tiistai 29. joulukuuta 2009

USKOTTEKO IHMEISIIN.......


.....MIE EN UO OLLUNA IHA VARMA EN AINAKKAA MEIN KOHALLA. NY SI ON PAKKO USOA.
Mie pyyvän kaikkii joil niiko on jonkisorttine yhteys yläkerran Herroo lähettämmää sinne kiitoksen.
Juttu si männöö näin. Miun ukkoha ol enne jooluva niis kokehissa ja kuvahuksis. Ja ny muanantakina meil se liäkäraika ja nii mieki jännitin ekkoo kertoo jot en kokosyönä saat simmua umpee. Ei un tullu millää vaik kuis oisin unjukkoo kosiskelluna. Ei näättänt ukkokaa nukkuvan mut häähä ain näit liäkärinkääntejä hermoileep.
Si se invataksine meit haki 9.30 jahka ens ol kaivanna toho jalakakäätävälle sen toolin kokoosen kolon. Jot oli kuulkee lunta. Si myö sinne sööpikselle kurvastii ja mäntii sinne kuuventee kerroksee uottamaa sitä liäkärrii. Ja suatiiki uottoo ihas kauhiin kaavan. Se kehtos häippästä vällee papureihe kera jonnekkii ja tul si takas ja kutu meit sissee. Ukko pystyy muutaman askeleen kävelemmää jahka suap jostakkii kiinni nii tooli jätettihin si etteisee.
Hää kysel vointii ja olloo ja sanos sit jot kokkeet hyvvii ja mittää ei löövy. Sie uot sööpäsest terve miäs. Siin kuulkee miun leekane putos rinnuksille? Juu´uh nii hää sanos. Jot jos ei näis papureis ois olluna parvuotta takaaperi jot syöpäne on nii hää ei ies usois sitä. NY ON TAPAHTUNNA IHMEPARANTUMINE. Mie miun leekain kokkoosin ylös ja siihe jämettyki sellaane hymy jot hullun minnuu vissii immeiset pit. Lisäs liäkär siihe jot pahin onki si ny se lewynkappaletaati.
Otettaa viä vuuvenpiästä kaik kertaallee ja si ei ennää tarvihe.
Myö kurvastii siä sit alas ja aalaa uottammaa sitä invabiiliä ja nii mie olin sejonnu jot kohveet ja pullatki jäip syömäti. Siin mää vaa istuksin ja virnuulin toolilla. Ukkoki ol mykkän. Herraane aika ny uskaltaa jottain suunnitella enempi ko parpäevää kerrallaa. Mie jo hetkoht siit aalasest soitin plikalle uutiset.
Kottiiko viimoin piästii nii poijjalle sammaa tekstiä puhuusin ja tietty miun nuapurille kans. Si juotii kohveet ja mäntii nukkummaa. Enhä mie unta suanna mut lepääsin kuiteski.
Joolu män plikalla ja meit olki si iha 8 henkee rookapöövän ympäril. Ja ruokoo si ol vaik piänel kyläl. Ja kyllä sitä si söötiiki ei senpualee. Siält si kottii ja tiällä myö vaa oltii ja namusii heiteltii suukkii tai mie heitin.
Joolupäivän kävi miun poikain ja minjäin ja myö vaa juotii hein kanssaa kohveet. Joteski olliit kauhiin vaisui kumpaineki. Mitähä lie ilimassa vaa mitä se miul kuuluu. Kylhä mie jottain ikävee uon kuullu. Sairauvet ko eivät kysy aikoo ja paikkoo.
Meil jiäkuappi nii täännä ruokoo jot ei tarvihe hetkoht kaappasee männä tai huomen on maitoo pakko jostakii ehtii.
Jot tällaane ol tää mein joolunihme. Kaikille oikee mukavoo uuvenvuojen uottamist.
Pirre se tipisellaane

torstai 24. joulukuuta 2009


RATKIRIEMUKASTA JOULUA IHAN KOKO POPPOOLLE!
tvoo Pirre se tipisellainen.

sunnuntai 13. joulukuuta 2009

VÄHÄÄSE VIÄ NII SI HÄÄ TULLOO........


....AI NII ET KUKA TULLOO NOO JOOLPUKKINE TIÄTEKI.

Myö si kurvastii kiäntymäsä siä Poovesesa vaa ens myö oltii sen itiikan kynsis ukon kanssa. Ne reissutko ei meilt koskaa uo männynä ihan kiitettäväst nii ei si nykkää. Ol meinaa ukon miäräykset jiännä liäkäriltä laittamati sinne konneelle jot iha pit sit siält syöpiksen liäkärin sihteerikölt niit utsii. Ei hääkä tiänt mut män si kysäsee ja soitti perree.

Miun kokkeet si onnistukkii kertalaakist ja vaa ys reikäki tul. Ennätys on 7 reikää ja toine ennäätys on kahen lapraasen kautta. Ensimmäisesä ei vätten suaneet verta miust irti ja mie en luvanna nennuu tirvasta. Si myö ukko heitettii kottii ja otettii nuapur kyytisee ja lähetti nokka kohti Porvoota.

Mein eka ossoote ol siä Jokikatu kuuvesa lahjapuotisesa. Mie hein uppeita kynttilöit mäntii ostammaa vaa ei heil si niit ollunakkaa. Pihkura. Mut mie löösin si seimehen miun viimevuojen joolulahjoille eli sil pyhälle perhehelle.
Siät myö mäntii rumperille ja mukkaa lähti laatikko pusuja ja tyrnimarjamarmelaatikarkkei. Ol muutes hyvvee siis se marmelaati.

Ja si reissusen kohokohtaa eli kulnaarisii naatintoja ehtimmää. Joku mies meille suosittel ravinteli Timbaalii ja olki komia paikka. Iha tul etelä miälee ko sit siäpihhaa ihhailtii. Meil käväs tuuri ko ol ys vappaa pöötäne. Eihä myö oltu tilattu sitä ko ei tiijetty etukättee. Myö si tilattii
erlajjii jokkaine. Nuapuri otti tuorehest tonnikalast pihvin kera sinisimpuukoihe ynnä muit herkkui. Kuski söip rillikylykee etanasoosin kera. Mie nielin kielen kans häränpihvii kerä härkäpytin kanssa. Mut sitä ruokoo pit uottaa aikas kaavan ko miun härän rilloomine kestikii aika kaavan. Myö silaikoo tyhjennettii yks ihana leipäkor. Toshyvvee leipee pakko sanua.

Si myö hissuksii lähettii kottii koht ja piätettii jot kesällä tullaa uuvestaa ko on ulkoterassikkii käätössä. Mie si pilkkisinki koko kotmatkan ko ol massy täännä. Sen mie huomasin jot en mie ennee jaksa kävellä oikiast ollenkaa ko nii on nää miun jalakaparkaset kipiät. Saa nähä kuis kaavan nuit kivvoi reisui voip ies tehä.

Ny si sunnuntakina mie sen seimikuvaelman laitoin tohos pöövälle valamihiks. Siihe viä kynttilät
nii nätti on. Muute en uo mittää teht joolun etiä pakko sanua. Saa nä jot suanko ies aikaan mittää ja millaane mein joolu ny ies onkaa.

Ukko on tännää jonna sitä varjoainetta ko huomeuamulla on si se rönkkeni. Voi pihkura sentaa ja miun kuskikii läht Oolusee käämää jot piäsen vast torstakina jooluostoksille *huah*

Ovatten luvanneet kovvoo pakkasta huamiseks jot suap nähä salapooko se miun henken ko mil se astmane on. Mie ko pakkasil mänin koiruutta ulos viemää ni olin ko rosmo. Nuaman iessä ol huivi ja kauhii sumupilvi henkityksen mukan.

Tällast aikas mukavoo tälkertoo ja enskerralla lissee.

Pirre

torstai 10. joulukuuta 2009

IHTENÄISII OLLAA.......


.......AINASKI MELEKEEN. MEINHÄ ON SOOMI PARKA MYYTYNNÄ VIARAHILLE MAILLE JA EI UO IES ENNEE OMMOO RAHHOOKAAN.
Myö si juhlittihin meil ukon ja nuapurin kanssa. Mie meille pitsaaset tilaasin jot eu tarvinna ihte ruokoo viäntää. Mie nii kauhiin laiska kutes työ tiöjätte. Noo huijottii ne tuulensuojoo ja ko mie uon synttäriks nuapurilta suanna kuoharipullon nii myö se korkattii.
Miun klasit ko ol mualla (sielhä kaik tärkii on) nii nuapur toi omasa lainak ja siit me si hörstettii sitä ja kuulkee iha ol hyvvee.
Ukko meil halus kahtoo urheiluu ko hää ei nii piittoo nuist akkoloihe retonkeis nii hyö kera klasien ja pullon hiipisimmä nuapurin telkun iäree kähtelyy kahtommaa. Sehä siin on se kaikkein tärkehin niihe mekkoloihe arvostelemine kuis ol kommee tahi kauhia. Iha kivast aika siin hurahti.
Tiistakina myö tassilla varoovasti mäntii terkkuu niit tikkilöit poistammaa. Hyvi läht mut hiukka on ruma arpi sanos hoitsukkii. Siliäähä se siit viä ja on ainaski terve. Mie sinne vaihteheks resehtejä jätin.
Miun kuskine käv laittamasa vihoin miun verhoset akkunaa. Ne ol pesuses aikoi sitte. Meil nii korkial tankoone jot tällaane tappi ko mie uon ei sinne yltä. Hääki tarvihti lisäkoipisii. Si myö hajettii kellarist mein joolukuus sissää. Siin ei viä uo koristeit eikäs kynttilöit mut koht on. Jahka mie suan ispiraation. Hehhehhee...
Keselviikkosta myö käätii kaupoil ja mie joolukorttiloit ja merkkisiiki tempaasin mukkaa jahka viä saisin niihis osottehet nii postihin sit vaa. Mie inhoon postkorttisten kirjuuttelluu. YÄK!
Tännää miä uon vaa lorvehtinna mikä miult sujjuu oikke hyvin. Se lorvikatarri muutti meil pysyväst.
Plikka kävi kipiän jalakasa (2 vikkoo takaaperi sen loukkas) kanssa eilös hoitsulla ja rönkkenis. Hoitsu sen oikkehyvin sitos ja tännää ol si liäkärillä. Ei olluna ainaskaa murtummaa ja lääkär si kysäsee jot halluuko hää lommoo? Ei plikka halunt, mut kysys jot koska tuloo uuvestaa? Kui nii uuvestaa? Noo jos ei niiko ala kipune hellittää. Ei vastausta. Si hää sanos jot jos jalaka viå pittää situa nii suapko hoitaja sen tehä? ??? ko ny ei satu ko on nii hyvin sijottu. Männee vaa par buranaa päiväsä ko ens män 6. Ei kuulemma suositella jot pijetää nii kauvan sijottuna...
Mää oisin nääki kaks päivee voin olla töissä. Ol niiko pitkii päivii nää vappaat. :)
Meil si huamenuamulla molemmilla verkokkeet. Ukolla ne syöpälinikan määreemät ja miul vihoin se kilppari ja sokurikoje. Saa nähä ny kuis mont reikee akast löötyy tälläkertoo. Si myö heitettää ukko kottii ja suunnataaki aatosen nokka koht Povoota. Siä käävää siä rumberin tehtahan myymäläsä ja yhes lahjatavaarapuotis. Vissii essytää myös syömee jonneki kivvoo ravintellii. Sen näjen si hoomenis.
Jokoha tää ois niiko täsä täl errää. Viikonloppusta armaha ystävääset. Kyl mie teit lujen vaa en ain ilmoottele käänneistä.
Pirre

keskiviikko 2. joulukuuta 2009

JOSPA TUASSIISA VÄHÄÄSEN.........


IHANOO JOOLUN UOTTAMISTA KAIKILLE!
Kuva Liisukan ja hänen luvalla.
Mitähän täs tuassiisa turisis. Ko mittää kummoo ei uo sattunna kerranki niinpäikkee.
Ukko ol siä leikkauksesa ja pittiitki sisällä vuorokaaven niikos mie kertoosin.. Kolome tikkivä siin vaa on jot ei nii kauhiin suur huava tulluna.
Mie si kummoo unta näjin. Mie miun serkkuplikkoo turpoo huitaasin. Ja si kysyysin jot mänkö hampulit. Ei kuulemma männy. Mie si kysyysin jot miks hää miun piäne valakoosen koiruuven män hukkoomaa. Ol nii nätti sil ol soromen kokkooset käpälätki nii ol piän.
Siithä mie hälle suuttusinki. Ikuna en uo kettää naispualista turpoo huijonnu en muute kyl miähijäkkää sen pualee.
Iha uattelin soittoo serkulle jot onko leekapiälet kipiän, mut en si viihtinnä kuiteskaa. Tai noo kylhä mie yrriitin vaa hää jonku kans joorus nii mie en si uuvestaa soittant.
Myö sillos sunnuntakina ko ol keselviikkova karvaane poislähtennä, vietii hänet mualle ja hauvettii mein iellisen koiruuven viäree.
Miun nuapur ja kuski tul mukkaa. Mie koiruuven miällellui otin mukkaa ja taluutushihnan ja vilttisen. Si myö ajoimme kukkakaappaa ja mie viä yhen kommeen valakoosen ruusun ostin.
Ko myö perille piästii nii miun kuski kaivo sinne hautoo vaa siin tarvihtii kankea lapijon mukan. Nii ol kivvii ja juurakoit siin harjusen muassa, mut syntyhä se monttune kuiteski. Myö hänet sinne si laskimme vilttisen avulla ja sit män lelut ja remmi perrää. Viimoseks miä viä sen ruusun sinne tipahutin ja si peitettii se monttune. Sinne miun rakas karvaane kaveri jäip köllimää.
Kottii tultii Tuuriruusun kautta ja syötii siä pivilät ja pernat. Si mie koton parkuusin iltaasel ja viä yötmyäteki vaa enhä mie hänt takas sua. Ikuna en ennee koiruutta ota ko tää on nii murheellist ain ko hää joutuup lähtemmää.
Ny si alkaap joolu vaahilla tullee etiä ja mittää en uo sen hyväks viä tehnä. Kuskikii on olluna kipiänä jot ei uo kaappasee piässy. Plikka kyl tännää miut käätti ko jiäkuappi iha tyhjä pelekkä kaiku vaa sisäl.
Jot tällast täällä tälä hetkel. Mittää ihmeempää ei uo sattunna.
Morot kaikil Pirre

keskiviikko 25. marraskuuta 2009

JUKRA, MIE EN UO KOSKAA OLLUNA..


......YSSIN KOTONA. AIN ON OLLUNA KOIRUUS, UKKO TAHI LAPSOOSET VAA NY EI OLLUNA, EI KUKKAA.
Meil alos tää rumpane niiko viimotorstakina ko pujelin pirahti. Tiällä Töölösen sairaalasta jotta piäsiskö ukko muanantakina leikkauksee ko ois niiko peruutuspaikka. Mie siihe tuumasin jot kyl hää piäsee ko mie kärrään. Ja si me mäntii perjantakina verkokkeisii ja hasstattelluu hoitsu, nukutusliäkär ja leikoova siin pullikoivat jakaik kysel samat jutuset. Noo mie uattelin jot hyö eivätten ossoo lukeja nii siks uteloovat uuvestaa. Siäl män kolometuntia ihas hupsahti vaa.
Myö alas kuvastii ja invataksiloi uottaessa juotii kohveet ja miul tarttus mukkaa 3 tuplaa. Pakko ol ostoo ko halavalla saip 3 kahen hinnalla.
Myö raahallinen viikonloppu vietettii mitä ukko vähääsen panikoi ainha hää ko pelekee liäkärrii.
Muanataiuamuna olki herräätys jo 5 ko ukon pit käävä suihkuses ja invataksi tul hakkee 6,30 mein pit olla osastolla kello 7. Mie en olluna ehtint viä ies nukkumaa ja nuokunki si siel osastolla ko uotettii ukon vuoroo. Piäshä hää si 7.30 pukemaa niit selekä aak olevii paitoi ja omituisii hoosui piällesä. Häne leikkausaika ol 9.45 ja tää niiko päivä toimenpije. Mie taksilla kurvaasin kotio ja suoraa makkoomaa. Hyö lupasiit soittoo ko hänet suap pois hakkee. No ko ei kuulunna 17 mennessä soittova nii mie sinne soittammaa. Pehkuna hyö olliit piättännä pittee hänet yön yl. Ja ol nii piän toimenpije ko yhen ruuvin poisto siit lonkkamurtuuman kohalt?
Si mie iltayöst alkaasin miättimää jot mie en uo si yhtikäs yssinäist yötä viettänt senjäläkehen ko yhtee hynttyhyt lyötihin. Ies koiruus on olluna seurana ko ukko on ollu sairaalasa. Ny ei olluna karvastakkaa tiällä. Mie korvat höröllä kuuntelin jot mis tuttu koorsaamine, ei kuulunna mittää.
Eiles eli tiistakina mie si hajin hänet kottii päiväsella jot vähä on si mukavamp olla. Enhä mie ennee ossoo yssin.
Mie uon jo syönnä niit tuplii yheksän ko ain Töölösä käyvesä ostin ko halapoja olliit. Hih!

torstai 12. marraskuuta 2009

RAKKAUDELLA...


Hiukan vaisuna minua katsoit
olin huutanut sinulle.
Kipuni kiukkua nosti,
miksi sinulle kiukuttelin?
Mamman karvainen tressin poistaja,
suuri ilon ja murheen jakaja,
sinä voimia aina annoit,
kielen lipaisu rohkaisi.
Notkahti maailma, tuskan antoi,
eivät jalkasi kantaneet.
Sateenkaarisillalle sinut saatoin,
läpi kyynelten hyvästelin.
Siellä odotat minua leikkien,
tulee joskus se aika viimeinen,
jolloin vihdoinkin kohdata saamme.
Silloin yhdessä iloitsemme,
rakas karvanassuni.
Rakas karvakuononi, Rontti pääsi tänään illalla
kello 23.50 vihreille niityille joissa kipua ei enää
ole.

sunnuntai 8. marraskuuta 2009

VOEHA KAAHISTUS....?

Juuh si ekat lumet tul ja män... niihäse ain on. Meillä täällä ol kauhiin märkee ja hankaloo ko pit pussii laittoo koirasen koipee. Hää ko siit tassun turvootuksest joteskii selevis ja antipijjootit ol syäty nii alkokii kauhii pisivaeva. Hittilääne häl oli esinahan tulleehus ja sitkiä olkii. Kaks kuurii peräsjäläkee ol syötävä ko se uusi.


Kele si siit selevittii nii hää ei tahont jalloillaa pyssyy ja mie jo hänet olin piikille viämäsä ja tais jo par tippooki silimistä tulla. Mut hällä olkii vaa nivelkipusii ja ko saip siihe liäkettä nii jo olko entiine poeka. Si mie huomaasin jot hää alvariisa sit sammoo jalakaa nooli ja perskule siit ol vaihteheks yks kynsi hajonna iha pystyyses sojotti. Tuassiisa aikoo liäkärrii.


Seuraavan uamun mie huomoon jot hää ol sen kynnen siit kalvanna iha pois ol vaa reikä jälel. Si myö käätii sitäs näättämäsä ja hää saip raahotuspiikin. Se putsattii ja paketoitii ja antipijottii taas ja kipuliäkettä. Ko mie sitä sijettä vaihoin nii hais koko koipine. Mie hänet liäkärillä käätin ja sije vaihettii ja lisättii antipijjoottii. Enskeselviikkoo si ei ennää sijota vaa annetaa ilimakylpyi, mut tötsijä pijetää viä kaksviikkova jot e noole sitä ihan hajalle. Jot tällaast mei koiruuvelle ny kuuluup.


Ukko tuntuup tällähetkel kaikkein terveipi oleevan ja ei hääkä kunnos ole. Ei uo tulluna viä kuhtuu siihe ruuvin poistoo ja vissii tää nöffi sitäs siirtääki johoski tulevaisuutee.Mein joolun si yrittää pilata se sööpälinikka ko joolun alla kuvat ja verkokkeet ja välpyhin si lääkärilkäänti. Jännitä ny si koko joolunpyhät niit uutisii jot ovattenko hyvvii vai mitä.Noo mie si uonki iha erjuttu. Voi kilinkellot ko miun ol noi polovet kipiät noo mie ukon kovvii liäkkeitä jootusin napostellee jot iha joteski selevisin. Ens otin kokoonaasen nii nuppi män sekaasin mut si poolikkaalla helepotti hiukka. Senverras ne aattos jot 2/3 ossoo män kivut poikkee. Mie si mänin liäkärille kuulemmaa miun kaalan kuulumiset. Jottain kummoo siä ol ja uuvellee mänen tammikuusa siihe ultraa. Si mie hälle kertoosin jot ukon liäkkeitä pihistelin. Hää sanoskii jot kirjoottaa miul sitä kipulaastarrii. Sitä on usiampaa vahvuuttaki. Hittilääne siit senverra appuu jot mie pystyn kävelee. Ihan ko käveelisin kummil polovil. Niis ikkää ku jottain olis välis sellaasta täätee tupattuu lumpiijon vällii. Mut si alkos toine kauhistus miulle. Ei uutta jot mie het tiesin jot iskijanshermo se on suuttunna. Persuta selekä kipiä ja mie istun neelatyynyn piällä ko pistellöö. Yritä siin ny tarpehii tehä ko ei voi pinnistää ollekas.


Mie kävelen ko ankka jol isot hoosuissa ja viä vähä etukumarasa ko selekää ei sua suoraks nii sattuu. Kaappareisuset on si kauhiin vaikijat.


En si uo paljo istuksinu konneella ko yriitän tätäs selekee vähä raahootella ja millo uon nii pelloon ko sillos ei tarvihe uatella näit kipusii.


Mökkikii on talviteloil ja siit ei uo huolt. Se Turkuse reisu tekemäti ja Porkoseeki ois tarkootus lähtä jot Reineki lupas tulla kyytii. Tallinki jiäp ensvuatee jos sillo piäsis.


Joolu tulloo ja mittää en sua aikaaseks. Mie ko jottain tien nii joka homman välisä pittää ain levätä. Yritä siin si jottain suaha aikaaseks. JOKOHA MIE TARPEHEKS VALITIN? Noo ainaski yrriitin. Ollaaha tiällä viä henkisä jot ei ny nii huanosti uo assiit ko näättää ja kuuluu. Tää pimmee ja märäkä vaa tekköö kaike ikäväks. Het ko paistaa päevä nii on helepompi.


Miun poika ja minnii männiit Turkki. Jortaania lomalle ovatten siä paraikoo jot pian piästää kahtommaa kuvvii ja viteoi ja mukavii juttusii kuullaa.

Eipä täsä ny muuta jot kaikil kivoo alkavaa viikkost.

Pirre
perjantai 18. syyskuuta 2009

HÄNE MIELASENTO.........


sillo ko hää viä meit ilahutti. Ny hääki on jo siä Kaarisillalla uottamasa.

Mihis mie si jäinkää viimoseks. Juu myö si kurvastii sinne Töölösee rönkkenii ja si liäkär sanoski jot se liikkuruuvi poistettaa. On nii kauhiist noossu essii jot se painoo nuit kalvosii ni se sit sitä kipusta aiheuttaa. Hää si jootuu sinne Herttoniämen sairaalaa. Jos muutes tännää jo tulki kysely niis tiijoist ja lupa ronkkii papureit. No myönnettää jot ei jiä mikkää epäseleväks.

Eiles myö oltii si Kättäril niis ultraiänikuvviis. Ens ukko ja si mie peräs. Hää alapiäst ja mie yläpiäs. Hänel kaik män hyvi ja tulostakkii suap kyssyy viikon piästä.

Noo miul si hierottiiki sitä kaalaa ihan toventeol. Jot mie olin siin keelis. Si hää haluski ottoo kahestkohtoo sen neelanäätteen. Mie sanoosin jot ota pokkee ko tahot. Mie uon jo tottunna olemaa neelatyynyn. No pakko ol myöntee jot parin sentin syvvyytee ko hää nirhas sen neelan ja alkos sitä siä nakuttammaa nii ol miun niskavillat noosta pystyy. Vähääse se kirpas. Mut henkisä siit selevittii. Paremmi ko iellisellä kerral. Sillo mie pöörtysin ihas kokonnaa vinti pimiäks. On se kaala nii herkkä paekka.

Kotoona si pitki männä sänkysee ko se äitykkii kauhiin kipiäks koko kaala. Jot on minnuu pistelty vähäs sinne sun tänne.Yks ouvompii ol ko sellaane käyrä neela työnnettii nännisest sissää. Se ol joskus sill0 vuonna miekka ja kilipi.

Kaikist juttuist joit miul on tehty ol paskoomine pöntön piäl ja sit se liäkär sitäs kuvas. Herrajumala nii kommee poika ja mie siin istuksin pytynpiällä. Jot kaikkee sitä immeine jootuuki ko vanahaks ellee.

Viimoseks ko mie olin paksusualen tähystykses nii jo aalassa näjin jot ol komia miäs ja mie hälle jootusin. Ovelta si tokaasin jot arvaasinha mie jot sairaalan kommein liäkär ja mie si pyrstötähystyksee. Seuraavaks mie jo huusinki jot halluun sen puuvutuksen. On senverra kipusta hommoo. Sainha mie sen ja men kohtuullisest.

On kuulkee kääty kaik Helesinki sairaalat lävitten. Ko vanahaks ellee ja usiast leikattaa (14) nii ehtiihä nuihi tutustuu. Sen mie muistan jot ekal kerran oltiiki sisäl 11 vuorokaatta ja viimosest lähettii saman iltan pois. Uamuu ois pitännä olla vaa mie halusin kottii syömee. Eivätten tuoneet mei ruokoo. Meit huonetoverit oltii kaik leikattu saman päivän. Ei kuulemma olt tuotu ruokoo ko kukkaa ei olluna syönny saman päivän iltan. Myö kolome akkoo huuvettii syötävvää. No miut laskiit si kottii.

Meil olki keselviikkoo oikia parturpäevä. Miun karvaane piäs vähä irti karvoistaa. Jäi niit viä jot ei palellu mut yks pussilline otettii pois. Uutta rimmerii myö kokkeiltii. Tännää miun si pittää viä hänet pestä ja harjaata uuvestaa. Saa nähä mitä kaikkee kylypyhuoneest samal uip miun ja koiruuven lisäks.

Tään merkillisempää ei meil uo tapahtunna. Mökille pitäs piästä ko talviteloil se ois laitettava.

Angel Glitter Graphics
Glitter Graphics ::: Glitterboom.com Pirre

torstai 10. syyskuuta 2009

VOIHAN NÖSSÖ!Pitihä se arvata jot ei miun reissusest mittää tulluna. Ei yhtikäs perruutuksii jot miehä en si mahtunna kytii. EI VIIPURRII; EI.

Noo otettaa se silviisii jot ei si satu mittää pahempookaa tiö koton ko en uo poissa. Ei tarvihe nuortenka tulla kotmiäheks. No ois se olluna mukavoo jos ois suanna olla parpäivee muuvalla. Ja joku muu ois koiruuttaki viännä ulos.

Mie si kummoo unta näjin. Ihako ei ois täsä muuteki elämä melekoista. Yks peretuttu veip miun ukon ryyppeemää ja mie en ollu suaha hänt kottii. Nii mie siihe sanoosin jot ala ny vaa tulla ko miul on ylhuomena se suur leikkaus. Vetteevät kokos mahan aaki. (noo miun ukko ei ryyppee)
Miul si vissii ol koskenna mahhoo tai olluna ilimavaivoi ko iha tällaasen une kehiitin.Viel ei ainakkaan uo tietoo masun halkaasemisest.?

Meil huomenna ukon Töölösen reissu. Kuvattaa se murtumakohta siit lonkkasest ja si liäkärin nenun ettee. Kahtotaa mitä hää sannoo vai sannooko mittää. Siit tulloo justkoht vuos ko se murtus. Ei se uo nykkää iha kunnos ja saa nähä ottaavattenko siät se ruuvisen poikkee.

Koiruuven jalaka on ny hiljaksee tulluna paremmaks ja turvootuski männy mäkkee. Sais viijä isolle lenkkiselle vaa ko miun koipiset ei pijä. Mie uon alvariisa männä turvallein ko ne pettääp alta ja se tuntuup iha ikävät pakko myöntee. Pienii syvämen tikityksii ko aiheuttaa.

Myö ollaa täsä ny uateltu syssyllä käävä Turkusee tutustumasa. Mie en uo siel olluna ko läpajomatka. Mie sen linnasen ja niit raunijoit halluisin nähä. Mein nuapuri on siät päikke kottoosin. Olis se mukava lenkkine ja toine ois Tallinki vaa mil mie siel liikkusin, pöörätuolilko?
Ei uo meil sähköst versijjoo. Pittää kehitellä jottain.

Pittää viäntää ihtein suihkuu ko ei uo oikiastaa mittää sanomist. Miun nuppi iha tyhjä vaa niihä se on ain. ei mittää uutta tiällä karvoin alla.

Oikke mukavoo loppuviikkost teille kaikil.

Pirre

maanantai 7. syyskuuta 2009

ILOISTA TIISTAITA.....

Tässäpä teille ystäväiset Heli Laaksosen runo


Jos sää ole itsenäine,
sää ole pelottava.
Jos sää ole ystävälline
ja ymmärtäväine,
sää ole liian kiltti.

Ku sää sano,
mitä sää ajattele,
sää ole rääväsuu.
Jos sää ole hiljaa,
on sus jotta kummallist.
Jos sää anna,
sää ole helppo nakki.
Jos sää pihtaat,
haeta joltain muult.

Yritä täsä sit olla.
Jua pari lasi kuaharii.
Venytel tualis semmottos,
et pää menee taakse
ja kattelet maailmaa ylösalasi.
Hiukka hianon näköst.
Ei iloseks tulemiseksenemppä tarvita.

Pan lähettäen kaikil,
joil o väsymyst,
ja kaikil,joil ei ol,
ja si kaikil,
joil halut viesti laitta.

Kyl o helppo ol naine!!!!


Terveisi Pirre

Tuesday Glitter Graphics
Glitter Graphics ::: Glitterboom.com

torstai 3. syyskuuta 2009

jOTTA EI JIÄ EPÄSELEVÄKS...

Animal Glitter Graphics
Glitter Graphics ::: Glitterboom.com

........nii mie uon karvisfani ihan syvänjuuriain myäte. Suap ain miut hyvälle tuulelle ja ko törmääsin tähä kuvvaa nii ol iha pakko kokkeilla suanlp sen tänne. (mie en si yhtikäs tiijä mitä siin lukkee)

Onki aikoo kulahtant ko uon viioseks tänne tarnoinu mittää vaa ko ain sitä sammoo asjoo kipusii ja kipusii.

No liäkär soitti ukontuloksist ja miäräs hänet ultroo jot myö si männää molemmat ko miulki se miärättii. Miult tost kilpparist.

Karvaasen koipi on alkant jo paranemmoo ja ei uo ennee paljoskaa turvoksisa jot ehkä se siit vällee tokenoo ajankanssa. Muute miul ykspäivä kävki kauhii juttune. Mie herreen ja vattas ilimoo nii jot uattelin jo lähtä leijoomaa. Si mie mänin vessaa ja tyhjentelin ihtiäin. Koiroo olin ulosviemäsä, mutta....nelejäkertoo ol pakko käävä posliiniskoolin piällä ja jo luulin koiruuven käävän kinttuu kiin ko raakka jalat ristisä uotti. Piästiihä myö si vihoin ja hää tek tarpehet mutta...miul tul nii kiirus jot piti männä nuapurin posliinipyttyvä lainoomaa. Perskele mie jo uattelin jot tullee sisuksetki samontein. Mikä tää tällaane yhen päivän ihme oikke ol? Mie vuan ihmettelen.

Tul vaihteheks kuhtu johoski muistitutkimuksii ko mie uon niis kaikenlaisis käännä ja ne poikiit kaikenlaisii uusii ain. Miuta on viännetty ja kiännetty vaik mitesperin. Uon olluna kerran tietokonneella korttiloitki läpsymäsä.

Viikkotakaaperin sunnuntakina mie piästi oikian ÄRRÄPIÄN ko ol hissi vaihteheks rikki. En lähtennä kipijöillä konkkoomaa ulos koiruutta vaa takas sissee matot rullalle ja soitto hualtomiähelle. Hää sen si jossaaki vaihees käv laittamasa kuntoo. Ko mie si lähin karvast viemää kiiruust ulos ko ol viä lattijat kuivana nii myö eksyttii si nuapurrii kohveelle. Ansolla ko tullaa takas nii tää perkuleen hissi ol jiännä toisee kerroksee. Mie en viiti ies sanua mitä miun suust sillo piäs. Mie kiipeesin si ulkokautta toisee kerroksee. Ulkorappuuset on loivemmat. Ja se hissi olki juuttunna siihe ja ovet ol aaki. Tää perkuleen hissi on semmoone jot jos sitä painettaa jokaskerroksee nii se jumittuu mut siihe jiäp kuiteski virta. Si niit ovvii on revittävä voiman kanssa nii ne alkaat toimia. Mut jos on iha pimiän nii ei inahakkaa.

Miulla suattas olla Viipurinki reisu tievossa vaa se vaatis yhen perruutuksen joltakkii. Mie uon varmuuvenvuoks jo varant meille kotmiähen ko myö siä yövyttää. Mittää ei uo viel kuulunna jot suap nähä kuis kääp.

Ei täsä tiän kummempoo ny uo tapahtunna. Hiljasello enimmäksee ja sensellaasta.

Mukavoo syssyä kaikil kummiski

PirreCartoon Glitter Graphics
Glitter Graphics ::: Glitterboom.com

sunnuntai 23. elokuuta 2009

VIHREÄ OMENA

VIHREÄ OMENA


Omena tuoksuu vihreälle,
se maistuu syksylle.
Joka puraisulla pirskahtaa
pisara mehua huulilleni.
Lipaisen sen pois.


Minua naurattaa jokin.
Lehdet kahisevat jaloissani,
ne ovat kirjavia.
Pakkanen on hehkuttanut niitä
tuuli pudottanut maahan.


Talvi tekee tuloaan,
linnut lentävät pois etelään,
tuuli tanssii puiden oksilla.
Luonto odottaa, odottaa lumen tuloa
vaipuakseen talviuneen.


Vihaan syksyn tuloa,
se tuhoaa kaiken elämän.
Luonto muuttuu harmaaksi, märäksi
nujertaa alleen kukkaset, puut.
Minusta kuihtuu pois kesäminäni.


Aivan pienen hetken,
saan vielä nauttia kesästäni.
Nuuhkia vihreää omenaani,
heittää hyvästejä lintuparville
tulkaa pian takaisin.

- Minulla on jo nyt ikävä. -


25.5.95 Pirre

perjantai 21. elokuuta 2009

PUNNATTU ON.......iha liälärin toimest. Ny si tilataa aika sinne sisarhento valakoselle. Mie un sopint liäkärin kanssa jot kään 2 viikon vällee puntaarisa ja viän sen rookavihon mukkaa. Kahotaa si kuis akan kääp.
Noo mihis mie si jäin viimeks. Juu mein piti miun tummakommeen kans eellisviikon tiistakina lähtä nuapurin mualle. Vaa mie erehyin soittammaa hoitsulle tost nokan märkäruvest ja tulki liäkäraika nopiaa. No tää min kuski si miut siä käätti ja tul antipijjootit ja salavat tohos nennuu ja viä piäsin sinne keehkokuvviiki.
Si myö sinne mualle lähettii kaappasen kautta. Ihan ol vaihteheks oikee nami ruokakeikka. Myö ain ko käävää nuil reissuloil vähä hemmotellaa ihtiämme hyväl sapuskal. Ko miun kommee kuski on viä hyvä ruokoo tekemää nii myö suahaa kiäl vejessä kahtella viärestä ko nämit herkut valamistuu. Si syyvää nii jot ei liikkehelle piästä. Ny mie nii innokkaast uotin pihvilöit jot iskin huarukan pystyy sammoo aikoo ko hää miun laataselle ol sitä pistämäsä. Juu reikä tul häne kättee pakko myöntee.
Si ko myö istuksittii pihal nii nuapur heitteli koiruuksille, ol pari kelpii, paalova nii ansolla miun kuski saip iha kesel nuamää tennispallon. Hää sanoski jot alkaap nää reisut käävä henken piälle näköjää. Olkii huul turvoksisa muutaman päivän.
Miekö si piäsin kottii ni kuulin jot miun ukko ol si kuatunna. KELE tää olki si viimone reisu jot ny on si se kotmiäs ain hommattava ko ollaa usiampi tunti reisussa. Ol pikkulilli musta ja rantehet vaihteheks kipiät.
Tämäsviikon muanantakina olki ukol liäkär. Mie joovun ain mukkaa ko hää männee ko ei mittää muista mitä siä sanotaa. Ny tul kokkeita ja miun kuski ol ny pöörätuolityöntäjän jot piästii lap-ralle. Si kottii ja apoteekkii.
Tää mein päivä alkos aika ikäväst muuteski. Mie nimittäin herääsin vähäsenne kellon pirinää paskanhajjuu. Se tarkoottaa ain sitä jot karvsel onkelmii. Juuh pisit ol kylppärin lattijalla ja paskat etteisen oven iessä. Ol hiukka ripulii ja kovemp ol männy häne kitusii. Hullu ol syännä paskasa. Noo matto rullalle ja partsille. Ja perskuta si hää oksens sen kaiken ol kuulkee tää paskalla hööstetty oksu kauhiin hajust. Mie yhen huonon rotteepyyhkeen uhraasin ja heitin roskii.
Ko meit tultii sinne liäkärrii hakemaa nii hää män pulahuttamaa olkkarin matolle. Toine pyyhe kehhii ja märkä pyyhe senpiälle jot ehin sen paremmin siivoomaa ko tullaa takas kottii.
Het ko mie aakasin mein oven hais nii kauhiist jot tiesin mel oleevan katasroovin. PERSKELE miun kaks tyynyvä, petauspatja ja lakanat ol oksussa. Tyynyt ja patja lähti roskii. Ja lakaanat ja tyynyliinat pesukonneeseen. Kauhii tuuletus käynnissä ja viä yhet oksut pyyhin parvekkeen laattijalta. Sihe mie jo uhraasin vanhan t-paijjan. Tappijota petauspatja, 2 tyynyvä, 3 pyyhettä ja t-paita. Ja miun polovet ol niin kipiät jotta iänee huusin ko tultii kaappasest kottii. Nopiaa 2 volttareenii kitusii ja het sänkysee eli sohvalle.
tiistaki ja keskiviikko män potiessa mie ja koiruus. Torstakina miul liäkär si uamulla ja koiruuvella päivällä. Kuski heitti miutki liäkärrii ko kävelemine ol nii vaikiaa. Koiruus myö viätii 13 aikoo ja mie metästin hänelt pissii vanhal kattilalla sitäsenne. Ko hää sitä ihtijää lutkuttis alvariisa. Toiseksee ontus vaihteheks takajalakaasa jot olikos tuassiisa joku kyns hajalla.
Hitto ei siä olluna kyns vaa ko liäkär ajo jalast karvat nii olki yks varvas tospaksun. Hää arveli jot joko jäntehet on suanna siipeesä tai si on murtunna uloin varpin nivel. Jalka pakettii ja ko olki se pissionkelma sit virtsaputken tulehus nii tul antipijoottia ja kipuliaketta. Kiäre pittää uusiva 4-5 päivän vällein. Ja ei sua rasittaa jalakaa 4 viikkoo. Pakko sanua jot kyl meit ny kojelellaa ja kovemmalla käjellä. HUH!
Onneks ies nuapuri tul kottii jot piäsee uamukohveelle keselpäivää. Tännää mie siä kuulin ratosta sen marseljenpojjaan cumulusten laalaman ja itkuha miult piäs. On nii ihana ja mussiikki männöö iha sytämee ast.
Muutes täsä vaa ollaa niiko iha oltu vaa. Mieki enempi niiko reporankan ja ottant levon kannalta.
Pirre.
ps. Miks mie en sua noit vällei toho tekstii vaik millail yrittäsin?

tiistai 11. elokuuta 2009

TÄÄLLÄ NIIKO VUAN MUATAA....


iha uattelin kysäästä jot halluisko joku iha vähäkäätetyn lunssan. Iha ilimasiks sais jos pittee kiirettä.
Mie nii sekasi ko vaarvainaan kuappikello. Miul viimoviikon keskiviikkon alkos nii hirmuune nivel ja lisasäräky jot nii hirmust en uo kokkeillu enne. Mie sentää uon kaks lasta suattant mualimaa ja kärsint viä sen helkutan vyöruusunki ja tää kipuune kyl vei niist voiton.
Mie si mänin jo ukon apajille ko häl niit opiaatteja nakkelin nassuuni jot jos vaik auttas. Kele mittää appuu. Torstakin ja perjantakin miä kulin ko ankka jol on paskat hoosuissa ko nii koski jokas paikkoo. Hitto ko ei meinant mukikaa pyssyy käjessä ko sormee särki. Si mie herreen sunnuntakina ja lähen vessaa hitsi ys askel takavasemmalle ja toinen etuoikialle. Miehä olin iha pöhnäsä. Kiiruust sänkysee ja unta palloo.
Minnuu oksetti ja mie aloin olla jo iha uunon ko ällääsin iha pistee sen elhopiamittaarin kainaloo.
PERKULES 38,1 ja miul ei tarvihe olla ko 36,7-36,9 nii miehä jo mään seinii pitki. Nopia mietintä anto tuloksen jot ko plikka on tarhasa töissä nii paras soittaa sinne Laakson päivystyksee. No hyö komensiitki miut kurvasee sinne.
Äkkivä vuatteet piälle ja taksia tilloomaa. Si mie leijuusin sinne kyytii ja mänin sinne linikalle. Huh, oli het vastassa hoitsu joka ol naamijoitu varpahist hiuksii asti. Miun pit käjet tesinvoija ja si laittaa suusuojus nuamalle. Kuhtuha se liäkär miut sissee ja ei antat kättäpäivää en mie kyl kans antant jot tasapel. Hää miut huastattel ja ko miul ei näit muit lassisii oirehii olluna tul siihe tuloksee jot jottain viirusta jos ois. Senkka ol 18. Sen hyö mittasiit. Si kottii ja makkoomaa. Mie plikkaa varrootin jot mie kipiä äläs tuu meille siivoomaa. (miul se astma nii siks tarkistettii)
Miun piti si perruuttaa miun muanantain jalkahoito ja se himputan papakojekkii. Ny miul on si keehkot tukossa ja nokka vuotaa ja kaula on kipiä samoin lihakset ja nivelet. Ja ain ko miun kunto männee keturillee nii miun nennää isköö se märkärup ja nii näkkyy tuassiisa tulevan. Huomenisa on si liäkärreissu ko se ei lähekkää pois iliman liäkettä ja salvoo. Miul on se olluna jo kolomekertoo jot tuttuva on. Ja toi helskutan kuumekkaa ei lähe hittoo vaa nousoo ain illaks uuvestaa. Ja en mie uo konneella jaksant olla ko tääki naputtamine sattuu käsvarsiin lihaksii. On tää perskutan kovvoo pakko sanua ko ain on kippee. Sitäki mie uon täsä pohtint jot onks miun nupis jottain vikkoo ko huippoo kokosajan vai onko se sitä korviinvälvikkoo?
Mie vaihteheks ehti sitä paksuu oksoo joka miut kestäs ja ois hyvä köyski löyvettävä mut mil mie sinne puuhu kiipiän. On nii perkuleen painava persus jot en sitä jaksa hilata ja jos piäsisinki sinne ylös nii hitsin oksa ihka varmast katkeis ja mie romahtaisin muahan. Mitä se ilimalento mut se äkkiryssääys vois olla pahmpi.
Nonnii koiruus käätetty ulkon ja mie mään sänkyy tyynylöit hakkoomaan.
Pirre

tiistai 28. heinäkuuta 2009

KERRANKI MIUL HYVVEE TUURII....


ELIS MIUN NETTINE ON TUASSIISA TERVE. Miun poikain se nettitohtoori pisti siihen jonku ison möökkysen jos kauhiist piuhoi, kyllä hää vissii ne kaik saip kiinni ko alkos toimii vaik kyl mie vähäaikoo miätin jot mishis ne kaik upotettaa ko tuntus vaajot hää ne sinne survo. Jot iha ei viä noossuna piikki pinnalle.
Si hää miul sanos jot ny helli ja paijjoo sitä jot ei hajjoo uuvestaa enne jooluu. Pittää kuulemma sinneasti kestää. Mitä työ uattelette oiskoha se lupavus jostakkii vai kiusooko poika vanahaa äiteesä.
REINELLE OIKKE SUUR KIITOS KO HÄÄ TÄNNE INVOO PIST. MIUL KAUHII HÄTÄ KO LUULI JOT MÄNNEE VAIK VIIKKOLOIT ENNEKO PIÄSEN KONNEELLE. hITTILÄÄNE MIE SAIN IHAN VIEROOTUSOIREJOO. eILÖS PIT MÄNNÄ NUKKUMAA JO 24 AIKOO SIIS MIE.
Mut tännää myö miun tummankommeen kanssa kurvaasinki mein mökille. Juu ol kuulkee taas niin ihaana päivä jot mie uon suanna ulkoilimatainnutuksen. Ihan pintaki saip värrii vaihteheks.
Sen mie kyl sanon jot koht tarvihee karttaa ko sinne männee. Jottain tuttuva viä pilkistää kaiken alta jot se on vissii ukon tekemä mökki mut ympäristö nii muuttunt jot sitä en ennee miekä tunnista. Hää tänäskesän on tehnä sen siä mitä myö ei kymmenesä vuuvessa suatu tehtyy.
Ny on tulluna ahettuu ruokoo sellaasta tahtiva massuu jot mie kulen ko patarumpun kokosajan.
Tännää syötii herkkuperunii ja sen kanssa kauhii läjä roikkupihvilöit kastikkeesa hauvutettuu.
Jälkkäriks vein niin suuren munkkipossun jo 6 henkilöltä jäip syömäti pualet. Oli pellin kokoonen.
Eiles myö syötii nuapurissa pitsoo nii jot silloki rutas napa. Tää kuulkee alkaap olla jo vähän niiko vaarallista. Miult koht pettää tuo masunahan alle asennettu verkkonen ko nii piukeena kulen.
Mie täsä senverran kuluutan aikoo jot loppuu tuo kilipailu tuolt Monaakosta ja piästää nukkumaa.
Oli tännää sellääne kivä päivä vaik nuit kipusii en piässykkää iha karkuu. Mut en mie ny sitä hirviäst jaksant murehtii. Tosin ko oltii kotimatkal soitti ukko ja kysy jot jiätiinko myä sinne
pijemmäks aikoo. Noo mie lohuutin jot ollaa jo Mäntsälän kohil jot pia tullaa kottii.
Hyvä päivä tännää ja huomist en murehi etukättee. Antaa heposen murehtii sil on isompi piä.
ALLOHAMOORA minnuu kolaht ne kotiilot iha nuppiva myöte. Ois niiko miulle sopiva harrastus. Ei tarvihe murehtii rikkinääsest hissilöis eikä ois tekemisen puutetta täsä ko melekee kököötän koton. Jot harkinnassa on jopa iso akvaarijokkii ois tiijossa. Se tarkottaa jot ukkova pittää alakaa pehmittämmää. Mie kyl halluun sellaasen tai kaks jotka kasvaat kaikkein suurimmiksi. Hyvä mie eikö en uo yhtikäs vaikutuksille altis kih, hih, hih.
Morosein kaikil Pirre

sunnuntai 26. heinäkuuta 2009

Tiedotus Pirreltä

Elikkä Reine täällä ja Pirre langan päässä antamassa ohjeita. Kone sanoi kuulemma sopimuksen irti ja sopimuksen solmija ei ihan heti pääse paikalle. Kuulemma hengissä on vain tulostin.

Eli pieni tauko ja paluu heti kun mahdollista.

torstai 23. heinäkuuta 2009

EHEIII...EEEN MIE PELEKÄÄ PIIKKILÖIT.


Juu ei viäkä oo tulluna otettuu sitäs jääkkäkooristuspiikkivä. Mie uon nii suamaton.
EHEIII...eeen mie pelekää piikkilöit. On niit tulluna mones muovos viimoaikoin suatua. Mie en vaa oo jaksant lompuuttaa tonne terkkariin.
Mut ny on vissii pakko ko miun isovarpi on ruven peitosa ja vaikuttoo silt jot sen alle ois pesinnä jottain. Ei se kauhiis satu mut joteski hämmää.
Hittilääne jos se alkaap märkivä nii mitä mie si tien? Mut jos tuo rup pittee irrottoo nii hirvaa sekkii. On täsä miättimistä iha kottarpeheks.
Mie viikol soittammaa miun pojjaalle jot mitä hälle kuuluu. HITSI hää sanos jot onki minniin kans Sartiinissa. Missähä sekkii on? Ja just olliit kävelemäsä jottain vuorpolokuu. Jo hyö olliit nopijoita pakko myöntee. Enkä mie ies tienny mittää koko reisusta. Ei senpualee eivätten hekkää viä viikko aikaasemmin.
Sit plikka soitti alkuviikost jot kokasäiliijö on syht täännä. Noo sunnuntakina hää soittiki jot on iha täännä. Ja mie vaihteheks ehtin tyhjentäjjää. Noo ol sil eerolalla päivystäjä ja hää lupas muanantakille tyhjennyksen. Mie soittammaa plikalle jot riukuva käättöö jot huomenna tulloo aato.
Hitsi muanantakuamuna pujelin soip 5.30 (aatelkaa miul) ja siä lokakuski sannoo jot ei mahu ko vast tiistakina. Mie si soittammaa toiselle elis sinne ommoo paikkakuntaa ja hää lupas jot saap saman päivän. Mie si soitin plikalle jot tyhjentäävät munantakina iltapäiväl. Plikka soittaap 17 aikoo jot viäkö ne tekköö töi ko ei uo viä käännä. Sano jot olis hyvä tietää ko on nii täys jot hää on jo kauhont 3 ämpärrii pois jot ei tuu yl vessaa. Heil ol tulluna ylläätysviarahii. Kaik ol kyl komennettu ulos pissille. Mie uuvestaa soitin ja kuski sanos jot juur ollaa mänös mein mökille.
Nii kauhiist on mökillä olluna porukkata jot ei tää säilijö oo tallasee tottunt. Hih mie ja ukko siihe ollaa niiko enimmäksee tarpehemme tehneet. Ny on mökillä olluna 3-7 henkee useimmiten.
Ei se uo hätä ko oppii kurkistammaa ain vällee sinne säilijjöö jot misä männää.
Mie en valita mut uon jootunna viikon sisällä syömää 3 opijaatia kipuloihi jot uon saanna nukuttua. Hittiläine ja KELENKELE jot minnuu alkaap ahistaa tää kipune. Se viep voima ja mittää ei si kykene tekkee. Onneks miun plikan loma koht loppuu jot suan ies siivoojan paikalle.
Nuapuri sano tulevasa sunnuntaiksi kottii. Ihanoo mie piäsen uamukohveelle. Meil nii tylysät aumupisulenkit ko ei nuapuri uo koton.
Hitsi jot kolmiokirjat lopetti niihe mystiikkasarjojen tejon. Miul ois olluna nii makia aihe tiijossa.
Mie kuulkee viimoviikol piätin jot ny on koiruuven aika piästä mahanalusen takkulois. Ai jot miks niiku en aikaasemmin? Se kuulkee vuatii kauhiin valmistelun. Ens vessan lattijalle tyyny, miun takapualt varte. Si lukulasit käjen ulottuville. Sakset ne sellaaset kampaajien ohennussakset ja harja siihen vieree. Si kylymää kastettu pyyhe pöntön piälle. Si uuvestaa kans viä ylös ja hätäpisulle. Ja vejä vessa, pistä kans alas ja pyyhe siihe piälle. Si tulloo se toiseks vaikee osio. Ehei koiran kuhtumine vaa miun piäsy sinne lattijalle tyynyn piälle. Se kuulkee onki taitolaji. Toine käs pytyn piällä ja toine ottoo tukkee mein suihkutoolista ja siin mie hivutan ihtiäin lattijata kohen. Aikamoine pammaaus kuuluup ko mie loput 20 senttivä ain puttoon sinne alas.
Täsä kohen ko uon siin tyynysen piällä alankuhtua karvasta siält misä hää kulloki on. Useimite hää on männy karkuu ommaa pettiisä. Ko viehko iän ei auta nii mie huuvan sit nii jot kitapurje läpättää. Viiniub koiruus suapuu ukon tuoman. Si hänet pittää viä kellistää siihe lattijalle. No mie sain sen mahanalusen kyl harjattuu mut kauhiist pyyhin hikkee ohtalta siihe pyyhkeeseen. Ol koiruuvella vaihteheks kauhiast hilsettäkkii jot mie hälle uon antanna sapuskan joukosa ny niit possun kylkisiivui.
Sen mie sanon jot se kaikkein vaikein onki si tuos ylösnoosemine. Mie en voi männä polvillee enkä ies kyykkysee. Jot ponnista si siit yllös onki sellaane temppu jot hattuva nostan kuka senki tekköö. Jos niiko painaa nii pali ko mie ja omistaa viä kauhiin miärän näit miseliinei ympär roppaa.
Jokoha tul kaik valitukset kerrottuva? Jos jottain unhoottu nii ei varmast haittoo kettää.
Miun pittää männä viemää karvast pihalle viä yötarpehillee.
Moroonen ja naatitaa on luvanna ensiikolla aarinkoakin eteläsuomee.
Pirre

perjantai 17. heinäkuuta 2009

KYL ELÄMÄ O IHANOO....


......ainaski jollekkii. Miulki eiles muutaman tunnin. Juu myö oltiiki vaihteheks mualla. Ny vaa mein nuapurin.
Perskule jot ol kuuma ajjoo sinne tai enhä mie sitä ajant vaa miun Tummakommee kuski. Hikkee pukas vaa lopus kiitost ko myö suatii nii ihanoo juustolihapiirast jo kiäl ol männä mukan. Si myö aikamme jooruttii siin ulkon ja lähettii uimoo.
Ol kuulkee nii ihanoo kävellä siin kunnon hiakasa. Iha ol pehmost jalan alla. Mie siä pooltuntiva ihtiäin lijootin ja si uattelin rannasa käävä. Kele jot mie olin tyhmä. Oisin vaa olt vejessä nii kaik hyvin va ei miul EI. Mie miun isonvarpuulin potkaasin kivvee ja halakesha se ko makkara rillissä. Helskatti jot tul verta. Papuurinenuliinoo siihes kiärin ja si kenkä jalakaa ja mänöks mökille minnuu paikkoomaa. Ol vuotanna kenkää sit verta jot iha näätti kauhiilt.
Tummakommee sanos jot aikas on syvä toi halakeema ja on kuulemma palakii siit poissa. Myö
siihe tumppuva pistettii.
Si myö iha vaihteheks syätii ny makkaroo rillattii tai paistettii. Män siinä muutakkii hyvvee ihas kiitettäväst. Mie mänin ulos keinusee makkoomaa niiko rookalevol. Kuski makas sisällä ko puarman kelleet hänt kiusos. Nuapur pit miulle seuroo.
Si puhistettii jalka uuvestaa ja sijottii ja lähettii ajamaa kottii. Apoteekin ja kauppasen kautta. Ol viärä resehti mukan (mius ko ol kyse) jot en si suanna sit ukon liäkettä. Jot kottii ja perkuleen riepu ol tuassiisa veres. Noo män vaihtoo.
Si mie yöl poltin miun roppuset vaihteheks. Miks tosa varikolla yökauvet yks raktoorin piru pörrää. Ko vaa pörräis vaa jokas kerta ko se perruuttaa nii kauhii piipitys. Mie olin jo männä pual kolomen aikoo sit äijjää vetämää turpoo. Herraaneaika ei mittää rauhoo ei yö, ei päiväl.
Ko mie tännää herääsin nii vaihoin sitteen toshos varpuu ko ol viäki vuotanna. Si mie soitin tonne terveyskeskuksee iha sisarhentoselle. Fiksui neevoi olis tarpehen. Hää ihas hermostus ko miun jääkkäkooristus ei ollunakkaa ennee voimasa. Vasthan mie sen otin? Mihi tää aika hupajaa.
Äskös käätii apoteekissa ja ny pitäs vaihteheks vaihtaa sije. On niikos veressä. Kuisha kaavan se vuotoo. Ei sitä ennee voi ompellakkaa ko on jo toistvuorokaatta siit vahinkosta.
Noo enköhä mie henkii jiä ko en tähäskää asti uo tään enempi kuallu. Mut ny miun kävelemine si onki metkoo. Polovet sattuu ja viä pittää varroo totas vasenta varpii. Hihihiii...vaik ei minnuu sillos naarata ko mie sil konkkoon.
Oikkes mukavoo pyhhee kaikil ja äläkää ihiänne polttako aarinkosa.
Pirre

tiistai 14. heinäkuuta 2009

KIESUS MIE EN UOKKA OLLUNA TIÄLLÄ AIKOOHI


EIKKÄ SYY SIIHE UO OLLUNA AINAKKAA LIIJAS AARINKOS.
Suamattomuutta ilimassa luulen mie. Mitähä tärkijjää on jiännä kertomati.
Ainakkii mein naaruterapijarehvit Reinen kanssa.
Hyvä jot myö ei joovuttu polliisilaitokselle jot nii ol kovat juttuset.
Myökö siin innostuttii miettimmää murharaketiijjaa ko mie uon sitä kauhiast pohtinna. Ja sit intoonnuin kertommaa kuis mie uon sen niiko suunnitelt (kirjoo varte, huom!) nii nuapuripöövän ukon korva alkos kuulkee lepattammaa mein suuntaa. Si ko hää läht nii Reine loihemmaa jot suap nähä onko koppalakkiset koht mein kimpussa. No eivätten onneks si tulleet.
Mut iha ol kauhiin haaskaa rupatella ko siin si unhottuu nää kottooset asjat. Mielki niikos leppee.
Omppu tual kirjuutti jot hää ois suanna äkkilähön kottoo jos ois niiko valitellut kirvellyy. Juu nii miun ukkoki jos hää muutes oiski terve. Vaa ko ei piäse mihiskää iliman minnuu nii suap si assuu koton. Ei si onneks olluna pissitulehustakkaa. Sano hoitsu sisar valakoone jot jos niiko näit ukkoin vaivoi jot tilloo aika liäkärille ko tulloot lomiltaa. Ny ei oteta ko nää hätävaivaaset. Hajin mie si niit kurpikkeja pillereit hänelle. Ei nii kiva uo juosta vähäsvällee pisulla.
Laavantakina mie vaihteheks kärvähin ja soitin mein huoltomiähel. Pit lähtä viemää karvast ulos mut hissi RIKKI...KELE. Mie hälle jot koiruus kussoo koht kinttuloille ja mie en tuassiisa pysty kiipiämmää nuit rappusii iestaas. Ja jos mie koiruuven juoksuutan 4 kerrosta alaspäikkee nii kyl hää jo matkal rappusii kusasoo. Si kahottii vormuuloitte tappelu paalupaikoit ja silvällee ol hissiki suatu kuntoo. Miun on pakko piästä alakertaa iha pakko. Mein hissi on vähintää kerranviikossa kuallu ja vällee 2-3 kertoo. Täält aluveelta en halluu pois ko miun nuapur assuu tiällä ja mie en hänest luavu.
Hääki män mualle jot uamukohveet on jiännä vaihteheks vällii. Se vähäs ottaa koville pakko myöntee.
Tännää mie olinki miun Tummankommeen kanssa mein mökillä. Mäntii kahtommaa mitä plikka on suanna aikaaseks ja onha hää. Rakentant vaikka mitä. Sano jot mieluummin hakkaa naaloja lankkuloihi ko tekköö ruokoo. Häne tekemäsä on kuulemma nii kauheet jot poijjaatki on jo siskoosa kaivanneet. Tekköö hyvvee ruokoo. Noo tännää mei Tummakommee tek sapuskat ja hyvvee ol jot myö kaik otettii ruokalepooset ko nii ol tääsinäine olo. Hitsi massu ko patarumpu ikkää. Oikiast tää reissu pit tehä eiles vaa ko sato nii jot mein mökin pihallaki ol lammikot ja se jo on tosharvinaasta. Ves ko lirisöö pikaasee hiekan läp normaalist.
Olkoha viä jottain...hym!... ei ny tuu miälee.
Mut terkkusii kaikille ja uotellaa jot kyl se aarinko viä paistoo...mie uson nii.
Pirre

tiistai 30. kesäkuuta 2009

HITSIN, HITSIN, HITSI!


HITSI, MIE TUUN IHAS HULLUKS. JOKU ON PIHISTÄNT MIUN ILOPILLERIT JA SYYSMIKSTUURANKI SUAP SI SYSSYLLÄ.
Mie si uon tään päevää juossuna terkkarin vällee. Ai jotta mikskö? Ukko hilas ihtesä puolepäevän aikoo istuksimmaa keittijön toolille. Si hiä loihe lausummaa jot ko kirvellöö ko pissii. Helskutti. Eik näil mein juttuloille tuu olleskaa loppuva.
Mie si soittammaa terkkuu ja ko en tiennä jot kuka onki häne omahoitsu nii soitinki ensimmäiselle jonka nimen löösin. Sain si numeeron ja lähetteen lapraa.
Ja ko mie en jaksa hänt töönnellä tuot mäkkee ylös nii pit si männä hakkee ne purkkilot kottii. Ja täysin kiikuttoo laborioonii. Huomen si kuuluu jot mis vika.
Mie täkkiset uon suanna pestyy tännää, hyvä mie, pakko sanua. Si olin nuapurisa hänt helsoomasa ja ol mein tummakommeeki siä. Hää könkkäs kainalosauvaasil ko ol jalaka paketis iellee. Se jalaka on si kans käännä lavitten kaik maholliset ja mahottomat onkelmat. Kaik mik vaa voip olla on jalas.
Uimoo mie halluisin piästä vaa mites mie sinne. Uima-altahal ei voi yssin männä. Mie en piäse miun uimapukkuu. En sua sitä märkän piälle. Pittää oll joku kiskoomasa takant. Vanahasa ei voiu männä ko mualla. Siä ei uo kahtojjii. Kävellen on hiukka pitkä matka ja en kehtoo taksibiililläkkää männä. On nii kuumakkii jot ei jaksa ies liikkuva ulkon ko yäl.
Olikoha miul muuta ko valittamist? Jot kaikil oikke mukavoo lämpööst loppuviikkostakkii.
Pirre
ps. Reine, koska, koska?

perjantai 26. kesäkuuta 2009

SE SI LOPPUS NY..............

.......LOMA OHI NÄIL NÄKYSILLÄ. Tälviisii ain vällee meil kääp jot tähä jo ollaa totuttu. Joha se män luppaavasti melekee vuorokaaven. Mut si alkoski tapahtummaa jot ei kerint ain peräsä pyssyy.

Myö sinne mökille kurvastii sillo torstakina uamupäivällä. Siä olki jo mein vanahin plikanplikka avokisa kans. Myö tyhyjennettii aato ja lähettii kaappasille tuhloomaa rahhoo herkkusii. (ny iski kaamee näläkä) Ja kyl niit si olki oikke kauhiast.

Noo se torstaki män iha sujuvast jot ei senpuale hättää ja mieki nukkuusin ihas hyvi ko sain sohovalla kellii tupasessa. Mein minnii ja poikakkii tulliit jo torstakina.

Noo si uattouamuna herreen kohveen tuoksuhun. Hitsi mie olin nukkunna koko yön enkä kertookaa käynt ies pisulla??? Mu si mäninki vaahilla jot ei tulluna kinttusille. Siin myö si hissuksii puuhasteltii ja alettii uottaa plikan perettä.

Mie si olin keittijösä se on osa meint tuppaa, tekemäsä jottain ko ulukoo kuulus minnuu huuvettavan. Mie kiännyin ympär ja olinki si männä polovillein. Siä toivatten ukkova jonk nuama iha veresä. Ol kuatunna vaahilla ja lyönnä nuamasa, kätesä ja viä polovesaki. Mut häne ilime ol se kaikiin pelottavin. Ol kauhiin säikähtänyt mut siin ol sellaasta avuttomuutta jot miul ol työ pyssyy raahallisena. Hää ei niiko tajunt mitä ol tapahtunna.

No myö pojjaan kanssa puhistettii ens veellä nuama ja si sitäs hauvottii mein pakastekatkarapuusilla ko nenäst vuoti verta. Ko suatii se lakkoomaa nii pyyhittii puhistusainehella kaik roskaset pois ja mie ohuven kerroksen laitoin salavaa siihes nuamaa, Vasen pual rikki. Molemmat käjet ol kipiät ko otti niil vastahan. Vasemman kämmenen sormet kaik turpos ja män mustaks samoin kämmenselekä. Oikiast sattus enempi niikos se ranne.

Mie si häl kitusii kipuliäkettä ja si hänet sänkysee pistettii. Silimäklasissa ol kauhii naarpunen ihas kesellä jot meil klasien vaihto uusii. Siit mie uon onnellinen jot se murtunu lonkkane ei hajonna. Sitähä mie enite säikäähin. Tul siihe si plikkaki ja hää ko nuit luit ossoo kahella nii kahto jot eivätten ollehet murtunneet. Nuo polovet myö huomattiiki vast tännää ko en uo nähnä hänt sortsiloissa. Olliit jo ihan kirjaavat ja kummassakkii rupiloit.

No jatku mein loma ja syötihi herkkusii ja siin sivuses poika rakens rappuusille kaitehet jot ei ennee vahinkova sattus.

Ilimat heitti ikäväks pakko sanua. Just ko oltii uattona eka porukka syötetty ja myö pojjaan kanssa rillist herkkusii suatii laataselle. Mie iskin haarukkani makijaan pihviin nii mitää tää tekköö.? Vetta tul ko siit kuuluusast esteerin sellaasest ja kauhiil kiirehellä sapuskat sissee. Iha myö kiitettäväst vaihteeks kastuttihin. Ei nii mittää uutta, harvaase juhannus on osa syännä vessatteessa jot ei yhtikäs meit ihmetyttänt.

Poika ja minnii si lähtivätki jo mittumaarin kotio ko lupas sitä märkee iha kiitettäväst. Ja tulha sitä sajetta vällee. Mut ain rakoset käätettii hyväks. Poijjaat hyppivätten rampoliinil ja plikka osti meil petankin ja sil myö pelattii. Myö vanahemmat akat niiko vastahan nuorempii plikkoi. Ai nii meil vällee vaihtus porukkakkii. Vanahin lapsenlaps avokkisa kans läht kottii ko elukoit pit männä ruokkimaa ja tiistakina tul si nuarempi plikka kaverisa kanssa.

Noo keselviikkova sit se liäkär miul uamulla soitti jo het kaheksan jäläkee niist syöpiksen tuloksist mis ukko käv. Ol verikokkeet olluna suht hyvätm mutta si muute ei hyvä. On ys keehkon oikial puolel oleva imusolmuuke alkant suurentuu. HITSI. No mie en sitä ukolle siin kertonna jot ei mäne loma pilalle enempää. Ko ei nii kauheest niit oirehii uo ni ei viä tehä mittää.

On häl huonoo olloo mut juop huonost ja paljo männee liäkkeitä jot sekkii vaikuttaa. Puole vuuven piästä uuvet kokkeet jos ei mittää erikoist satu. Mie kyl huolestusin pakko myöntee.
Onha tuo ukko väsy ja vällee paleleeki. Uattelin soittaa ja kyssyy jot millaast hoitova jos annetaa se on?

Noo si torstakina ukko oli nii vaisu jot mie hält kysääsin jot halluuko hää kottii? Hää halus. Nii mie si kuhtuusin meil kuskin hakkee ja myö tultii kottii.

Ehin mie viel kuitenki käävä talaviturkin pois heittämäsä ko ol 21,5 veen lämpö. Pakko ol männä ko ol nii kuuma. Jot mein loma ol si viikon pittuine. Kahotaa piästääkö viä sinne uuvestaa ennekö plikan loma loppuu.

Jot mukavata kessee kaikille ja aurinkoist. Suap hiukka sattaaki jot ei kaivot tyhjene.

Pirre

torstai 18. kesäkuuta 2009

SE ALKO SI, LOMA! LOMA! LOMA!!!!!!!!!!
MYÖ MÄNNÄÄ MÖKILLE JA TULLAA TAKAS
SI HEINÄKUUN LOPUS JOS TULLAA.....
KESSEE KAIKILLE TOIVOO PIRRE

torstai 11. kesäkuuta 2009

JUKOPLIUT KO MIUST O TULLUNA LAISKA..............ei ies sormilot tahtos kirjuutella. Mut ei hätiä mitiä ies yritettää joteskii.

Senverra oon olluna liikkehel jot vihoin kävin siel verkokkeissa. Jot kilpiraahaset on kyssees. Riittäneekö tiä liäke vai nostetaanko. No kai se liäkär siit sit kertoo.

Mein nuorissoo on olluna mökillä ihan melekee jokaspäevä. Ovatten vaa heil ruokoo viäneet ja tuassiisa siä. Venneenki olivatten suaneet vesille. Ei niä ihas suamattomii uokka ko joittain mukavoo halluuvatten.

Nuapurikkii tul siält epsanjasta ja mie sain kuulkee nii komian puseeron jot iha hymy ol korvisa. Vaa oikein mukavin ol kuitenki ko nuapur tul. Noo hää lähtöö koht mökillee ja si ei tuassiisa nähä pitkää aikaa. Myö kans si sinne mökille lähtää suoraa siält syöpiksen TT-kuvauksist. Onks tää ny laitaa jot hyö pistäävätten uatonuatolle kello 12.30 viä kuvviin oton. Myöhä ruuhkoo joovutaa ko siält lähetää ajamaa. Iliman tätä ois voitunna lähtä jo keselviikkova.

Mie uon perunna lehtilöit ko en niit uo joutant lukemaa ja niit on parinkymmenen sentin pino iha avvaamattomii. Sitä sun tätä muutakkii on jo pitänt perruu. Myö ko ollaaki vissii 5-6 viikkova siä mökil putkehee. Tännää tilaasin sinne NAVETTAA kolomenhenken kerrossänkyysen ja patjoi ja täkkilöit ja tyynyi. Noo täkkiset ja tyynyt tulloo meil ukon kans ko mei jo nii vanahat siä jot on uusittava.

Minnuu hirvittää jot muistanks mie ottaa mukkaa kaiken mitä myö tarvittaa. Ko uon sellaane tohelo jot ain pualet jiäp kottii.

Mie tuolt kännyjuttui lukaasin ja tul miälee jot meilki alootettii sellaasel tinkelintankelil ensalkuu ko mökil ei olluna viä pujelin. Se olki metka pel ko ens pit jottain painoo ja si kuunnella ja tuassiisa painoo ja puhhuu. Se meinas miul hermot viijä. Seeraava malli olki si se halako. Nii ol iso jot nykysee naarattaa. Mut iha hyvi se pelas nii kauva kunnes mykisty. Si tul se kapulamalli mikä jo ol piän mut painava. Se sano työsopimuksen irti ja si seuraava karvalakkimalli ol jo kevyempi. Ny jooluna mie si sain jo sellaasen jos niit kelen kameroit ja muit juttui joit en ies uo opetellu käättämää. Mie en tarvihe pujelint ko puhumissee. Tekstiviestilöihe kirjuuttamine on nii työläst miult jo jos niit kirjuutan yhen kahtee kuukautee nii hyvä on. Mut miut on suatava kiinni ko kaik virastot ja liäkärit on ohjattuna tälle luurille. Miul on olluna tää sama numerokkii iha alkuusest asti.

Tuost tinkelintankelist tulki miälee ko mie nuapurin sellasee ekakerran jootusin mökilt puhumaa. Ol sekkii juttune. Olkii lokakuun ekoi päivii ja illalla alko kauhii lumpyry ja uamulla jo 30 senttivä lunta ja kaikil viä kesärenkahat. Sähkööset ol poikki ko myö sillo viä rakenettii ja asuttiiki paraakissa. Hiukka ol vilu ko sisäl vaa 13 astetta lämpöö. Myö si pakattii kamaset ja lähettii mökkinuapurrii uamukohveelle ko heil ol vanaha talo ja siä puupiisi. Siä si istuksittii ja kulutettii aikoo ko lunta vaa mätti kokosajan. Meit vastapiätä ol sellaane leirijuttu ja siä ol sillo niit karavaaniloit ja hyö si jotusiit jättämmää vaanusa sinne ko eivätten suaneet niit mäkkee ylös. Ja ol raktoori jo jootunna vetämää muutaman autoosen ylös ojistakkii. Siä nii kauhii liukast.

Sit mie jootusin soittammaa miun entisee työpaikkaa ko hyö olliit miul järkänneet isot läksijäisjuhlat ja mie en sit sinne piässynä. Peljättii jo jot joovutaa jiämää viä yökski mökkiselle. Si joskus 3-4 aikoo vähäsen hellitti lumsaje ja ukot läht kaivammaa autosii esille lumihankista. Meinki pit montkytä meetrii luuva lunta jot piäs tiälle asti. Mie valokuvvii otin ko puissa lehet ja suurii kinoksii lunta niihe piällä.

Myö si körötettii nuapureitte kanssa mein kurvasta tietä joka on tehtynnä lehmäpolokuu pitkin ja 6,5 kilometrii kiälkesel suuta ajettii ja ko piästii Lahen tiälle nii se olki si ihan sula!!! Ei uo senkoommi nii aikasee tult mökille pysyvää lunta. Se ei sulant kokonaa pois ko vast kevväällä.

Hitsilääne joha kelloki on tuassiisa kaks yöllä. Mie lähen miun mahhain viäree makkoomaa jos vaik saiski unta. Pohittavan on jot viäkö miun on pakko käävä hampiliäkärillä. Yläkulmahampi on joteski outo jot niiko ois osa paikkoo hajonna VOIHAN KELE sanon mie.

Mut terkkusii kaikil toivoot tää suamaton Pirre

sunnuntai 31. toukokuuta 2009

NONNII...VIHOIN.......
Siinä hää ny si vihoin on. Uus nimiki hällä on NAVETTA mut se nimi tulloo siit ko plikka kulettaa kottoosa sinne kaik lehemäaiheiset juttusa. Hällä niit on kauhiist. Entine nimihä ol MÖKKERÖ.
Viimeviikkoneha mänki silviisii jot mie tukkaputkela viiletin pankissa siirtämäsä rahhoo jota plikka ol siästännä miun tililöille. Ja si mie kirjoottelin kaapakirjaasen. Nää viä olliit helppoi juttui mut si muuttus vaikiaks ko mie en suanna miun kuskii kiinni. Mite mie tiät piäkaapuntista sinne Nastollaa piäsen ei auoo vaa ei senpualee ajokorrijakkaa. Serkkuplikka jootu männee miehesä kanssa sinne toisee piähe jo uamutuimaa jot tää hiijappimiäs ossoo mökkerön luokke.
Jahka myö plikan kassa hierottii mein nystyrii nii hää kekkas jot häne tyttösä viijää sinne koiruuksien kanssa yöks. Hää si avvoo porttiloit ja kahtoo muut kommervenkit. Nii miun plikkain si torstakina veip hänet sinne mökille. Perjantaina suapu si mökki ja porukka. Ja hyö
viilasiit sen si paikoillensa. Iha on tuassiisa koton. Hää vällee vaa kier mualimmaa eli vietti muutaman vuuven Joutsasa.
Myö si viimemuanantaina käätii vaihteheks ukon kanssa liäkärillä. Vähääse liäkkehii rukattii ja sovittihin seuraava käänti si syssylle. Eihä tää täst kummemmaks muutu. Ny hänel on viä enne juhannusta verkokkeet ja se TT-kuvaus. Si myö lähetääki mökille ja ollaa siä heinäkuun loppuu suakka. Piäseehä siäl poikkee jos oikee hankalaks männee. Mut ukolle se on sama makkooko koton vai mökil. Siä on mukavampaa ko on sisällä viileämpää ko koton. Nykki mittar näättää 27,5 ja joka läp aaki.
Plikka on hommanna sinne kaikenlais toimintaa kute joosammuntoo, ritsoloil ammuntoo kokispulloloihi niihi pualelitran. Ekas osuumast suap tupaakin toisest kohvetta ja kolmannesta tölökin kalajoo. ( ei uo nii heleppoo ko luulis) On lentopalloverkkoo ja koripallokorrii ja si vie petankiiki hommataa. Jot ei aika kää pitkäks nii on si karaokkeeki ja kaikenkarvasii pellei ja lehvoi. Jot iha mukavoo on tiijossa. ( miut hää sano laittavasa laihutuskuurille ja kätköö mehtää kaik herkkuset kartan mukkaa si hakkee yöl ko mie nukun) Tälviisii hää vanahaa äitmuorii kiusoo.
Mieki kurvaasin miun kuskin kanssa eiles mökillä käämäseltää. Vietii sinne yks aurinko tooli ja iso pino lehtilöit ko mie en uo ehtinnä niit lukkee. Eiles yhen jo perruutinki. Ai nii vietiihä myö sinne vanahin plikanplikkaki. Napattii menomatkal kyytisee.
Koiruus makkoo reporankan parvekkeella on viiliämpää ko semmenttilattija. Mie äskö ihtiäin suihkuusessa vilivottelin.
Mie en ny aijjo valittaa mut jos joku löötää jostakkii terevehet polovet nii mie mieluust ottaasin ne käättösee. Mie ehtin si akupunktijosivuloit tietoo ja siä sanottiiki jot näihi polvijuttuihi on suanna kiitettäväst appuu. Mie uattelin si kokkeilla jot ei jiä miettimissee. Jos vaik saiski appuu. Eihä sitä tiijä enneko senki on läpkäännä. Eihä se kukonhelttakaa minnuu auttant ja sekkii tul kärvisteltyy läp. Tost jos löötyy appuu nii mie sinne vien ukonki jot tuo lonkkakipu vähä hellittäs.
Ny on pakko männä vähäksaikoo makkoomaa. Mie sil mökkireisul yskiisin nii kovvoo vaihteheks jot miun kylen lihakset ny kipiät.
Mites työ suatte nuit kuvvii kesel juttuloit. Mie ko viimeks yriitin nii heitti sen kuiteski sinne ylälaitaa. Ja nuoki kuvat män si piällekkäin vaik olliit vierekkäin. On tää ko pittää rustata näit vaik ei ies ossoo.
Terkkusii kaikil jotka viihtiit kahlata näit juttusii.
Pirre

tiistai 19. toukokuuta 2009

JOSKUS SITÄ HUOMOO..........


.........jot vieki sairahampii immeisii löötyy. Mie kahtelin televisioonist sellaasta tokumenttii plikast jol ol kauhiin suuret jalat. Painoovat yhteesä yl 90 killoo. Herraane aika ko häne ol vaikia kävellä. Ja jossakii vaiheessa nekkii pittää leikata pois.


Jot miu pistänki si miun suukkin tukkoo ja uon onnelline näist koipiloist mitkä miul on. Juu kyl niit yhä koskoo mut se onki ny pikkaane juttu. Mie sentää kykeenen niil liikkummaa ainakii jollainviisii. Ja miul on niihe kans viä muitakii mahollisuuksii jahka suan ihtiäin niskasta kiin ja annan kunnon potkun persuuksille. :) (pittää suaha näit herätyksii vällee jot ei ommoo nappaasa kokosajan tuijota)


Myö rehvattii Reinen kanssa tännää ja ol kuulkee vaihteheks iha kivvoo. Monttuntii män siin turistessa ja kohveet, pullat, ja jäätelöt uppos. Si myö ei haluttu viä eroota nii mäntiiki si viä hakaniemen rantahan istuksii. Nii ol kaanis päivä. Vilikutuksii Reinelle :). Jaksaap tuas jonniaikoo etiäpän naaruterapiijan avulla.


Siäl mie si hyppääsin kaappasen kautta taksibiilii. Kurvattii kotio tai mie mänin viä nuapurii moikkoomaa ko hää on tulluna mualt. Iha ol suanna raittihin iliman myrkyytyksen. Se vaaraha näis kauniis ilimois on. Kummasti siä vierähti partuntia. Pittee varastoo kerätä näit tappaamisii ko hääki lähtöö ny perjantakina sinne epsanjaa. Si männeeki parviikkova iha omas seerassa.


Miun ukkoinki on tällähetkel aika mukavasa kunnossa. Hää ol keittänt kohvettaki miul jot join ko tulin kottii. Eiles hää ajo partasaki iha omaalotteisesti ja rasvas nuamasa. Hänellä ko on sitä atooppista ihottummaaki iha kiitettäväst.

Jos joku sattus kahtommaa sitäs uamuliäkärrii telkusta nii siin ol aiheena tää lewynkappale taati

Nuapuri ol sen miulle naahottant jot siä siä kahteelin. Ol iha hyvvää tietoo. Ain tietokonneen voittaa ko erikoisliäkär siit kertos.


Mie ko oon nii tyhymä jot en uo nuit kooluloit käännä enempää ko sen kansakoulun ja sit rippisellaasen nii on olluna pakko opiskella tätä eläämän kiertokooluu. Hyvvää oppii siitki kautta on suanna. Ikuna en uo olluna iliman työtä, ja ainoastaa yhen kerran sitä uon hakenna. Muute miulle vaa on sitä tarjottu. Mie ko uon suanna miun ekan nassikan 23 vuotijaana ja iha ihte hoijin ko ukko ol vuorotöissä. Nii mie kävin si öisin siivoomasa jot suatii vähä lisäansijjoo. Si ko toineki laps syntys ja ol hiukka isompi nii mie ryhtyysin päivähoitajaks. Sillo se ol vappaaehtoone toiminta kaapuntin kanssa. Hyö tarkastiit kojin ja pittiit yhteistappaamissii meil hoitajil. Suatii appuu ja ohjelmoo. Mut ei olluna mittää kaapuntin palkkoi tai muit rahhoi. Ei lommoo eikä sairaspalkkoi. Se ol sillo -70 luvun alus.


Si ku miun nuorinki läht kooluu nii mie loppeetin ja lähin kans työelämää. Mut niit kurssiloit ois olluna vaa vierahil paikkakunnil ja niihe ol monnii se oppikoolu käätävä nii ei miun opiskelusta tulluna mittää. Ei sillo olluna ies nuit opiskelurahhoi ko ei mittääsellast olluna olemasakaan. Ja ol se muuteski vaikiaa ko ukko olis olluna joka toine viikko illat töissä ja joka toine päivät. Pyrin mie kampaamokooluun ja piäsinki vaa en si uskaltant sitä kovvoo lainoo ottaa. Hukkaa ois männyki ko miul tiä astmane puhkes. Jo posliininmaalaus arapiiassa ol viijä terveyjen.

Mut kyl sen aijjan saip kulumaa kummast ko ei olluna sillo pesukonneit, ei tiskikonneit, mie ompeelin ihte melkee kaik vaattehet, mitä kenkii en osant ja takit ostettii. Mie ompeelin ukolle sammaritki ko sillo olliit just muojissa. Iha hää kummast niit piti. ( jaha kyva hyppäs yläkulmaa)
Siin hää on ne jalas ja myö ollaa lomalla kalajojen hiekkasärkil. Plikka on hänel reppuseläs. Ol muutes kauhii paikka. Teltaa ja asuntovaanuu iha viervieresä. Yhet narun veettii mein teletan piälle. Si ko myö syömää alettii nii ol nii kauhii tuul jot leivän piällä ol huulien lisäks kauhiast hiekkoo. Siin ko aikamme pohittii nii lyötiiki teltta kassaa ja pakattii kimpsut ja musikat autoo ja mänöks rauhallisemmille alueille. Muute ne ol kauhiin ihanii kessii. Kierrettii ympär Suomee kaik viikonloput ja lomat. Myö ajettii yöt ko mukulat nukkus nii ei olluna kitinätä. Si ko piästii perille nii torkuttii autosa kunnes leirintäaluveet aukas porttisa. Voi sitä -70 lukkuu sie uot miun mielessäin aikan ihanan.
Ny on pakko lähtä koiruuven kanssa ulos. Pisukierros jot piesen tyynyy pieksemmää. Jos vaik unjukka tulis tännää vähä aikaasemmi.
Pirre :)lauantai 16. toukokuuta 2009

45-VUOTTA TÄNNÄÄ...........


MEIT ON VIHKASTU 16.05.64 KLO 12.02
MAISTRAATISA. IHA ON KUULKEE HYVIN MÄNNY TÄHÄSASTI. EI OLLA USIAST RIIJELTY YHTAIKOO NII SAMMAA HUUSHOLLII PIETÄÄ.
Tosa kuvasa myö ollaa vast 18 ja menty juur kihloohi. Myö oltii tahi mie mänössä miun ja serkkuplikan kanssa viipurrii mein vahempien mukan hein kotkontuloit kahtommaa. Miun sulho jäip tänne ruikuttommaa ikävissää.
Olkii muutos hauska reissu ja myöhä jossain leirintäalueella si yövyttii. Siä ol sellaaset teltat jois ol lautalattiijat mut yläosa ol niiko teltta. Niis ol iha säkyt neljälle. miehet ja naiset jootus ertelttoloihe. Iha pariskunnatki. Mein äiteet ja mie serkkusen kanssa olin samassa teltasa.
Uamulla si lähettii jatkammaa matkoo iha sinne Viipurrii. Mein vanahempiemme kot ol siä lähel naisten uutta sairaalaa. Siit ol jäläjellä vuan kivjalaka. Siin myö si posseerattii. Käätii kahtomasa jottain kolikkalanmäkkee? Monrepoosii ei mein vanahemmat meit laskenna. Ois mänty muihe mukan. Hyö eivätten männeet.
Myö monnii ruokapaikkoi yritettii sissää vaa nii ol kaamii öljyysen haju jot ei voinna. No si mäntii sinne Viipurin aseman ravintellii. Ei se ruoka olluna kummosta mut kyl myö se vissii syötii.
Jokaspualel ol niit pyssyolalmiähii. Siis solttusii. No aatelkaa ol kesä -62 jot kai ne paikat ol viä vahissa vai onkoha siä vieki nii kova vartijointi. En uo senjäläkehen siä käännä.
Meit on hihkastu maistraatisa ja miun äitee ol isän siskon kans tojistamasa. Hitsi ko tää vihkijä mikä lie hää ol arvoltasa kysys tojistajien nimmee nii miun äiteen pääkahuttiki tyttönimesä. Myöhä kaik käännyttihin kahtommaa ja tätiki tönäs hänt kylykehe. Siit hää token senverra jot muisti nimesä vaihtuneen jo aikoloit sitte.
Myö sielt kottii jos meil ol piän kohveetarjoolu vaa viarahil. Heit ei onneks olt kauhii määrä. Ehkä parkytä yhteesä. Mie kauhiin kovas kuumeessa 39 ja risat ko miul ol sillo munuaissuppilon tulehus. Miun miehen työkaveri si heitti meit autollaa mein ommoo kottii. 15 neliijön mökkii.
On miul viä huntu tallessa, muiston. Sen mie iha ihte rakensin.
Tää viikkone vierähtänt jotekii vaahilla etiäpäikkee. Mittää en uo suanna aikaaseks vaa ei tuo ny taija olla mikkää uutine kellee.
Tiistakina soitti miun serkku ja sanos jot ainaki parviikkoo viä männöö enneko se mökki voijjaa siirtää. Noo ei meil uo kiirust, jot senpualee ko juhannukseks suahaa. Siit ny tulloo kuiteski mein
oma ko myö se si ostettaa tahi miun plikkain.
Mie uon si perruuttant kaik sellaaset retket jois paljo koipii tarvihtoo. Muanantakina myö kikatettaa Reinen kanssa. Sitä mie oikkee uotan. Jottain kivvoo tiijossa.
Koht loppuu musikoilt koolu ja hyö piäseet kesälaitumelle. Täst tulki miul miälee aika jollos miun plikkain ol Kuopiijossa tätin luona kyläsä. Haa siä niit heposii ol paijoomasa. Miul täti si varoovast kertommaa jot onk plikan kuulos jottain vikkoo? ...öö, mie iha pihalla. Mist sie nii luulet? No ko hää ei ain kuule maitä myö hälle sanotaa...tuli plikka kottii ja mie kysymmää jot eiks hää kuule mittää ko tät ihmettel?...juu, kyl hää kuuli vaa ei yhtikäs ymmärtänt ko siä nii kovi viännettii sitä savvoo kajaalalla hööstettynä....näinhä se ain vällee männee jot myö ei toisiamme ymmärretä.
HITTO EI TAASKAA NÄIT VÄLILÖIT!!! Mie en ymmärrä miks ko ain samalviisii kirjoottelen.
Ny mie taijan lähtä karvast ulosviemää. Kaikille lämpööstä sunnuntakkii.
Pirre

sunnuntai 10. toukokuuta 2009

KÖYSI, RASVAA JA OKSA.......

.....juu ei miul uo vahvaa kööttä vaa ihan nirruu narruu, KELE. Rasvoo kyl ois vaik muille jakkoo jot senpualee ei hätiä. Mut sit mie uon miettinä jot mist tiält löötäs nii vahavan oksan joho mie ylttäsin sen kööven laittoo. Hethä se katkeis ko mie siihe ihtein tälläisin. Murtus viä nää míun kätösetki nii sit mie oisin ihas kokonaa pulassa.

Tällasii miul on olluna miettehii parin päivän ko nää kipuuset on yltynnä siihes jot ei ennee uo voimii niit kärsii ja vaa pittää kärvistellä.
Mie niit nappiloit heittelin kitusiini nii reippahast jot vissii tul jonkinlaane myrkyytys. Miun roppain alko rejakoijja ja hitto ko unissain ol iilimattoi männy ihon alle jokaspualelle. HITSI jot mie niit sielt si häätelemmää ja pursus ja pursus. Ny uon ollu melekee parvuorokaatta iliman
kipuliäkkeitä.

Miun poikain ja minnii käväsiit eile ja suatii ihanat sattiinilakanat lahjaks myö molemmat. Paraslahja ol se kuiteskii ko poika petas iskäsä sänkyn. Se ko on 90 senttivä levvee nii miun polvii sattuu petausyrriitys. Kahtottii kuvviiki silt reisulta ny siält austraalijan pualelt. Jot ol nähtävvää. Kommeet on rannat ja valtaavat tyrskyt. Sano poika jot vaahilla ol juostava alta pois ko ol männy niit kuvvaamaa.

Mie uon hautanna kaik tään kesän ohjelmat. Mite mie sie tallinkisa käveelisin??? En nii mitenkää ja kaik muuki mikä on jalkoihe varraa suunnitelt on ohjelmasta poikkee.
Taija tuol sanos jot hommoo ne polvitujet. Pakko on niitki vissii yrittää vaa paino se ois se kaikkein tärkehin juttu. Helkuta ko mie uon nii saamaton. Joskus uon uatellu jot muurahuttaa hampit kiinni nii jo alkas miun mussutus loppumaa. Ottaasin vaa ton etuhampin nastan irti nii sais nestettä menemää. Mut ko mie meil joovun kommunikoimaa niiko pujelimes nii en uo viel
keksint kuis se kävis päinsä.

Noo se on ies hyvä jot koiruus on ny olluna kunnossa. Nuapuri pitiki sitä torstaki-illasta perjantakiuamuu jot sain koipiloita leppuuttaa. Mihi mie jootusin iliman hänt. Lupas huomenissaki hakkee yökyllää. Miun on pakko huomenna männä kauppasee jot siit tullooki taksireissu.

Juu ukkoki ol senverra kunnossa jot eiles keitti kohveet ja teet ko mie si vaa istuksin. Jot hyvä ko on ny kunnossa ja älliki taas tallessa. Miultha se älli alkaapki pettämää. Hermo on jo männy aijjaat sitte.

Mie tähä ny lopeetan ko tulloo iha valivalivirsii koko päikky. Iha on jottain kivvaaki tapahtunna vaa mie en ny tähäshättää sua muistist essii.

Pirre

perjantai 8. toukokuuta 2009

MIE EN ENNEE YMMÄRRÄ MITTEE......

.........juu iha on männy mualima sekaasin. Mie sain sen perruutuksen siäl sairaalan laskuutuksest ja kumpikii män roskiksee. Tulloo si joskus uus korjattu versijo.

Noo alkuviikost tuloo siät lirforsilta tai mikä lie uuvet karhut nii vuoteosaston laskust ko niist fyssiiterapiikäänneistä. Juu ja samas nipus ol si molempii kans perruutukset. On siä jollaki olluna hommoo.

Noo KELE sentää tännää tulloo siit fyssiiterapii laskusest vaihteheks uus karhu. Jot mie en ymmärrä ennää mittää. Soittammaa sinne jot mitä tää ny tarkoottaa??? Plikka miul viehkosti jot se on se toine lasku. Mie jot mikä toine? Ukko käv 5 kertoo viimevuon hoijossa ja 5 x 7 eurii tekköö 35 jota hyö ny karhuut 62 eurina. Muuta kertoo ei olla kääty jot männeekö perille. Juu
plikka lukkee konetta jot se viimovuotine on peruttu mut tää tämänvuotine on maksamati????!!!
Mikä hiton tämävuotine. Ei miun ukkoin uo tänäsvuonna olluna siin hoijos.

Hää lupas ottaa selevää ja soittaa miul. Mie tarkistin kuiteski sielt sairaalan laskutuksest jot onko kaik perruutettu. OLI kuulemma. Iha jännittää jot mitä tää viä poikii???

Noo sit alkos munantaina sellaane kipuune miun polovissa jot karvaasen ulkoilutus olki yhttuskoo. Herrane aika jot sattus. Mie uon ny pumpant ihteeni kipuliäkettä jot pursuuvatten korvista ulos. Koiruuski män eilesillalla nuapurin mukan ulos ja hää toi sit sen uamulla kottii ko ens ulkoilutti jot mie sain leppuuttoo polviini. NY ON HYVÄT NEEVOT HUKASSA.

Jot mie iha turhoo niit piikkikipuloit kärsin ja maksoin. Eivätten sit miul auttaneet yhtikäs.

Siä mein mökinsuunnalla olki olluna vappuna vilikasta. Ol lapanna vaik minkälaist väkkee. Ko
siin on sellaane portti het mein aijjanpieles nii meit hakkeevat aukomaa ko jäävätten viärälle pualelle porttiva. Myö ollaa kyl ilimootettu jot ei olla porttivahtei ko siit ei meille makseta.

Eihä meil kukkaa kaapuntissakaa aakase ovvee ilimaaseks. Kaikil portintakan olevil asukeil on siihe avvaimet. Joku ol kerran hakannu lukon rikki ko ol jiännä portin taakse. Mie joskus uotan jot ajjaavat aijjan nuri.

Miust tuntuu jot männee tämäki kesä iha pilloille ko ei uskalla mittee suunnitella ko ei tiijä jot määnkö pöörätuolis vai könkäten etiäpäin. Pitis männä tallinkii ja ja se povoonki reisu pitäs tehä vaa millä koipiloilla. Oiskoha kellää lahjottaa miul pari tervettä jalakaa. Jot mie oisin illoone ko
ies muutaman päivän saisin olla iliman kippui. Täsä tullee kiikkuseks ko persuuksii ammuttu karhu ko ain kolottaa. Si mie yriitän käävä ukkoo kraivelist kiinni ko pettää ihtehillinta. Sammakot ja kiärmeet si vaa luikertoo suus ulos ko sen aakasee. Miehä muutes nii aarinkoine ja mukava immeine (noo joku voip tiätty olla toistmiält)mut ei kerrota kelleen.

Nuapurki läht tuassiisa mökille jot miul ei uo ies sitä pakopaikkoo jot saisin hetken taavon oman
nappain ympäril pöörimisest. Pien alkaap olla tää miun näköalaane.
Noo huamenna tulloo poika ja minnii käämäseltää ja nählää valokuvvii ja kait mie suan jottain ko hää mutajas jottain äiteepäiväst.

On tulluna joskus kirjootettua tällaanekin runo.


TOISENLAINEN ÄITIENPÄIVÄRUNO

Miksi se koskee, koskee yhä
tunsinhan minä sinut.
Silti joku minussa odotti,
odotti vain pientä viestiä,
viestiä, jota ei tullut.

Äiti minussa, kaipaa aina
vaikka lupaankin itselleni,
nyt, nyt et ainakaan
enää minua loukkaa.
En odota mitään, kuitenkin odotin.

Soitin ikävissäni sinulle,
sinulla ei ollutkaan aikaa.
Oli kiire sinne tai tuonne.
Odotan taas soittoasi,
sitä vain ei koskaan tullut.

Kovetan hiljaa sydäntäni
totuttelen olemaan ilman sinua.
Itkuni ei ole vielä loppunut,
kun se aikanaan loppuu,
minusta on jäljellä vain kuori.

Tunnen sen tyhjyyden sisälläni,
jokin minussa on epäonnistunut,
koska et välitä minusta, meistä.
Se tyhjyys murskaa minut
vie mennessään osan elämääni.

14.5.95 yöllä Pirre