maanantai 16. maaliskuuta 2009

Muistitestilöitä....


Perjantaki ja kolomastoista päivä jot voisko sen paremmi
sattuu? Ihan varmast miul on se alkaava tementia.
Taksikuskilleki sanoosin jot Paasikiven katu eikös se uo
tosa hakaniemesä ja miun pittää männä sinne tempekkin
kajulle päikkee sinne naistenliniikan kuppeelle? Hitsi jot
hää ol miun kanssa sammaa miält ja mie jo soittammaa
jot mikä se ossoote oikiast ol.
Noo onneks en kerennä soittoo ko kuski si huomaski jot
sehä olki sii hakanieämesä se Paasivuorenkatu. Noo tost
se tementia alkaap.
Löötyhä se talo ja mie si kapuusin rappusii ylös. Jot pit-
tääks nuit rappujakkii olla iha jokapaikasa, kele. Miun
polovet, e paremmi sano. Onnek siä sisäl olki hissi ja mä-
nin sillä sinne toisee kerroksee. Paikka lööty mut immei-
sii ei näkynnä. No mie olinki si kakskytä minnuuttiva
etuajassa.
Miut si löövettii ja mänin sinne sissää ja istuksimmaa
toolille. Olki muutes toshyvä tooli ja senverra reilun ko-
koone jot ei lähe mukkaa ko noosen ylös. (nuo käsnojalliset
ovatten usiast nii piänii jotjiävätten persauksee kiinni)
Plikka si pist ne rekvisiitat pöövälle ja alettii hissuksii.
Voiha juku jot siin si piirretti mallist ja jonki ajan piasta
sama iliman mallii. Kymmene sannaa pit sanua ko niit
näätettii ja sit lujetella niit nii monta ko muisti. Mie 9
muistin ja sama uuvestaa ja ne sanat olki erjärjestyksesä.
Viel mie muistin 8 ja viel sekotettii ja yhä muistin kahek-
sa. Ol laskutehtävvii ja pit kirjoottaa joku lausekki ynnä
muuta juttuva. Si hää viä lopuks uuvestaa kysy jot viekö
muistan ne kymmene sannaa. Muistinha mie niist ne ka-
heksan.
Hää sanoski jot miun muistis ei uo mittää vikkoo tul tää-
vet pinnat. Se jot hukkaa jonku sanasen ei uo onkelma.
Onkelma alkaap si ko ottaa kahvepannun kättee eikä
tiijä mitä sil pitäs tehä. Jot kyl mie viel kohvetta suan
nokan alle. Tää ol vaa sellaane ifetiks testilöit. Mie uon
käännä niis 10 vuotta vappaaehosena.
Kottii si tulinki bussilla. Helskuta ovatten sotkenneet
raatatieaseman bussilaituurit nii jot ei niist ennää sel-
koo ota. Ja nii peräkannaa viä ollit nää aatot jot ei ies
numeroit nähnä. Ol pakko kuikuilla jokkaane eriksee.
Mie ostinki tullessa sellaasen KAUNOKAISEN (kukka)
ko mänin nuapurrii kohveelle. Kevvään uottamissee
silimänilloo.
On kuulkee männy tylysäks televiision ohjelmat. Mit-
tää kahtottavvaa ei ennee taho löötyvä. Mie en ennee
viiti kahtoo salkkareit, kotikattu ja sensellast. Jot ukko
suap iha raahassa kahtoo urheiluja.
Si ko mie mänin nukkummaa nii alko kupoli kiehuva.
Tuassiisa ol alakerran pimu lähtennä bilettämmää. Ei
se oo miun assii mut häne koiruus iso suskoira alkaap si
huutammaa kahentoista aikoo ja huuski si uamuu ast.
Mie ommaani komensi hiljaaseks viä pualkuuven aikoo.
Hää ko yhtyyp tähä haakkusee. Ukkoki heräs nelejän
aikoo ja sano jot iha on koko yön haakkuna. Nii on sa-
noosin.
Hitsi ko mie sen pimatsun suan kiinni iliman mein kum-
manki koiruuksii nii kysääsen jot tietääk hää jot häne
koiruus ei tykkee olla yöt yssin?
Jot mie olin säsy uamulla ko mänin ommoo koiruutta ulos
viemää. Iha silimät ristisä köpöötin nuapurrii kohveelle.
Tul kahottuu eiles tanssii tähtösten kanssa. Sitä mie jäin
ihmettelemmää jot kus hyö aanestiit sen uuven kanki-
kaikkosen jatkoo siis sen lastiikkakirurkin. Mie en iha alust
nähnä jot vaik si tek ihmesii tanssiparketilla.
Mittää kummoo ei uo tapahtunna. Mitä miun koiruus ny
otti rappusesa sellaasen voltin ko innostusi ja putos iha
rähmällee lattijalle. Ol liukas lattija ko jus ol kaveri sen
pest. Ol koiruus hiukka nolo.
Papurihommiiki tul tehtyvä. Kirjootin listan kaikist ukon
sairaala- ja liäkärlaskulois jot hyö näkkeevätten koska on
tulluna katto vastaa. Hyä karhuut yhä 450 eurii ja mie
uon jo kahtee kertoo heil sanonna jot ei uo oikee. Jot on
olluna täännä jo lokakuusa. Mie en rupia sitä maksamaa
ennekos hyö korjoovat se oikiaks. Siit lähtee poikkeen.
180-200 eurii ja se on miul iso raha.
Katotaa kuis kauva me tuos niiko keskustelemma..niih.
Terkkusii vaihteheks niille jotka viihtiit tätäs lukeva.
Pirre :)

Ei kommentteja: