torstai 15. tammikuuta 2009

OLLAAKI JO ELOKUUSA 2008

Alakaa 6 päivääsestä.
Ihas melekee viä uo henkisä vaik astma miuta kauhiist yrit-
tää tukehuttaa laavantakina iski kipune kurkkusee ja si sun-
nuntakina alkokii kauhii yskä. Oli kele laskeetunna se kipu
sinne henktorvee ja siit onki lyhyt matka keehkoloihi. POKS!
NAPS! POKS! MIE UON KO POPKORNITEHAS.
Mie uon si imennä piippusta ja syönnä kortisoonii ja miul nii
kipiä selekä ja kylet jot pahhoo tekköö. Meinaa vintti männä
pimiäks ko yskiip ja oksentoo yhtaikoo. No mie hajin tännää
puollitroo miun astnaatikon yskäliäkettä. Kele jot sitä ei si saa
yhtaikoo käättää miun yhen uamuliäkkeen kanssa. Se pittää
pistää ny taavolle jos kykenen

Mitäs kummoo miul muuta on tapahtunna.
No sen mie ainaski voin kertoo jot tännää mie itiksen gikan-
tista sen soittopelin miul löösin jot kirjoojen kuuntelu on pe-
lastettuna etiäkipäin. Ei olluna ies kalliskaa

Muutes miun koipikkaa ei si tokennukkaa täl piikil. KELE on
yhtkippee ko enne piikivä koht pittää ottoo ukon apuvälineet
miun käyttöö.

Ny vihoin tul nuapurikkii mualta ja piästii normaalii elämää.
Mie mään häneluoksee uamukohveelle jahka tokenen. Eiles
hää veipki miun koiruuven ulos ko mie tääl makaasin säkyssä
ko ikkää karusellis. No mie si koiruuven hajin iltapäiväl varoo-
vasti jot en kokosaikoo yskinnä. Hilijaksee kulin ko ois olluna
ihte paskat hoosuissa.
Ko ei miun koiruus hyökäänä ovelle haukkuven nii mie jo luu-
lin jot hää ol päättänt muuttoo uutee kottii. No selvishä se jot
hää just olki suanna herkkusen poskeesa nii hauku ny siin tai
kipitä ovelle. Ol parempoo tarjolla.

Huomenna suanki taassiisa vaa muata paitti ulkoilutukset. Ko
tännää kauppaset koluttii
Olikoha viä jottain väi lähtisköhä viemää rontukkaa pihalle
jot hää ei lirahuta kintulle.


21 elokuuta AATELKAA miul si enstiitakina on liäkär. Mie sit
sitä massunohitusleikkausjuttuuki ehotan samalla. Mut se on
ikävee jot minnuu ny koskoo vasempaa kylykee ja mie en oik-
ke tiijä mis vika Miul siä on usiamp eppäily jot kahotaa mikä
niist isköö kiinni. Joko miun tivertikkelit on suuttunna tai si on
munuaane vihoin prakanna tai se helkutan kivi on sinne tuas-
siisa iskennä. Se miul on usiamman kerran ollunaki ja on kipu-
nen juttu. Ei sua nukuttuakaa ko kokosaika kärventää kylykee.

Sit mie uon yskinnä nii kauhiist jot kipunoi ja ihas pillerii joo-
tusin poskee heittämmää. Nuapurikkii män tuassiisa mökillee
jot ei uo uamukohvepaikkaaka jot iha on ite se keitettävä ja ei
se sit nii hyvvee uo.

Mut iha mukavooki on sattunna mie löösin uuven dan roowin
jot on tuassiisa mitä kuunnella.

Meillä män yö ihas pipaariks ko mie en suanna unta ja mikä
kehveli pisti ukonki ravvaamaa iestaas koko yön. Ainaha se
nukkuu vaa ny ei. Yritä siin sitte nukkuva ko hää tulloo viä-
ree höpäjämmää. Mieki nukkuusin si 10 yhteetoista ko sit
tul plikka mein kämpää siivoomaa. Arvatkaa keinuks miun
mualima ko mie noosin ylös. Juu keinu se ko oisin laivasa ol-
luna.
Jot ei miul nii kauhiist mittää kuulu ko uon olluna vaa petin
pohjalla vaa on siält pakko hilata ihteesä vällee ylös.
Mie olin tännää nii ahkera jot kävin iha kakskertoo aputee-
kissaki juu ko unoohin oman resehtin kottii ni ol ne unijutut
pakko hakkee eriksee


23.8 Mie olin ukon kanssa tännää liäkärillä ja hää sanoskii jot
ne häne sekkoilut niiko kohveenkeittämine leivänpaahtimella
vois johtuvakki yhest liäkkeestä ja se vaihettii. Jot mie si vissii
uson nukkuva rauhasa ko ei hänt tarvihe vahata.

Mie just eile olin ostant 100 pillerii niit liäkkeitä ja tännää pitis
hakkee si nää uuvet tilalle Nonnii mie juoruusin nii kauvan ny
tuol meses jot tää jääp ny täs jot ei koiruus kuse kintuille ko
ulos pittää lähtä.


27.8 HERRAANE AIKA TÄSÄ ON OLLUNA MIUL VAAH-
TI PIÄLLÄ! Eile mie olin si simmuliäkärillä ja taksilla mänin
(en mie oo laiska, enhä) Ehin ihan katella niit simmuklasei en-
nekos se liäkär miut sissää komens. Jukupliut jot mie uon kal-
lis akka, pakko myöntee.
Noo kaikkiin tipploloihe jäläkee hää sanos jot kyl mie viä nä-
jen jottain ja vuuven piästä uuvellee. Mut suap tulla aikaa-
semmi jos näkö hiipuu vaahilla. Miul se kaihi. (mitä miul ei
olis)

No mie mänin kuluttammaa aikoo kohveelle ko miun tum-
makommee kuski lupas tulla hakkee. Ihas olin nukahtoo ko
nii kauvan jootusin uottaa.
Plikkaki siihe soittammaa jot hyö jootusiit viemää hein Kös-
sin elläinliäkärille ko hyö sen löösiit huoneen lattijalta iha
kanttuvei. Oli sit jootunneet lähettää kaniparan kaniloihe
taivaasee. Ol joko kivvii munuvaisis tai si syöpäkasvannaine.
Jot ei kantsinu ennää hoitohommii ko ois vaa muutaman vii-
kon korkeintaa saanna lissää elinaikoo. Kössi ol vaa 2 vuotta
vanaha jot kovvaa ol tieto plikanplikalle.

Tännää si miul oliki se liäkärkäänti siä terkusa. ja mie hälle
lujettelemaa kaik miun vikaset tai annoin ne iha papuril. Sii-
he keukoloihe, nieluu ja tikkeleili hää antos si antipijoottia ja
sano jot niil pitäs hoituva. Sit hää määräs kokkeit ja pissinäy-
tettä ja arvatkee kuis monta reikee mius taassiisa on. Kele
jot kauhiita ko ei suonii ennee löövä ko ovatten männeet läs-
kilöihe sekkaa piiloo. Viis reikee kolome toises ja kaks toises
ja par vaivasta tirahusta saivatten kauhiil työl ja kahel hoi-
turil.
Ja sitte myö alettii se keskustelu siit meikun mahanohitus-
leikkauksest ja lähetteest sinne piäkepulille. Mein jupinat
män niiko tätäsrattaa. Pistin tiijot lapulla häne kopraa ja sa-
noosin jot lähete tonne pitäs suaha. Jot kaik keinot on niiko
jo käätetty nii hää kysymää jot onkos niit pillereit käätetty.
Ko niit on hyvvii uusii. Mie sanoosin jot en halluu ennää yh-
tikäs lissää nuit pillereit ko niit on jo ennestää vaik kuis paljo.
Hää jot nää on hyvvii. Mie, en halluu ripulii ja toiseksee ne
ovatten kalliita jot hunajata maksoovatten. Hää tullee se
leikkauski kalliiks. Jot pillerit halavempaa. Mie jot ei tuuk-
ka ko piäsen kunnallissee ko täätän ritteerit. On uhkaama-
sa tiapeettes ja painoiteksikkii on melekee 51. Si hää sannoo
HYVÄ ON MIE KIRJOOTAN SEN LÄHETTEEN ja mie iha
sekopiänä lähen ulos ja sinne lapraa. Jot täsä ny si vaa uo-
tellaa kuhtua sinne meikkuu.

Si mie hilppaasin nuapurrii ko miun koiruus ol hänel. Hää
veipki rontukan pisemmälle lenkille silaikoo ko mie olin tuol
liäkärillä. Si myö kottii ja vähäsaikoo ja mie viel lähin miun
jalakahoitajan tykö näit kantturoit hoijattammaa. Taas on
jalkaaset silijät ko mukulan pylly. Jot tällast miul ny kuuluup.
Vaihteheks iha hyvveeki

Ei kommentteja: