keehkosist ihas kokonaa. Sitä mie en kuiteskaa ymmärrä ko miun paino on itessee pujonnu 11 killoo lähtöpainost. Noo se kait johtuup siit jot miun massu ei ennee vejä nii kauhiit miärää ruokoo.
Ja se vissii taas johtuu täst kuumuuvest.

Meil lähes 32 astettä lämmint sisällä ja joka akkuna aaki.Poika asens kattoo sellaasen pyöriivän härveelin ja lattijalla pyärii 2 leksii . Mie kävin 2-4 kertoo päiväs suihkusssa ja siält suoraa sänkysee seljällee kuivamati. Se aatto ies hetkeks.

Siihe pahimpaa heleteesee tul sit se kolli meille ja ei si voint pittee ennee parvekkeen ovvee auk ko myö 4 kerroksesa asuttaa. Akkunatki piti pittää nii ravollaa jot ei mahtunt siit låpi. Mut ol se kiva kolli maiconjokusellaane. Siit tulloo iso ja kommee jahka viä kasvaa. Ol sellaaset pitkät karvat. Se ol miähen kissa nii män vällee ain ukon viekkii makkoomaa.

Myö piästiiki kolome kertoo tänkesän mökille. Juhannuksena pijennetty loma ja sit parkertoo pe-su kääntiä. Arvatkee uonko mie naattinna. Ukkokii ol ulkon suurimma osan päevee ja mökis ol viileämpää nukkuva ko koton.Poika on meil olluna kuskin ja rillimestarin. Hää tekköö ihanii herkkusii.

Plikan porukkaki on olluna siä kokosajan. Hänel alako loma juhannuksest ja männöö heinäkuusa töihi vasta. Tulevat toimee tyttö ja poika hyvin. Plikka tuumaski jot hällä on ihanan hullu veli jos ei ois vel nii hää siit ottaski ihtellee ukon. Nii on tyaitava käsistää.

Tyttö rakens kesän alus meille pation sinne ja kun on olluna nii kuumoo nii hää levittikkii sinne ressust suojan. Siit hyö si kehittivätki pojjaan kanssa uuven versiijon vakosesta ressusta.
Poika osti mökille uuven valurautarillin ja se onki olt kovas käätös.
Noo mie si oonki se jolle tänäkesän pit se ampumalanssi kuhtuu. Perskule sentää. Olin jättän joomatölkkisen pöövälle pijemmäks aikoo ja uatteli syömiisen piälle sen huitast tuulesuojoo.
Kuhii kipune iski kiälee ja mie jo luulin jot joku metallipiikki pisti. Kaivoin sen kiälest nii se olki pimppari. Mie piäsinki tosliukkaast mökkii sisälle plikka peräs ottamaa kyypakkauksest tapletteja. Sen piälle mot puhallusta ventoliinii. Si myö soitettiipäivystyksee ja ko hää kuul jot mie uon astmaatikko nii het lähetti sen ampumalanssin meille. Tuli 11 minnuutisa.
Noo ei onneks alakanna kurkku turpoomaa mut kiäl turpos ja että sitä koski. Joten en lähtennä hein mukkoo ko oisiit tuonna miut piäkaapuntii ast. Lahti ei ois ottanna vastaa ko ei henk olluna mänössä.

Parviikkoo takaaperin mie si kävin kokkeilemasa sellaasta senioorimoppoo. www.apuajoneuvo.fi Jos toimii mulla ja mahtuu mein hissii nii vuokraan ens sellaasen ja katon si mites enskevväänä toimitaa. Se kulukee sähköllä ja on kolomepyörääne. Yhellä lattinkilla männee 60 kilomeetriä. Mie uon jalankulkija jot ei tarvihe mittää korttii eikäs vakkuutuksii. Sillä ajellaa siä mis jalankulukijat liikkuvat. Ihan on huippunopia jo 14 kiloometriä peräti tunnissa piäsee.

Arvatkee uonko mie männy. Nuppi senko tutisoo ko miä piästelen kaappaset ja kirjasto mänemää. Hissii mie en sitä toistakertoo yrittänt ko mein hissin ovi on 71 senntijä leviä ja tää HÄRPÄTIN (Siks mie sen ristin) on 68 levvee. Ol nii tuskaane homma suaha hissii ja siit kottii ja sielt uuvestaa ulos. Hittolaane kerraksee. Mie sen kävin tyrkkeemäsä lastenvaanuhuoneesee. Siä ol sähkötöpseeli jot suap lattinkii.
Mie si het kävin isännöihtijällä ja myö juteltii täst säilyytysonkelmasta. Meil on sellaane välinevarasto joka on otettu talonasukkailt pois k pojjaan kelet kävviit siä juhkimasa. Sinne mie sain torstakina avvaimen ja luvan sähkön käättöön.

Mie sen ekkoo kertoo ajoin nokka iellä ja en meinant millää suaha kiäntymmää. Mut mänhä se lopult ko mie oikee ähelsin. Si mie sen siäl kiänsin oikee päikke nokka ovvee kohti. Eiles ko lähtin kauppasee nii pujahinki ihas mukavast ulos ja takastullesa mie sen perruutinki sissää. Män silviisii ihas kummasti iliman pihtipiälii.

Noo täshä nää tärkijämmät juttuset olkii. Ko ny tulloo syssy ja pimenöö nii mieki piäsen si konneelle vissii usiampaa tahi sitten en.

Terveisii kaikil kamusil ja kivvoo syssyä.

Toivoo Pirre se tipiliini.