sunnuntai 5. syyskuuta 2010

KESÄ MÄN MUATEN.......:)

Mie en ennee muista mitä uon sanonna ja mitä en nii pistämpä tulemaa mitäs muistii tulloo.
Myö si käätii ukon kanssa siä neerolookil ja häne liäkkeesä uusittii. Ko tuo yöks tarkootettu tekikii sellaasen temppusen jot ko hää noos ylös nii verepaine laski alle kaiken si hää ain kupsahti. Kerraa hää kaatus nii pahast jot luulin kallon haljenneen. Noo onneks ol nii kovvaa tekkoo et ei si särkynnä.
Si se perskuleen uus liäke tekiki ihan vallan hirmuusii. Hää niit harholoit alkos näkkee ja yritti vallan vaatekuapista ulos. Sen mie kans poistin. Ja ny on kohtaalane olo.
Kaiteetki meil käätii laittammaa parrii kohtaa.

Miun kesä onki olluna siit lähtii ihas kauhii ku se kuumuus alako. Kivut nooski siihesluokkoo jot jootusin isännä kovvii liäkkeit pihistämmää. Ei nekkää kippuu pois viäneet. Mulla ei polovet ennee kestä 50 meterii liikkuva ja ilimakkii tuntuup loppuuvan keehkosist ihas kokonaa. Sitä mie en kuiteskaa ymmärrä ko miun paino on itessee pujonnu 11 killoo lähtöpainost. Noo se kait johtuup siit jot miun massu ei ennee vejä nii kauhiit miärää ruokoo.
Ja se vissii taas johtuu täst kuumuuvest.

Meil lähes 32 astettä lämmint sisällä ja joka akkuna aaki.Poika asens kattoo sellaasen pyöriivän härveelin ja lattijalla pyärii 2 leksii . Mie kävin 2-4 kertoo päiväs suihkusssa ja siält suoraa sänkysee seljällee kuivamati. Se aatto ies hetkeks.

Siihe pahimpaa heleteesee tul sit se kolli meille ja ei si voint pittee ennee parvekkeen ovvee auk ko myö 4 kerroksesa asuttaa. Akkunatki piti pittää nii ravollaa jot ei mahtunt siit låpi. Mut ol se kiva kolli maiconjokusellaane. Siit tulloo iso ja kommee jahka viä kasvaa. Ol sellaaset pitkät karvat. Se ol miähen kissa nii män vällee ain ukon viekkii makkoomaa.

Myö piästiiki kolome kertoo tänkesän mökille. Juhannuksena pijennetty loma ja sit parkertoo pe-su kääntiä. Arvatkee uonko mie naattinna. Ukkokii ol ulkon suurimma osan päevee ja mökis ol viileämpää nukkuva ko koton.Poika on meil olluna kuskin ja rillimestarin. Hää tekköö ihanii herkkusii.

Plikan porukkaki on olluna siä kokosajan. Hänel alako loma juhannuksest ja männöö heinäkuusa töihi vasta. Tulevat toimee tyttö ja poika hyvin. Plikka tuumaski jot hällä on ihanan hullu veli jos ei ois vel nii hää siit ottaski ihtellee ukon. Nii on tyaitava käsistää.

Tyttö rakens kesän alus meille pation sinne ja kun on olluna nii kuumoo nii hää levittikkii sinne ressust suojan. Siit hyö si kehittivätki pojjaan kanssa uuven versiijon vakosesta ressusta.
Poika osti mökille uuven valurautarillin ja se onki olt kovas käätös.
Noo mie si oonki se jolle tänäkesän pit se ampumalanssi kuhtuu. Perskule sentää. Olin jättän joomatölkkisen pöövälle pijemmäks aikoo ja uatteli syömiisen piälle sen huitast tuulesuojoo.
Kuhii kipune iski kiälee ja mie jo luulin jot joku metallipiikki pisti. Kaivoin sen kiälest nii se olki pimppari. Mie piäsinki tosliukkaast mökkii sisälle plikka peräs ottamaa kyypakkauksest tapletteja. Sen piälle mot puhallusta ventoliinii. Si myö soitettiipäivystyksee ja ko hää kuul jot mie uon astmaatikko nii het lähetti sen ampumalanssin meille. Tuli 11 minnuutisa.
Noo ei onneks alakanna kurkku turpoomaa mut kiäl turpos ja että sitä koski. Joten en lähtennä hein mukkoo ko oisiit tuonna miut piäkaapuntii ast. Lahti ei ois ottanna vastaa ko ei henk olluna mänössä.

Parviikkoo takaaperin mie si kävin kokkeilemasa sellaasta senioorimoppoo. www.apuajoneuvo.fi Jos toimii mulla ja mahtuu mein hissii nii vuokraan ens sellaasen ja katon si mites enskevväänä toimitaa. Se kulukee sähköllä ja on kolomepyörääne. Yhellä lattinkilla männee 60 kilomeetriä. Mie uon jalankulkija jot ei tarvihe mittää korttii eikäs vakkuutuksii. Sillä ajellaa siä mis jalankulukijat liikkuvat. Ihan on huippunopia jo 14 kiloometriä peräti tunnissa piäsee.

Arvatkee uonko mie männy. Nuppi senko tutisoo ko miä piästelen kaappaset ja kirjasto mänemää. Hissii mie en sitä toistakertoo yrittänt ko mein hissin ovi on 71 senntijä leviä ja tää HÄRPÄTIN (Siks mie sen ristin) on 68 levvee. Ol nii tuskaane homma suaha hissii ja siit kottii ja sielt uuvestaa ulos. Hittolaane kerraksee. Mie sen kävin tyrkkeemäsä lastenvaanuhuoneesee. Siä ol sähkötöpseeli jot suap lattinkii.
Mie si het kävin isännöihtijällä ja myö juteltii täst säilyytysonkelmasta. Meil on sellaane välinevarasto joka on otettu talonasukkailt pois k pojjaan kelet kävviit siä juhkimasa. Sinne mie sain torstakina avvaimen ja luvan sähkön käättöön.

Mie sen ekkoo kertoo ajoin nokka iellä ja en meinant millää suaha kiäntymmää. Mut mänhä se lopult ko mie oikee ähelsin. Si mie sen siäl kiänsin oikee päikke nokka ovvee kohti. Eiles ko lähtin kauppasee nii pujahinki ihas mukavast ulos ja takastullesa mie sen perruutinki sissää. Män silviisii ihas kummasti iliman pihtipiälii.

Noo täshä nää tärkijämmät juttuset olkii. Ko ny tulloo syssy ja pimenöö nii mieki piäsen si konneelle vissii usiampaa tahi sitten en.

Terveisii kaikil kamusil ja kivvoo syssyä.

Toivoo Pirre se tipiliini.

Ei kommentteja: