lauantai 28. maaliskuuta 2009

VIIKON VALIKOIJJUT JUTTUSET.......

,,,,,,muanantaki uamun miun pujelin
soip 9 aikoo. Juu oltii sovittu nuapu-
rin kans jot hää miut herättee soit-
tammaa sitä ultra-aikoo.

Kele ei se ollunakkaa nii heleppoo ko mie luulin. Allootin
Kättärin rönkkenist. Eivät uo ikuna tehneet ja eivät nyk-
kä aatelleet tekeväsä.

Si mie soittammaa toiseks lähimpää elis Malamille. Soi-
tinki het rönkkenosaston sihteerille. Ei hääkä tiet mittää
mut miun onnels olki ylliäkär sii viäresä. Hää si totes ko
uo helsinkilääne nii onha se pistettävä ko miul ne liäkkeet-
ki ol omasttakkoo. Miul varattii si aika keselviikkost kello
13.00.

.....mie jo tiistakin varaasin nuapurin mukkaa silles Mala-
min reisulle. Jonkuha minnuu on pijettävä käjest kiinni.
Mie kokemuksest tiijän jot koskoo ne piikkiset ko polovee
laitettaa.

Myö sinne taksilla kurvastii ko mie en kyjenny ennää kä-
velemmää siäl pysääkiltä sinne sairaalaa. On meinaan aikas
pitkä matka ja si pussilois niit rappusii. Ei sovi miulle olles-
kaa. Myö oltiiki si ajjoissa siä ja ostettii juomoo ko miul kaa-
mii jano.

Si mäntii hissillä kerros alaspäikkee ja käätävää pitki uot-
tammaa kuhtua sinne sissää. Tuliha se kuhtu viimoin ja
mie konuusin sinne sissee. Hoitsu miul kertoski jot hää o
olluna 20 vuotta siä ja ei häe aikan olla tällaasta tehty.
Siis pistetty piikkivä polovee ultran ohjaauksel. Sammaa
sanos muute liäkärki ko hää tul sissee. On kuulemma piikitelt
kyllä vaa iliman ultraa.

Si alkooki kaamii ehtimine. Kellii polovee ja hierontaa ja yhä
enemp hierontaa. Ko tää plikka ol hieronna ihtesä iha pihalle
nii hää hak si ylliäkärin. Si miun koipiset puhistettiiki siit kee-
listä ja sil pirtulla roiskuttiit ja taas sitä hierottii.

Si mie kuulinki jot miun oikiast polovest onki kaik nestehet
männeet huittin nevataa. Eikä tahton millää rakkoo löötyä.
Noo liäkär si sanoos jot vähä ny koskoo ko hää sen liäkkeen
pistee. VAUF! vähääse. Mie olin pöörtyvä ja nii sattus jot
kylen lihakset män ramppii. Niit si pit leipova jot laakesiit.

Arvatkee pelottiko ko viä ol vasen polovi vuorosa. Mie jo
varruuks pistinki käjet kylkii ja silimät kiin. Noo hää si löös
jonku aakkosen siät lumpiijon reunast ja siit pistiki sen liäk-
keen ja ei tarvinna leipoo kylkii ko ei tulluna ramppii. Sano
jot siin ei ollunakkaa se reena atroosin peitos vaa hyvi piäs
neela sissää. Sanottii jot ei sua rasittoo polvii jos leppoo.

No mie nii sekaasin jot en ens mittää muistant. Si mäntii
nuapurin kans kohveelle mie haluusin lohuketta. Jot otin
ihaanan herkkumunkkisen kohveen kera. Si mie muistin
jot miun pit pyytee se taksilappune ko ny en si kyjenny
olleskaa kävelemmää. Iha ko ois olluna ne ihteesä hoosuis.

No miun nuapur si män koputtelemmaa sinne oviin taak-
ke ja pyys sitäs taksilappust. Mie vaa käätävän piästä vil-
kuutin heil. Piästii si kottii ja mie hoippuusin sänkysee
uottammaa ko plikan pit tulla siivoomaa ja mein viä männä
kaapalle. Meil vaihteheks jiäkuappi tyhjee täännä.

Plikka olki nii väsy jot ei jaksant siivota jot myö vaa käätii
kohveella. Ja mie si mänin apoteekkii ostammaa uuvet pii-
kit seuroovaa kääntii varte. Viä neljä kertoo viikon vällee.

Noo mie vaihteheks si putoosin kärrylt. Nyt si apoteekki
väitti jot pittee kuiteski maksoo tääs summa. Ei sua sitä
42% alennusta. Hitti mie en ymmärrä. Jot miun kupoolissa
jottain vikkoo. Toine apoteekki sen myöns ja toine ei. Jot
kump heist si on oikiassa?

Miul si alkos hirmuune särky ja mie polovii hautoosin kyl-
mäl ryynipussil. Onneks nuapur käätti karvaasen pihal.
Nelejän aikoo mie si otin yhen ukon panakotin ja sit sain
nukuttuu joteski.

Hitsi ko mie herräämää aloin nii mualima ol männä pim-
meeks ko nii sattus.
Raivookas soitto Kellaa ja selviitys täst liäkesotkust. Kyl
tääki selvitti jot miul se kelan korvaus kuuluu. Pyysin sitä
ihan kirjallisen. Sit mie soittammaa sinne apoteekkii ja
hää yhtä tiukast miul sanos jot ei kuulu. HUAH! ketä täsä
ny uskois. Ja taas Kelan kimppusee. Ny mie kerroin jot
apoteekki sanos jot ko liäkär oli julkiisen pualel ja ne pii-
kitki pistettii julkisel pualel nii sen liäkkeen olis pitännä
tulla siält.

Voihan perskule jot onki yssinkertais. Ko myö piäkaapun-
tilaiset jouvutaa männee ortopeetisis juttulois Peijaksee,
mutta si se miun ultranen annetaaki tiäl helesinkin pua-
lel. Jot mist mie sitä lääkettä huuvan. Ja Kelalle mie vaih-
teheks invoomaa tätäs hommoo. Viel ei usont tää plikka
ko hää niit ommii ränttilöit kahtos. Sano jot viisaampii
ei uo ny paikal mut hyö soittaat.

Kylhä siält si soitettiiki ja nii olliit kaivanneet papureitaa
(nettivä)jot tää kumma kiemura löötys. Apoteekki ol oikias
valitettavasti. Sano kelan tätsy jot ota sinne Peijaksee yh-
teyttä jos jaksat ja kerro jot hein se kuuluu maksaa. Hit-
si mie uattelin jot on vaikijjaa jot kuka täsäki asjas invois
ja ketä. Kele ko 10 ampullii maksoo yl 500 eurii.

Si ko mie tulin nuapurist illalla kottii nii kele hissi ol tuas-
siisa rikki. Perkules miul kalliit liäkkeet polovissa ja rap-
pusii ramppoomaa. Mie si kärvähin kokonaa.

Myö oltiiki sovittu jot männää nuapurin kanssa kaupoille
jot mie suan täyvennystä juomapuolee. Mie sanoin jot ny
kurvastaa isännöihtijän toimiston kaatta. Mie halluun
meijät ekkää kerroksee. Miun polovet ei kestä ennää rap-
pusii ja ukkoki on pöörätoolissa. Mie si sain lomakkeet
täätettäväks ja viä kuorenki mukkaa.

Enhä mie halluu tält alueet mihiskää ko miul miun nuapu-
rista on nii paljo illoo ja appuu.

Mie uon ny lukenna koko viimeyön sitä Reinen pokkarii
ja viä on vähä lukematta. No ny sit ensyön lujen loppuu.

Tul muutes nauhootettuva vormuulat ja kahtottii ne mu-
kavompaa aikoo. Naahotan varmuuven vuoks ne kilipailut.
Jos niiku en herrekkä niit kahtommaa.
Si on tulluna kahtottuu totas kurlinkiiki ihas kiitettäväst.

No täsä si onki viikon tapahtumat jot mie koiruuven mään
syöttämää ja si ulos.

Mukavata pyhhee kaikil.
Pirre

Ei kommentteja: