lauantai 7. helmikuuta 2009

MAAILMALTA KUULUU KUMMIA.

UUTISIA ULKOMAILTA.

Kirjailijamme Reinen uusin
teos VAELTAJAT on saanut
amerikkalaiset filmituottajat
kiinnostumaan sisällöstä.

Pitkällisten neuvottelujan
jälkeen alkaa näyttämään
siltä, että teos pienin kor-
jauksin ja sisällön muokka-
uksin filmataan.

Toivomuksena on, että kir-
jailija itse tekee muokkauk-
set ja hyväksyy sisällön.

Parhaillaan keskustellaan


kiihkeästi siitä kuka tai ketkä näyttelevät filmissä pääosia. Kir-
jailija Reine lähtee piahkoin neuvottelemaan tuottajien kanssa
asiasta. Hän kertoo näkemyksensä henkilöistä ja kuvaukseen
sopivia etsitään siltä pohjalta.

Onnittelemme kirjailijaa ja toivotamme hänelle hyvää ja antoi-
saa matkaa Amerikan elokuvamaailmaan.

Ei kommentteja: