sunnuntai 22. maaliskuuta 2009

VAPPAALLA.......


.....noo mie sit niit kirjehii kantoosinki montpäivee laukkuses
ko ain unhootin pistää postilaatikkohon. Miul si hyvä muisti
kute tul tojistettuu vaa tuntuup oleva valikoova.
Mie si vein sen pisinäätteenki laprasee ja liäkär soitti tiista-
kina jot iha ol kunnossa. Ei ennee olluna + valkuvaises.
Keselviikkova plikka tul siivoomaa ja hää hinkkaski uuvel aine-
hel mein hellan puhtahaks sisältäkkii ja tiskipöötäki kiils jot
silimii häikäsöö.
Si myö mäntii kaappasee ko miun jiäkuappi näätti vaa valloo.
Nuapur lähti sammoo matkaa ko kyyvin saip. Kävinhä mie
vaihteheks apoteekissaki. Ostin ukkoselle panacottii.
Myöhä ain käävää ylyhäällä kohveella se on iha ratitio kaup-
pareisul. Siin on kiva turist ja pohtii syntylöit syvvii.
Mie si ostinki meil namiloit ko perjantakina tulloo miun tuu-
rooja. Miul vappaa...
Torstakina pit männä mein noitaköörii tappoomaa vaa kele
miun kantapiä tek temppusen ja halakes kahest kohtoo. Sat-
tus kaamiisti kävelemine. Miul se elevanti atura ja nää ain
vällee si männee verille. Työelämäsä se ol hankalaa ko miul
ol seisomatyö. Joskus ol pakko olla sairaslomalla ko molemmat
män yhtäaikoo verille.
En si lähtennä ko perjantakina ol se isännän Töölösen reissu
tuassiisa ohjelmasa. Kuvaulset ja liäkär.
Mie si ehin iha kiitettäväst nukkuva partuntii ko kello soip ja
pit kömpivä ylös kohveen keittoo. Jot minnuu väsytti.
Ukko herreille ja veistelemmää meil leipäsii jo ei iha tyhyjällä
masulla lähetä.
Siihe rytinää tul nuapur hakemmaa mein karvast ulos. Hää
veip sen lenkkiselle jot ei miun tarvinna. Ihanoo se ol.
Invataksi tul hakkee ja myö kurvastii sinne linikalle. Ja 3
kerroksee rönkkenii. Sielt si mäntii sinne polille uottammaa
liäkärrii. Hittiläine hyö kertoit jot hää olki puoltoist tuntiva
myöhäsä. Myö uotettii ja uotettii ja miul ol takapual puutuva.
Mie siin nuokkusin jot olin toolilta puota ko nii väsytti. No
loppuha se vihoin ja piästii sinne tutkimushuoneesee. Mit-
tää uutta ei olluna eikä mittää huonooka senpualee. Syys-
kuusa uuvestaa. Sit jutellaa jot pittääkö nää ruuviset poistoo
ko ovatten nousseet ylös ja sil kylel ei voi nukkuva.
Myö ko tultii kottii ni mie jootuusast mänin tunniks makkoo-
maa ko miul ol se jalkahoituri sit kolomen aikoo. Mie iha
sekaasin ko herreen. Unhootin pujelimen ja avvaimet pöövälle.
Mut kyl mie sinne perille löösin ja torkkuusin koko hoijjon ajan.
Mänin si kauppaa hakemmaa meil illaks karkkiva, juustona-
ksusii ja juomoo. Kassi tuassiisa paino ihas kummasti jot mie
taksin tilaasin siihe kurvisee. Ja si vaa kottii. Hitsi mie muistin
jot miul ei avvainta. Taksi mänki si pihapualel ko se ov on aaki.
Ko mie piäsin rappusii nii miul kärväht pärreet. HISSI pers-
kule vaihteheks rikki. Mie jätin kärrysen ja mänin kerrost
alemmaks kahtommaa jot onko se siä. Olha se mut ko koko vir-
tanen ol poikkee ni ei inahtantka.
Rappuset takas kärryn luo ja si aloin niit kiskommaa. Jösses
jot otti lujille. Si se suskoiran omistama plikka tul just ovesta.
lähti viemää koiruuttaa liikkeelle. Kysäs jot tarvihenko appuu.
Mie jot jos polovii lainaasit. No hää pist koiran sissää takas ja
rahtas miun kärrysen mein kerroksee.
Si mie siel hänelt kysääsin jot tietääks hää jot häne koiruus
ei tykkee olla yssin öitä vaa haukkusee. Hää ei tiennä ja sano
jot ol nuapurilta kysynnä vaa tää ei olluna kertonu sit hänelle.
Olkii oikee tomera plikka. Käv päivät töissä ja viä illat koolussa.
Kaipaaha siin vällee iltameininkii ja tuuletust.
Miun hoitsu tul tai siis ukon ja myö lähimmä nuapurin kanssa
laavantakina hurvittelemmaa hunninkolle. Ens mäntii hakanie-
mee ja siit ratikalla ylös kallion kirjastoo. Mie sainki kaks iäni-
kirjaa lainaks. Käpytettii ihhailemmaa yht antikvaarin ikkunata.
Jot ol kauniit tavaroit.
Si mäntii mäkkee alas ja ympyrätalon apoteekkii. Mie jatkuvast
apoteekissa. Hajin vihoin ne miun piikkiliäkkeet nuihi polvii.
Ja ukolle kipuliäkkeitä tietty.
Siält myö mäntiiki rossoo syömää. Nam! Mie pihvin söin herkulli-
sella kastikkeella. Jot miun masu ol niiko patarumpu ikkää. Män-
tii viä kaappaa ja ostettii täyvennystä. No mie en pahemmin mit-
tää tarvihennu mut nuapur osti.
Myö oltii vast puolseihtemän koton. Mie kysyysin jot söiskös hyö
hoitsu ja ukko pitsaa. Ja ko miun plikka tul hakemaa tyttöösä nii
hääki si tul syömää. Enhä mie kehant sanoo jot olin jo ahtant mah-
haani pihvit vaa mieki si ihtellein otin pitsan. (miun ukko ei pysty syömää
pihvilöit ko ei oo hampuleit.) Tää kaapuntilla pyörimine tul sen porvoon
reisun tilalle. Miun polovet ja jalkumet ol kipiät nii ei pystytty nii
kauhiist kuleksii. Mut iha ol mukavaa ko ei olluna yhtikäs huol
ukost.
Noo tännää mie oon vaa olluna. Tai no siis eiles ko ny oon jo maa-
nantakin pualel.

Ei kommentteja: