tiistai 24. helmikuuta 2009


RUUSUJA 100:LLE LUKIJALLE.
ruusut piirtänyt ystäväni LIISAMAARIA
Vähäsen miun pittää inmetellä jot ei uo paino tään enempää
noossuna vaik tätäs syömäjuhloo on tulluna iha kiitettäväst
viätettyy. Myö sunnuntakina lähettii ärrälle ko miun maito ol
männy piimäks ja kohveen juonti ei onnanna.
Hitsi siin viäresö on se pizzapaekka ja siihehä myö sorruttii.
Vastapiätä ois olluna se ihana kahvila jos niit ihanii omppulei-
voksii ja sinne silimät jo hammuili vaa jaäräki sanos jot ny nou.
Toiseksee ko mäntii pitsoo syömää nuapurrii hää ol mukan täl
koiruuvenulkoilutuslenkillä nii siä on hyvvee kakkuva ja keksi-
löit. Miekö muka perso makial, mite työ ny silviisii luulatte (vai
uonko mie?)
Noo pitsat uppos nopiaa mein kitusii ja hyvvee ol. Kohveet juotii
ja si mie mänin kottii ukkova herättellöö. Kaikenlaist urheilujut-
tuva tullee telkusta.
Maanantakina si se liäkär soitti niist miun kokkeist. Iha olliit koht
hyvät minä ny sokuri ol vähäse korkii ja sehä miul on seurannassa.
Si ol se kilpparikoje siin hilkulla jot mie vihoin sain sen liäkkeen kok-
keiltavaks. Ko mie sille liäkärille sanoosin jot nii uon ruumiillisest
väsy jot mittää en jaksas tehä en ies sitäkää nii hää sanos jot kok-
keillää kuukaus ja uutee kokkeesee.
Noo ko miun Tummakommee kuski tul käättää kaapoilla nii si mie
mänin kans apoteekkii samalla reisulla. Ny miul on si Tyroksii tai
jottain sinnepäikkee. Kahotaa alkaaks muija piristymmää.
Tää tiistakipäivä onki si männynä iha ihtijää ja mittää en uo saanna
aikaaseks. No ekan puoltaplettiva pistin tännää nuamaani jot ei se
vissii nii hyvä liäke uo jot het alkaasin maratoonii vettää.
Mie tännää pistin kynsii purten miun talvitakkisen pesukonneesee
ja istuusin tulisil hiilil ko en si tiet mitä tapahtuu vai tapahtuuko mit-
tää. Ehjä ol ko otin sen siält ja iha puhaski ol. Sitä vaa eis ollun saan-
na pistää sinne konneeseen luki lappuses.
Kävin mie tännääki nuapurisa uamukohveella. Ja sain kakkuva
muutaman viipaleen. Nuapuri neelo puikot kuumin villasukkii
ja miun plikan musikat suap ne.
Hitsi meil ol eiles hissi rikki ja mie könnyymää rappusii alas ja repi-
mää ovvee kiin ja hakemaa koiruutta ulos. Tännää olki pohkehet
nii kipiät jot huutoo meinaasin ko lähin liikkeelle. Miun on piästävä
alakertaa asumaa ei auta ko mein hissi vähäsvällee rikki. Jos mie
sitä kallist "kukonhelttoo" nuihi poloviii pistän nii ei se helpoota jos
alvariisa ravvoo rappuloit.
Si miulle tul miälee miun eka laskettelureisu. Oonkoha mie jo sen
kertonna? Noo ei muistu jot kerron uuvestaa.
Sillo ko mie viä olin kohtalaise nuar ja miunki si pitis harjootella
laskettelluu ko kaik meijä perheest jo sitä harrasti. Myö si mäntii
tähäs lähelle Salamenkartannoo. Se on varmast Suamen piänin
mäki jos ol se ankkurihissiki.
Ukko minnuu neevomaa jot mäne yssin on helepompi lähtä siit
poikkee. Mie tekemää työt käsettyy ja mänin jonnoo ja si yssin
hissii. Miun peräs si par 10 vuotiast koltiaist ja tää KELEN hissi
sano sopimukse irti ja pysähtykki kesen mäkkee. HUAH, juu
miun takkaa kulus vakkaalla pojjaan iänellä Se on ton lihavan
akan vika jot hissi män rikki! Mie naurammaa nii jot olin puota
siit hissist kokonnaa. Onneks se sit lähti liikkehelle jot jottain jäip
viä maihehest jäläjälle. Ukko ol taas hissis näihe poikiin peräs ja
sano jot ol männä sukset ristii ko naaro nii kovvaa jot iha kyyne-
leet tul silimii.
Noo tul seuraaviin tuntiloihe aikan kokkeiltuu nii volttiloit etu-
ko taperinki ja ol siin vissii muutama taitto ja kiänneki. Mut
hauskoo ol ja unki tul iha kummast illalla. Ei tarvinna unjukkoo
vikitellä.
Voisko joku miul kertoo jot mitä männee vikkaa ko ei tuu ennää
tekstilöihi vällee vaik kuis niit sinne laittasin.?

Ei kommentteja: