perjantai 16. tammikuuta 2009

2008 JA SYYSKUU SAAPUI

2.9 HERRAANE AIKA KO MIE UON VÄSY. Voisko joku lait-
too miul ison säkkisen voimoo ko täst ei tuu ny yhtikäs mittää,
ei nii mittää. Mie nukkuusin vaiK 24 tuntii vuorokauvessa ja
sekkää ei riittäs.
mie uon saanna tännää senverra aikaaseks jot tiskit vaihto paik-
koo.

Juu käväsihä ukko tännää siä syöpikse TT-kuvis jot hää ei ys-
sin mene ennää minnekkää ni siä mie olin mukan. Kottii ko piäs-
tii nii keitin meil puuroset ja sit no ooha mie juoksuttant miun
karvast ulkon ja tua satteen sejassa mäntii hilipeetä ravvii.

Oottako työ koiruuksien omistajat huomanneet sellaasta kum-
moo jot tää kakkipaikka on hajettava viimosen piälle. Hittiläi-
ne ko tännääki tua vessatteesa kierittii nii märkäses ruahos jot
ol jo käry tulla nuppisest.

Mie en oo muutes kertonna kuis mie ekan kerran sain muis-
tuutukse jot miul hiukka on liikoo tätäs elopainoo. Usokaa pois
mie uon joskus iha laketellu mäkkeeki mut sen harjoottelun al-
lootin si tuolt vissii pienimmäst mäjest mikä tosa Vihin tiän var-
rella on.

Siä ol sellaane lainaamo jot vuokraasin si miul kamppehet. Juu
monoosetki ol kauhiin suuret ko miul nii komiat pohkehet jot
piänemmät ei mahtunna. Ukko neevos jot mäne yssin siihe ank-
kurihissii ko on helepompi jiähä poikkee. No mie hilaasin ihtein
siihes ankkurihissii ja mänöks, mutta....kesen mäkkee se helku-
tan hissi pysähtykkii. Miun takan seuraavasa ol par poikavii-
karii ja toine ilimootti jot se on ton lihaavan akan vika ko hissi
hajos... jösses mie olin hissist puota ko repeesin naurammaa.

Poikain peräs ol miun ukkoin ja hääki hihitti siä nii jot sukset
ol männä ristii. Noo onneks olki vaa sähkökatkoone jot piästii
liikkeelle ja miunki kunnia joteski säilys. Noo mie kyl ehin sen
tuhoota montkertoo sen päivän aikana. Uatelkaa ko mie tejin
niit ilmalentosii niiko uimahuppeejät ikkää vottii etiäpäin paril-
la kiertehellä ja mahalasku. Niin hauskaa miul ei olluna ollu vuo
sii. Mie si ostinki ihtellein oikian kokooset monot ja muut väli-
neet kans.


4.9 Miulla ei sit uo missää mittää vikkaa ko " korviin välissä "
mut sehä ei uo mittää uutta. Mie eiles olin siä ortopeetillä Pei-
jaksessa ja hää sanos jot polovee ei uo mittää muuta hoitoo ko
ne kipuset liäkkeet, kortisoonipiikkiset ja sit se keinonivel. Vaa
sitä si ei voi laittaa jos ei sua painoo alas. huah... mie hänel tari-
noihmaa jot oon yrittämäsä siihe mahanohiitusleikkauksee. Hää
sanos jot yrittäkkee kiirehtii. Miten sekkii si onnistuu Miun tä-
näspäivääne liäkärin soitto kertos jot ei oo nuis kokkeis vikkaa
ja lähete on jo lähtennä.
Erehty kysymmää jot mites miun vointi no mie siihe jot iha ih-
mettelin viimoyön ko unohuusin ain vällee henkittää jot onkos
tää sitä unapneaa ko läski mie uon. Ja hää sanos jot juttele sit
sille enterolokian erkoisliäkärille. Oukkei jutellaa. ja sit mie sa-
noosin jot miul iski vaemmalle pualen kumma särky jot alkos
niiko ala ja ylähampirivist jatku siit korvien taakke ohimoihi
silmäntaakke ja pual pääkkii jot ei kai miul iskennä ny se hel-
kutan mikreeni. Sehä miul puuttuu ja ylleesä piänsärkyne.

Hää sanos jot voip ollaki. KELE. Ei ies liäkkeet auta Sitä mie
täsä mittimmää jot kuis mie kaik pipiset kerreen ihteeni. Toi-
set kerree rahhoo tahi postimerkkilöit Noo pittee viijä rontuk-
ka ulos ja männä sänkysen pohjalle kitummaa jospa se siit läh-
tis matkoohinsa ko mie vaan makkoon.


12.9 Se särkyyne jost mie kertoosin olki sit kauhii kesti mont-
päivee ja mie si maanatakina mänin sinne Ruskiisuon päivys-
tyksee ko hampist ain tällaane tutkimus alootettaa. KELE siä
olki paikan alla reikäne ja hyö sen si avaasit ja mie mänen si
jatkoille jolleki yssityiselle ostosetelin avulla.

Se ol nii kipiä jot hampait ei voinna purra yhtee. Ny jo helot-
taap mut mie makaasin montpäivee kuulokkeet korvil sänky-
sä. Ain ko olin ylhällä tai liikkeessä alko särky.

No tähä sammaa rytinää mein koiruus alkos ripuloimaa. Vis-
sii hää pyys ulos mut nii viehkost jot mie en ymmärtän. Jot ko
mänin vessaa ni siel olki pisut lattijalla. Mie mänin etteisest
hakemaa jottain ja astusin paskoo. Ei ko matto kaapitua puh-
taaks ja heitto parvekkeelle. Si mie allootin kylppärin lattijan
pesun. arvatkee kenen nuppii koski Aiva oikke miun.

No myö juostii ( luje lyllerrettii) ulkon ja vällee mie pesin kylp-
pärii ko hää vähäsvällii pasko ja pisu. Meil sellaane lemu jot.
Koiruus tuliki toskipiäks ja alkoki keskiviikkoiltan jo sittuva
verta. Mie tietty jo hänet vaihteheks hautaasin vaa plikka tul
torstakina käymää ja sanos jot ei hätä viä. Myö si ostettii häl-
le kunnon liäkkeet ja ny on eka päivä ko ei uo ripuloinu.

Si myö ukon kanssa käätii siä liäkärillä ja kokkeet ja kuvat ol
hyvvii vaa ny hää männeeki piän magneettikuvvaa ensviikol-
la. Nuppisessa on jottain vikkoo ko hää unohtaa ihas kaiken.
Vaeltelloo unissaa ja silviisii. Mie en taho uskaltoo nukkuva ko
en tiijä mitä hää milloki keksii. Ja jos nukun niän painajaisii.
Toissayön hää pisti tupakiks ja meil ei olla koskaa poltettu
sisällä.

Tännää mein piti lähtä mökille vaa hää pistikii jarrut piälle ei
luvanna lähtä ja mie olin kuskinki jo hommant. Hää on ny täl-
laane känkkäränkkä.
No tul kerran luvattuu myötä ja vastamäjes nii sit männää
par askelta etiäpäin ja vällee tullaa rähmällää takasipäikkee
ei pitäs valittee mut ko tänne on nii heleppo ja si tuassiisa jak-
soo.
Ja hää hois sillo minnuu ko mie olin syöpäleikkaukses ja ma-
kaasin vaa sänkyn pohjal ja mittää ei kärsint syyvä sitä myrk-
kyvä suonee pistiit. Hää sillo miul kaikkee hyvvee kanto jot ies
jottain oisin saanna sisäl pysymää. Ny miun vuoro. Kyllä se täs-
tä joskus ilokski muuttuu mie uson.


14.9 Koiruus alkaap olla kunnossa jot helepottaa ko ei alva-
riisa pijä kylppärin lattija peseskellä. Si kaheltii vissii kummal-
lisimpii vormuloit mitä ollaa nähtynä. Kimi 14 ja Hamilton iha
15. Siin meillä huomenna hirmuuset kisat tiivossa ko sitki on
kuulemma veskeli.

Mie täsä uon heitelly papureit roskii ja sattus tällääne ohje käs-
sii ko plikka on joskus meil kirjoottanu ko ovat lähtenneet rei-
sulle.

SUURPETOJEN HOITO-OHJE -

HEINÄÄ VOIP ANTAA URAKALLA - JÄÄKAAPISSA VESI-
MELONIA, KURKKUA. ANNA VESIMELOONIA 4 CM KER-
RALLAA. KURKKUA VOI VIIPALODA . 5 CM PÄTKÄ JUUS-
TOHÖYLÄLLÄ 8( höylä on kiinni kurkussa)
- TÄYTÄ JUOTTOPULLO
- SIEMENIÄKIN VOIPI ANTAA KIPPO TÄYTEEN

Muista paijata molempia marsuja 10 minuuttia erikseen ja
etenkin sylissä. Sohvalle nukahtaminen marsu sylissä ei ole
kiellettyä (koemusta on) Musta on Tusetti ja ruskea on
Roosa.
Ai niin laula niille " varrella virran " kaksi kertaa illassa. Hy-
vä biisi. Kertosäe kovalla äänellä. T. ME

Mie kerron mein kokemukset elukois si toiselkertoo on sen
verra pitkä juttune. Kaikille oikke mukavoo sunnuntakkii.22.9 HALLOO KAIK ! Mie tarvihen kauhiist teitin appuu.
Oliskoha joku nähnynä jossaki se OFF/ON nappuulan. Jos
niiku näjetten nii pistäkee pois piältä. Miult loppuu voimat
ihas kokonaa.
Mie si jootusin 14 päivän lähtee Marijan sairaalaa. Äitys nii
kipuseks tuo miun vasen kylyki jot ei auttanna ennee mik-
kää. Siä mää sittes istuksin 16 ettiinpäin ja kävin vällee
keukokuvissa ja oliha miun kimpussa se itikkakkii vaa ko ol
ulkomualaine nii iha ekalla saip viis putelii irti. Mie en sili-
miän ollu uskoo ja lupaasin ristinki vetäst seinää.
Si mie kävääsin antamas sen pissinäätteen ja iha hoitajiin
huoneesee ilimootin jot se siä on. Sit alkokii se helkuutan
uottamine. Mie vissii kaik muut asennot kokkeilin vaa piäl-
läin en seisonna.
No kuhtu liäkär miut sissää ja niit kokkeit si kahtel. Ol vähä
tulehusarvoo ja jottain muutaki ja sit ei löötynnä sitä siissi-
näätettä. Olliit kele sen hävittänneet. Kauhii kuhina ko ehti-
vätten ja lopulta käväsiit sanomasa liäkärille jot ei uo, ei.
Ja mie si tuassiisa pisulle. Ny pijin kiposta kiinni henkeni
kaapalla ja sen sit otti huomaasa hoitsu. Ja tuassiisa uotettii.

Noo pualetoistatunnin piästä mie si kuulinki jot seeraava
ossoote onki Meilahen sairaala. Miun kuski käätti siin välil-
lä miut kohveella. Miun massu alko huutoo jo halleluujaa ko
ol nii näläkä.
Hittilääne hyö nykäsiitki miut sisälle sinne polille ja vaatteet
pois ja sänkysee. Miul sit yöl tehtii se kerroskuvane ko siin
pisinäättehesä ol olluna verta. Miulle si tippa pistettii ja vast 6
pistokohta onnistus. Hittilääne jot mie uon mustelmil.
Arvatkee mist si otettii laprakokkeet. Jalakapöövästä ja se kyl
si tuntus ja sinneki 3 reikee. Noo mie si piäsin parin nestepussin
jäläkee uamulla 7.30 kottii ja yhtikäs viisaammaks ei tultuna.
Mut kivvii miun munuvaisis ei sit uo jot onha sekkii ies jottain.

Ihan yssinkertaane ei olluna tää miun reissu ko miun ol han-
kittava siksaikoo meil kotimiäs. Ko miun ukol ny on olluna tos
vaikiaa. Olikii ravanna eestaas koko yön ko mie olin poissa. No
mie si kottiuvuin ja yritin siin nukkuva vaa ei siit mittää tult ko
ukol ol vaahti piällä. Kyl myö si jossain vaiheessa tirsat otettii.

Vaa seuraavana yön hää si ihas kokonaa sekkoili. Luuli raukka
jot hänet yritettää tappaa. Ja siin rytinäs putos lamppu toolille
ja olki syttyy ihas tulpalo. Ko tooli ol puuta ja kuuma lamppu siin
piäl. Mie si onneks haistoin palaneen puuh hajusen. Si hää hiljen
jossakii vällee yöst ja myö nukuttii.

Mie uamulla hälle liäkkeitä vein ja hää yritti vessaa vaa ei jala-
ka sit sitä kestäntkä. Mie si autoin hänet sinne ja takas sänky-
see.
Myö si nukuttii aikas myöhää ja miun poika tul asentaa meil uu-
ven palohälyttimen ko eelline hajos. No mie olin si soittanna tost
ukkosen kipusest liäkärrii nii hyö käskiit tilata ampumalanssin
ja Marijjaa häne kanssaa ko se jalaka pit kattastaa

Niihä mie si tejin ja myö sinne kaarattii ja istuksittii mahotto-
man kauva uottamasa liäkärrii ja si kuvvii ja tuassiisa liäkärrii.
Tuntuu tää elo oleva vällee pelkkää uottamista. No sit liäkär
kävi sanomasa jot myö lähetääki Töölösen sairaalaa ko siin syö
päsen etäpesäkkeessä onki vissii murtuma. Hää jootus vaitaa
sairaala vaattehet piälle ja sit myö uatettii vaihteheks ampu-
malanssii. Tulha se viimoin ja sit körötettii.
Töölösesä miut istutettii aulasee ja ukko vietii takavasemmalle.
Hyö sit vällee käväsiit urkkimasa lisätietoi ja parin tunnin piäs-
tä mie si piäsin kahtoo hänt ja vihoin kottii. Siin vaihees mie olin
jo ihas puhki ko melekee parvuorokautta tul valavottuu.

Mie si nukkusiki melekee vuorokauven putkee. Töölösest sanot-
tii miul jot ukon papureit kasataa ja sit piätettää mitä tehhää ja
missä. Senverra viä jot hänet si eiles leikattii ja tekoniveltä tul
lonkkasee.
Kahtomasa hänt kävääsin eiles ja tännää ja huomenki aijon. Jot
se OFF nappula jos ossuu tein etiä nii pistäkee hitos se kiinni.
Pittee hiukka suaha henkittää enneko jottain tuassiisa sattuu.

Sit viä niiko loppukanneetiks jottain mukavoo... meil tul 15.9 ekast
rehvist 47 vuotta täätee jot ollaa myö yhtee niitatut nykysee. Täl-
laane ol niiko miun viikkone Mittää ei oo kuulunna siält Meikusta
sen ento..jonku tiimoilt. Onkoha koko papuri ies männy sinne ol-
leskaa?

25.9 Ei ole jaksamisesta enää kiinni. Tämän päivän uutiset on
olleet sitäluokkaa että ei enää ole edes haluja jaksaa. Soitin meik-
kuun ja kysyin lähetteestä ja sain vastaukseksi jotta on hylätty
ja tieto mennyt omalääkärille, joka ei ole siitä tiedottanut. Ensin
pitää mennä Laakson laihdutusryhmään joka alkaa vasta ensi-
vuoden puolella. No ei onnistu multa olen jo yhden käynyt. Toi-
sekseen nyt ei kyllä enää maistu ruokakaan.

Mieheni on sairastunut kaiken tämän lisäksi keuhkokuumeeseen
joka kerrottiin tänään, vaikka kuvat on otettu jo tiistaina. Nyt
olen niin loppu, jotta kahvikuppi kilisi hampaita vasten kun täris-
in.Ei kommentteja: