maanantai 9. helmikuuta 2009

OMITUISIA PÄIVIÄ HUAH...HAHHAHHAA...

Viimeviikko olliiki iha taas ihtiää. Miul ys yö si nokkane

vuos vaihteheks verta. Tätäkii sattuup alvariisa näin

talavella. No mie si kolominkertaase papyripyyhkeen

otin ja sil si sitä tukahuttelin. Noo ko en viihtinnä ennee

noosta ylös nii pistin sen papurin yöpöövälle.Hittilääne sitä ei löötynnä ennee uamulla. Miun kahjo koi-

ruus ol pistännä sen poskeesa. Ruokoo hää suap iha tarpe-

heks ja herkkusiiki jot miks pittee syyvä miun nenuliina

se verine?Noo arvatkee tuassiisa on juoksettu yötmyäte pihalle. Juu

hää saip siit ripuulin. Myö si tuassiisa syötettää hälle niit

koiruuksien masuliäkkeitä.Ei nää omituisuuvet tähäs loppuna. Meil si ol perjantakina

ukkosel verkokkeet siä syöpiksel ja mie jootusin aikasee

herreemää (9.30) ja käätin koiruuven pihal ja juotii kohveet

Sit mie uattelin jot soitan sinne Meikkusee ja kysyn misä

vaiheessa se miun hakemus on? (mahalaakun ohitukseen)KELE siä ei olluna niit papureit. Mie olin männä lankoloita

pitki sinne polille. Perskuta jo toinen lähete jokas ei uokka

männy perille.Mie soittammaa ja kysymmää terkun sihteerikölt jot onko

vai eikö lähtennä. Hää selas vähääse aikoo nettivä ja totes

jot lukkoo miun kohal jot lähete tehhää vaa ei näjy missää

et ois lähtennä. Nii miehä karvähin ihas kokonnaa. Tätä

on kestänt jo koht pualvuotta eikä mittää tapahu.Liäkärille jätinki soittopyynnön ja muanantakina sanovat

jotta soittaa. Ja sinne linikalle lupaasin laittaa ihte sen pa-

puurin jot männee perille. Siis se laihuutushistoria.No ko mie sen si esille kaivoin nii het iski silimää virhe siit

papuurist. Siä ol vuoslukune viärin ko pitis olla 2005 nii

olinki sinne kirjoottanu 1995.Invataksi si kurvas meit hakemmaa ja ukko kävi luovut-

tamasa muutaman puteelin verta.

Si ko tultii kotio nii mie lähin miun kaveerin kans katas-

tuskonttorii. Mitä siä tapahtu mie en tiijä ko pujelin soip

ja miun liäkär siä ol. Myö si juteltii tää assii seleväks ja

hää lupas sinne meikkuu pistää infoo ja myö sovittii jot

jos heille kelepais miun omatoimiine enneily jota seurais

terkkarin sairaahoitaja ja punnituski siä nii vois tää as-

sii etenis jotenki.

Noo ja tuassiisa uotettaa.....Myö si siält katastuksesta kurvattii ostammaa mein kar-

vaaselle säkki ruokoo jot ei tarvihe nenuliinoi syyvä ja

kiiruust kauppasee ja kottii. Nuapurilla käätii kohveella.Viikonloppune män töllötintä tuijottaessa siä laskettelluu

ja mäkihyppyvä. Koiruuven kanssa ulkon juastii muuta-

man kerran.Määnantakina si vaihteheks uoteltii sitäs invataksii ko

myö mäntii ny TT-kuvvii Lastenlinikan rönkkenii. Jot

ol sekane talo. Siähä tarvihtee kompassii ja karttaa jot

löötää perille. Mie uon ihte siä olluna kerran ultrasa ja

sillo tosissaa haahuilin ko en tahtonna millää löötää ko-

hetta. No ny sentää löötys mut meil olki ohjooja mukan.Siält si urvastii vaahilla invan kyyvissä kottii. Mie mäni

makkoomaa ko un jäip kolomee ja pualee tuntii.

Pehkuna jot meinaasin nukkuva koko päivän mut se

miun liäkär soitti ja herätti. Siin si ihmeteltii mitä asjaa

hänel ol. Noo selvishä se jot ei ennee mittää. Olliit un-

hottanneet perruuttaa sen soittoaijjan.Ai nii miun on viä käätävä verkokkeissa ko otettaa vaih-

teheks sokurikoe ja kilpparikokkeet.Jot tällasta vaihetta viikonloppuna miulla.Ei tuu elämä niiko tylysäks.

Ei kommentteja: