sunnuntai 31. toukokuuta 2009

NONNII...VIHOIN.......
Siinä hää ny si vihoin on. Uus nimiki hällä on NAVETTA mut se nimi tulloo siit ko plikka kulettaa kottoosa sinne kaik lehemäaiheiset juttusa. Hällä niit on kauhiist. Entine nimihä ol MÖKKERÖ.
Viimeviikkoneha mänki silviisii jot mie tukkaputkela viiletin pankissa siirtämäsä rahhoo jota plikka ol siästännä miun tililöille. Ja si mie kirjoottelin kaapakirjaasen. Nää viä olliit helppoi juttui mut si muuttus vaikiaks ko mie en suanna miun kuskii kiinni. Mite mie tiät piäkaapuntista sinne Nastollaa piäsen ei auoo vaa ei senpualee ajokorrijakkaa. Serkkuplikka jootu männee miehesä kanssa sinne toisee piähe jo uamutuimaa jot tää hiijappimiäs ossoo mökkerön luokke.
Jahka myö plikan kassa hierottii mein nystyrii nii hää kekkas jot häne tyttösä viijää sinne koiruuksien kanssa yöks. Hää si avvoo porttiloit ja kahtoo muut kommervenkit. Nii miun plikkain si torstakina veip hänet sinne mökille. Perjantaina suapu si mökki ja porukka. Ja hyö
viilasiit sen si paikoillensa. Iha on tuassiisa koton. Hää vällee vaa kier mualimmaa eli vietti muutaman vuuven Joutsasa.
Myö si viimemuanantaina käätii vaihteheks ukon kanssa liäkärillä. Vähääse liäkkehii rukattii ja sovittihin seuraava käänti si syssylle. Eihä tää täst kummemmaks muutu. Ny hänel on viä enne juhannusta verkokkeet ja se TT-kuvaus. Si myö lähetääki mökille ja ollaa siä heinäkuun loppuu suakka. Piäseehä siäl poikkee jos oikee hankalaks männee. Mut ukolle se on sama makkooko koton vai mökil. Siä on mukavampaa ko on sisällä viileämpää ko koton. Nykki mittar näättää 27,5 ja joka läp aaki.
Plikka on hommanna sinne kaikenlais toimintaa kute joosammuntoo, ritsoloil ammuntoo kokispulloloihi niihi pualelitran. Ekas osuumast suap tupaakin toisest kohvetta ja kolmannesta tölökin kalajoo. ( ei uo nii heleppoo ko luulis) On lentopalloverkkoo ja koripallokorrii ja si vie petankiiki hommataa. Jot ei aika kää pitkäks nii on si karaokkeeki ja kaikenkarvasii pellei ja lehvoi. Jot iha mukavoo on tiijossa. ( miut hää sano laittavasa laihutuskuurille ja kätköö mehtää kaik herkkuset kartan mukkaa si hakkee yöl ko mie nukun) Tälviisii hää vanahaa äitmuorii kiusoo.
Mieki kurvaasin miun kuskin kanssa eiles mökillä käämäseltää. Vietii sinne yks aurinko tooli ja iso pino lehtilöit ko mie en uo ehtinnä niit lukkee. Eiles yhen jo perruutinki. Ai nii vietiihä myö sinne vanahin plikanplikkaki. Napattii menomatkal kyytisee.
Koiruus makkoo reporankan parvekkeella on viiliämpää ko semmenttilattija. Mie äskö ihtiäin suihkuusessa vilivottelin.
Mie en ny aijjo valittaa mut jos joku löötää jostakkii terevehet polovet nii mie mieluust ottaasin ne käättösee. Mie ehtin si akupunktijosivuloit tietoo ja siä sanottiiki jot näihi polvijuttuihi on suanna kiitettäväst appuu. Mie uattelin si kokkeilla jot ei jiä miettimissee. Jos vaik saiski appuu. Eihä sitä tiijä enneko senki on läpkäännä. Eihä se kukonhelttakaa minnuu auttant ja sekkii tul kärvisteltyy läp. Tost jos löötyy appuu nii mie sinne vien ukonki jot tuo lonkkakipu vähä hellittäs.
Ny on pakko männä vähäksaikoo makkoomaa. Mie sil mökkireisul yskiisin nii kovvoo vaihteheks jot miun kylen lihakset ny kipiät.
Mites työ suatte nuit kuvvii kesel juttuloit. Mie ko viimeks yriitin nii heitti sen kuiteski sinne ylälaitaa. Ja nuoki kuvat män si piällekkäin vaik olliit vierekkäin. On tää ko pittää rustata näit vaik ei ies ossoo.
Terkkusii kaikil jotka viihtiit kahlata näit juttusii.
Pirre

tiistai 19. toukokuuta 2009

JOSKUS SITÄ HUOMOO..........


.........jot vieki sairahampii immeisii löötyy. Mie kahtelin televisioonist sellaasta tokumenttii plikast jol ol kauhiin suuret jalat. Painoovat yhteesä yl 90 killoo. Herraane aika ko häne ol vaikia kävellä. Ja jossakii vaiheessa nekkii pittää leikata pois.


Jot miu pistänki si miun suukkin tukkoo ja uon onnelline näist koipiloist mitkä miul on. Juu kyl niit yhä koskoo mut se onki ny pikkaane juttu. Mie sentää kykeenen niil liikkummaa ainakii jollainviisii. Ja miul on niihe kans viä muitakii mahollisuuksii jahka suan ihtiäin niskasta kiin ja annan kunnon potkun persuuksille. :) (pittää suaha näit herätyksii vällee jot ei ommoo nappaasa kokosajan tuijota)


Myö rehvattii Reinen kanssa tännää ja ol kuulkee vaihteheks iha kivvoo. Monttuntii män siin turistessa ja kohveet, pullat, ja jäätelöt uppos. Si myö ei haluttu viä eroota nii mäntiiki si viä hakaniemen rantahan istuksii. Nii ol kaanis päivä. Vilikutuksii Reinelle :). Jaksaap tuas jonniaikoo etiäpän naaruterapiijan avulla.


Siäl mie si hyppääsin kaappasen kautta taksibiilii. Kurvattii kotio tai mie mänin viä nuapurii moikkoomaa ko hää on tulluna mualt. Iha ol suanna raittihin iliman myrkyytyksen. Se vaaraha näis kauniis ilimois on. Kummasti siä vierähti partuntia. Pittee varastoo kerätä näit tappaamisii ko hääki lähtöö ny perjantakina sinne epsanjaa. Si männeeki parviikkova iha omas seerassa.


Miun ukkoinki on tällähetkel aika mukavasa kunnossa. Hää ol keittänt kohvettaki miul jot join ko tulin kottii. Eiles hää ajo partasaki iha omaalotteisesti ja rasvas nuamasa. Hänellä ko on sitä atooppista ihottummaaki iha kiitettäväst.

Jos joku sattus kahtommaa sitäs uamuliäkärrii telkusta nii siin ol aiheena tää lewynkappale taati

Nuapuri ol sen miulle naahottant jot siä siä kahteelin. Ol iha hyvvää tietoo. Ain tietokonneen voittaa ko erikoisliäkär siit kertos.


Mie ko oon nii tyhymä jot en uo nuit kooluloit käännä enempää ko sen kansakoulun ja sit rippisellaasen nii on olluna pakko opiskella tätä eläämän kiertokooluu. Hyvvää oppii siitki kautta on suanna. Ikuna en uo olluna iliman työtä, ja ainoastaa yhen kerran sitä uon hakenna. Muute miulle vaa on sitä tarjottu. Mie ko uon suanna miun ekan nassikan 23 vuotijaana ja iha ihte hoijin ko ukko ol vuorotöissä. Nii mie kävin si öisin siivoomasa jot suatii vähä lisäansijjoo. Si ko toineki laps syntys ja ol hiukka isompi nii mie ryhtyysin päivähoitajaks. Sillo se ol vappaaehtoone toiminta kaapuntin kanssa. Hyö tarkastiit kojin ja pittiit yhteistappaamissii meil hoitajil. Suatii appuu ja ohjelmoo. Mut ei olluna mittää kaapuntin palkkoi tai muit rahhoi. Ei lommoo eikä sairaspalkkoi. Se ol sillo -70 luvun alus.


Si ku miun nuorinki läht kooluu nii mie loppeetin ja lähin kans työelämää. Mut niit kurssiloit ois olluna vaa vierahil paikkakunnil ja niihe ol monnii se oppikoolu käätävä nii ei miun opiskelusta tulluna mittää. Ei sillo olluna ies nuit opiskelurahhoi ko ei mittääsellast olluna olemasakaan. Ja ol se muuteski vaikiaa ko ukko olis olluna joka toine viikko illat töissä ja joka toine päivät. Pyrin mie kampaamokooluun ja piäsinki vaa en si uskaltant sitä kovvoo lainoo ottaa. Hukkaa ois männyki ko miul tiä astmane puhkes. Jo posliininmaalaus arapiiassa ol viijä terveyjen.

Mut kyl sen aijjan saip kulumaa kummast ko ei olluna sillo pesukonneit, ei tiskikonneit, mie ompeelin ihte melkee kaik vaattehet, mitä kenkii en osant ja takit ostettii. Mie ompeelin ukolle sammaritki ko sillo olliit just muojissa. Iha hää kummast niit piti. ( jaha kyva hyppäs yläkulmaa)
Siin hää on ne jalas ja myö ollaa lomalla kalajojen hiekkasärkil. Plikka on hänel reppuseläs. Ol muutes kauhii paikka. Teltaa ja asuntovaanuu iha viervieresä. Yhet narun veettii mein teletan piälle. Si ko myö syömää alettii nii ol nii kauhii tuul jot leivän piällä ol huulien lisäks kauhiast hiekkoo. Siin ko aikamme pohittii nii lyötiiki teltta kassaa ja pakattii kimpsut ja musikat autoo ja mänöks rauhallisemmille alueille. Muute ne ol kauhiin ihanii kessii. Kierrettii ympär Suomee kaik viikonloput ja lomat. Myö ajettii yöt ko mukulat nukkus nii ei olluna kitinätä. Si ko piästii perille nii torkuttii autosa kunnes leirintäaluveet aukas porttisa. Voi sitä -70 lukkuu sie uot miun mielessäin aikan ihanan.
Ny on pakko lähtä koiruuven kanssa ulos. Pisukierros jot piesen tyynyy pieksemmää. Jos vaik unjukka tulis tännää vähä aikaasemmi.
Pirre :)lauantai 16. toukokuuta 2009

45-VUOTTA TÄNNÄÄ...........


MEIT ON VIHKASTU 16.05.64 KLO 12.02
MAISTRAATISA. IHA ON KUULKEE HYVIN MÄNNY TÄHÄSASTI. EI OLLA USIAST RIIJELTY YHTAIKOO NII SAMMAA HUUSHOLLII PIETÄÄ.
Tosa kuvasa myö ollaa vast 18 ja menty juur kihloohi. Myö oltii tahi mie mänössä miun ja serkkuplikan kanssa viipurrii mein vahempien mukan hein kotkontuloit kahtommaa. Miun sulho jäip tänne ruikuttommaa ikävissää.
Olkii muutos hauska reissu ja myöhä jossain leirintäalueella si yövyttii. Siä ol sellaaset teltat jois ol lautalattiijat mut yläosa ol niiko teltta. Niis ol iha säkyt neljälle. miehet ja naiset jootus ertelttoloihe. Iha pariskunnatki. Mein äiteet ja mie serkkusen kanssa olin samassa teltasa.
Uamulla si lähettii jatkammaa matkoo iha sinne Viipurrii. Mein vanahempiemme kot ol siä lähel naisten uutta sairaalaa. Siit ol jäläjellä vuan kivjalaka. Siin myö si posseerattii. Käätii kahtomasa jottain kolikkalanmäkkee? Monrepoosii ei mein vanahemmat meit laskenna. Ois mänty muihe mukan. Hyö eivätten männeet.
Myö monnii ruokapaikkoi yritettii sissää vaa nii ol kaamii öljyysen haju jot ei voinna. No si mäntii sinne Viipurin aseman ravintellii. Ei se ruoka olluna kummosta mut kyl myö se vissii syötii.
Jokaspualel ol niit pyssyolalmiähii. Siis solttusii. No aatelkaa ol kesä -62 jot kai ne paikat ol viä vahissa vai onkoha siä vieki nii kova vartijointi. En uo senjäläkehen siä käännä.
Meit on hihkastu maistraatisa ja miun äitee ol isän siskon kans tojistamasa. Hitsi ko tää vihkijä mikä lie hää ol arvoltasa kysys tojistajien nimmee nii miun äiteen pääkahuttiki tyttönimesä. Myöhä kaik käännyttihin kahtommaa ja tätiki tönäs hänt kylykehe. Siit hää token senverra jot muisti nimesä vaihtuneen jo aikoloit sitte.
Myö sielt kottii jos meil ol piän kohveetarjoolu vaa viarahil. Heit ei onneks olt kauhii määrä. Ehkä parkytä yhteesä. Mie kauhiin kovas kuumeessa 39 ja risat ko miul ol sillo munuaissuppilon tulehus. Miun miehen työkaveri si heitti meit autollaa mein ommoo kottii. 15 neliijön mökkii.
On miul viä huntu tallessa, muiston. Sen mie iha ihte rakensin.
Tää viikkone vierähtänt jotekii vaahilla etiäpäikkee. Mittää en uo suanna aikaaseks vaa ei tuo ny taija olla mikkää uutine kellee.
Tiistakina soitti miun serkku ja sanos jot ainaki parviikkoo viä männöö enneko se mökki voijjaa siirtää. Noo ei meil uo kiirust, jot senpualee ko juhannukseks suahaa. Siit ny tulloo kuiteski mein
oma ko myö se si ostettaa tahi miun plikkain.
Mie uon si perruuttant kaik sellaaset retket jois paljo koipii tarvihtoo. Muanantakina myö kikatettaa Reinen kanssa. Sitä mie oikkee uotan. Jottain kivvoo tiijossa.
Koht loppuu musikoilt koolu ja hyö piäseet kesälaitumelle. Täst tulki miul miälee aika jollos miun plikkain ol Kuopiijossa tätin luona kyläsä. Haa siä niit heposii ol paijoomasa. Miul täti si varoovast kertommaa jot onk plikan kuulos jottain vikkoo? ...öö, mie iha pihalla. Mist sie nii luulet? No ko hää ei ain kuule maitä myö hälle sanotaa...tuli plikka kottii ja mie kysymmää jot eiks hää kuule mittää ko tät ihmettel?...juu, kyl hää kuuli vaa ei yhtikäs ymmärtänt ko siä nii kovi viännettii sitä savvoo kajaalalla hööstettynä....näinhä se ain vällee männee jot myö ei toisiamme ymmärretä.
HITTO EI TAASKAA NÄIT VÄLILÖIT!!! Mie en ymmärrä miks ko ain samalviisii kirjoottelen.
Ny mie taijan lähtä karvast ulosviemää. Kaikille lämpööstä sunnuntakkii.
Pirre

sunnuntai 10. toukokuuta 2009

KÖYSI, RASVAA JA OKSA.......

.....juu ei miul uo vahvaa kööttä vaa ihan nirruu narruu, KELE. Rasvoo kyl ois vaik muille jakkoo jot senpualee ei hätiä. Mut sit mie uon miettinä jot mist tiält löötäs nii vahavan oksan joho mie ylttäsin sen kööven laittoo. Hethä se katkeis ko mie siihe ihtein tälläisin. Murtus viä nää míun kätösetki nii sit mie oisin ihas kokonaa pulassa.

Tällasii miul on olluna miettehii parin päivän ko nää kipuuset on yltynnä siihes jot ei ennee uo voimii niit kärsii ja vaa pittää kärvistellä.
Mie niit nappiloit heittelin kitusiini nii reippahast jot vissii tul jonkinlaane myrkyytys. Miun roppain alko rejakoijja ja hitto ko unissain ol iilimattoi männy ihon alle jokaspualelle. HITSI jot mie niit sielt si häätelemmää ja pursus ja pursus. Ny uon ollu melekee parvuorokaatta iliman
kipuliäkkeitä.

Miun poikain ja minnii käväsiit eile ja suatii ihanat sattiinilakanat lahjaks myö molemmat. Paraslahja ol se kuiteskii ko poika petas iskäsä sänkyn. Se ko on 90 senttivä levvee nii miun polvii sattuu petausyrriitys. Kahtottii kuvviiki silt reisulta ny siält austraalijan pualelt. Jot ol nähtävvää. Kommeet on rannat ja valtaavat tyrskyt. Sano poika jot vaahilla ol juostava alta pois ko ol männy niit kuvvaamaa.

Mie uon hautanna kaik tään kesän ohjelmat. Mite mie sie tallinkisa käveelisin??? En nii mitenkää ja kaik muuki mikä on jalkoihe varraa suunnitelt on ohjelmasta poikkee.
Taija tuol sanos jot hommoo ne polvitujet. Pakko on niitki vissii yrittää vaa paino se ois se kaikkein tärkehin juttu. Helkuta ko mie uon nii saamaton. Joskus uon uatellu jot muurahuttaa hampit kiinni nii jo alkas miun mussutus loppumaa. Ottaasin vaa ton etuhampin nastan irti nii sais nestettä menemää. Mut ko mie meil joovun kommunikoimaa niiko pujelimes nii en uo viel
keksint kuis se kävis päinsä.

Noo se on ies hyvä jot koiruus on ny olluna kunnossa. Nuapuri pitiki sitä torstaki-illasta perjantakiuamuu jot sain koipiloita leppuuttaa. Mihi mie jootusin iliman hänt. Lupas huomenissaki hakkee yökyllää. Miun on pakko huomenna männä kauppasee jot siit tullooki taksireissu.

Juu ukkoki ol senverra kunnossa jot eiles keitti kohveet ja teet ko mie si vaa istuksin. Jot hyvä ko on ny kunnossa ja älliki taas tallessa. Miultha se älli alkaapki pettämää. Hermo on jo männy aijjaat sitte.

Mie tähä ny lopeetan ko tulloo iha valivalivirsii koko päikky. Iha on jottain kivvaaki tapahtunna vaa mie en ny tähäshättää sua muistist essii.

Pirre

perjantai 8. toukokuuta 2009

MIE EN ENNEE YMMÄRRÄ MITTEE......

.........juu iha on männy mualima sekaasin. Mie sain sen perruutuksen siäl sairaalan laskuutuksest ja kumpikii män roskiksee. Tulloo si joskus uus korjattu versijo.

Noo alkuviikost tuloo siät lirforsilta tai mikä lie uuvet karhut nii vuoteosaston laskust ko niist fyssiiterapiikäänneistä. Juu ja samas nipus ol si molempii kans perruutukset. On siä jollaki olluna hommoo.

Noo KELE sentää tännää tulloo siit fyssiiterapii laskusest vaihteheks uus karhu. Jot mie en ymmärrä ennää mittää. Soittammaa sinne jot mitä tää ny tarkoottaa??? Plikka miul viehkosti jot se on se toine lasku. Mie jot mikä toine? Ukko käv 5 kertoo viimevuon hoijossa ja 5 x 7 eurii tekköö 35 jota hyö ny karhuut 62 eurina. Muuta kertoo ei olla kääty jot männeekö perille. Juu
plikka lukkee konetta jot se viimovuotine on peruttu mut tää tämänvuotine on maksamati????!!!
Mikä hiton tämävuotine. Ei miun ukkoin uo tänäsvuonna olluna siin hoijos.

Hää lupas ottaa selevää ja soittaa miul. Mie tarkistin kuiteski sielt sairaalan laskutuksest jot onko kaik perruutettu. OLI kuulemma. Iha jännittää jot mitä tää viä poikii???

Noo sit alkos munantaina sellaane kipuune miun polovissa jot karvaasen ulkoilutus olki yhttuskoo. Herrane aika jot sattus. Mie uon ny pumpant ihteeni kipuliäkettä jot pursuuvatten korvista ulos. Koiruuski män eilesillalla nuapurin mukan ulos ja hää toi sit sen uamulla kottii ko ens ulkoilutti jot mie sain leppuuttoo polviini. NY ON HYVÄT NEEVOT HUKASSA.

Jot mie iha turhoo niit piikkikipuloit kärsin ja maksoin. Eivätten sit miul auttaneet yhtikäs.

Siä mein mökinsuunnalla olki olluna vappuna vilikasta. Ol lapanna vaik minkälaist väkkee. Ko
siin on sellaane portti het mein aijjanpieles nii meit hakkeevat aukomaa ko jäävätten viärälle pualelle porttiva. Myö ollaa kyl ilimootettu jot ei olla porttivahtei ko siit ei meille makseta.

Eihä meil kukkaa kaapuntissakaa aakase ovvee ilimaaseks. Kaikil portintakan olevil asukeil on siihe avvaimet. Joku ol kerran hakannu lukon rikki ko ol jiännä portin taakse. Mie joskus uotan jot ajjaavat aijjan nuri.

Miust tuntuu jot männee tämäki kesä iha pilloille ko ei uskalla mittee suunnitella ko ei tiijä jot määnkö pöörätuolis vai könkäten etiäpäin. Pitis männä tallinkii ja ja se povoonki reisu pitäs tehä vaa millä koipiloilla. Oiskoha kellää lahjottaa miul pari tervettä jalakaa. Jot mie oisin illoone ko
ies muutaman päivän saisin olla iliman kippui. Täsä tullee kiikkuseks ko persuuksii ammuttu karhu ko ain kolottaa. Si mie yriitän käävä ukkoo kraivelist kiinni ko pettää ihtehillinta. Sammakot ja kiärmeet si vaa luikertoo suus ulos ko sen aakasee. Miehä muutes nii aarinkoine ja mukava immeine (noo joku voip tiätty olla toistmiält)mut ei kerrota kelleen.

Nuapurki läht tuassiisa mökille jot miul ei uo ies sitä pakopaikkoo jot saisin hetken taavon oman
nappain ympäril pöörimisest. Pien alkaap olla tää miun näköalaane.
Noo huamenna tulloo poika ja minnii käämäseltää ja nählää valokuvvii ja kait mie suan jottain ko hää mutajas jottain äiteepäiväst.

On tulluna joskus kirjootettua tällaanekin runo.


TOISENLAINEN ÄITIENPÄIVÄRUNO

Miksi se koskee, koskee yhä
tunsinhan minä sinut.
Silti joku minussa odotti,
odotti vain pientä viestiä,
viestiä, jota ei tullut.

Äiti minussa, kaipaa aina
vaikka lupaankin itselleni,
nyt, nyt et ainakaan
enää minua loukkaa.
En odota mitään, kuitenkin odotin.

Soitin ikävissäni sinulle,
sinulla ei ollutkaan aikaa.
Oli kiire sinne tai tuonne.
Odotan taas soittoasi,
sitä vain ei koskaan tullut.

Kovetan hiljaa sydäntäni
totuttelen olemaan ilman sinua.
Itkuni ei ole vielä loppunut,
kun se aikanaan loppuu,
minusta on jäljellä vain kuori.

Tunnen sen tyhjyyden sisälläni,
jokin minussa on epäonnistunut,
koska et välitä minusta, meistä.
Se tyhjyys murskaa minut
vie mennessään osan elämääni.

14.5.95 yöllä Pirre

perjantai 1. toukokuuta 2009

MUALIMAN KIRJAT SEKAASIN...

mummun mussukat par vappuva takaperin. Isot plikat ja pienet poijjaat.

Nii ne mualiman kirjat. Se mökkine si tulloo sinne mökille jahka tää kelrikko loppuup parin viikon piästä. Muute vajjoop sinne muanpovvee koko juttune. Ny si pittee sänkyvä tilata ja niihi patjoloita. Nii kesä suap alkaa iha kummast.

Mökkerö on iha serkkusen mut meil vappaa käättö. Mie maksan sähkön nii ei oo mittää onkelmii. Muuta maksuu siit ei si uokka.

Jaa nii se palovakkuutus on vie tarkistettava jot sekkii on kunnos.

Sit se vahvistus siihe laskusee tul jot mie olin oikiassa ja paljos olinki. Lasku seuroo peräs jahka kerkii. Mie huomenis mään sit ukolle ostammaa sitäs kallist liäkettä mut pittee ottaa siit laskune ko se tojistus on jo siä kelassa. Suap rahat poikkee jos sen hyväksyyvätten. Muutes ukkoki on olluna ny ihas kivas kunnos. Samoin mein koiruus on yhä tevehien kirjoloissa. Miust ei vie tiijä ko mie lopeetan nuo kipuliäkkeet si vast sunnuntakkiina. Nää niit tulehuskipuliäkkehii.

Mein vappune on männy tiirotessa kilipailuja telkusta ja nukuttua ja yhä enempi nukuttua. Mut ei uo rapulaaka senpualee. Mie ny en si rapulaa suakkaa ko en kykene juomoo viinaksii. Miul ei mäne nää kirkkahat alas ja punaviin tekkoo kauhiin nuhan. Valkkarii voip juuva mut sekkii on oltava sitä enempi niiko makijaa jot ei närästä.

Miul käviki kerran nii jot miul ol sellane liäkitys piällä jonka kanssa ei ois suanna juuva mittää. Noo ei muistant ies liäkär varroottaa (ei ollu antipijootti) myö si kesänalkuva vietettihin nuapurin mökillä. En mie juanna ko yhen lasillisen jaa kauhiist mie yrjöö kuhtuusin yöllä. Ol niin maan perkuulen kauhii olo. Juu mie tiijän ny kyl jot siihes suattaap melekee kuolla. Noo mie si myöhemmin kesäl lujin jot tää liäke yhes alkomahoolin kanssa tekkeeki antapusmaise vaikutuksen. Hohhoijaa jot nii tylyst mie si kokkeilin milt se yrjöherran vierailu tuntuup.

Nuapurikkii män mökillee jot mie en ies uamukohveelle piässy. Joteski iha vierootusoirehii olluna pakko myöntee. Kuis mie pärjeen sen kaksviikkosta ko hää männee sinne epsanjaa???

Miun plikka ja poijjaat ja vanahempi plikka avokkisa kanssa ovatten mökillä. Ny onki olluna ihas kivat ilimat jot senpualee on olluna varmaa mukavaa. Rilli kuuman ja muuta sellast.

Nii on tapahtumakööhää olluna tää miun elämä jot ei uo mittää kerrottavvaa jot mie lähen karvast viemää ulos. Eipähä lase kinttuloille.

Täsä teil niiko pyhhiin kunnijaks:


Elä kiireellä immeinen ihtees pilloo,
hermos jos männöö, onko siitä illoo?
Elä pikajunan vauhtii hössötä aina,
päivälläkkii piäs joskus pehkuun paina.
Toppuuta tok tuo tulinen tahti,
kokkeile mittee ois ruokalevon mahti.
Kohta jo huomoot, miten ois sommoo
katkasta virta, antoo hermoille lommoo.

Pirre pirtee