torstai 15. tammikuuta 2009

TOUKOKUU 2008

Jostakiiha on pakko alottoo ni alotetaaha täst si.

Helskuta ko aika kiiruhtoo nii jot ei peräsä pysy
Just ol vappune ja jo huomena äiteepäivä. Mite tää aika ny
näin juoksoo.

Noo antaa juosta ja rimpuillaa perässä. Jottain pitäs pistee
papurille jot täst muotostus jonkinlaine päiväkirja...juu jotas
vois vaik musikat ja heitin musikat lukkoo.

Viikko män liäkärisä juoksemissee ja si ihas hyvä ko liäkke-
hii vähennettii.

Si mie kävääsin jalkahoitajalla ja ihanoo tuassiisa tek vaa se
vähä harmittoo jot isovarpii tul jokune kipu ja siihes sit tul
märkivä homma jotas uon ny hoivellu. Alkaap jo parantuu
ihas hyvä juttune.
Mittää kummempoo ei uo sattunna ihas kummallinen juttu
sillää ko miulle enemmite sattuu.

Si miun piti männä nuapurin kanssa saunaa. Vaa no ei onnan-
nu ko miun siivooja soitti jot pääsiskös pesutuppaa. Hällä nii
piän asunto jot pesukone si on niiko vinttikomerosa. Ei se siä
pyykkilöit pese.
Ja mie sain oman ison mattonikkii pesetettyy. Hyö pessiit sen
samantein.

Koiruutta ulos ja nilkuttammaa. Nilkuttaa pit ko miun polovi
on kipiä ollu jo monta kuukautta. On kokosajan turvoksissa ja
terkun liäkär ei tie mittää. Ihas on yht tyhyjän kanssa siä ies
käynnä. Mittää hoitova ei suakkaa vaa puolvuotta uottamista
enneko piäsen si ortopeetille.

Noo mie si tilaasin ajan yssityisee jot suan sen ies kuntohon.

Noo perjantakina mie si kävääsin miun kuskin kans kauppa-
sessa ja ostin ruokoo pisemmäs aikoo. Ei jaksa jokaspäivä kää-
vä kauppasissa. En mie muuteskaa jaksas. No mie sitäs kiält
kävääsin si nättämäsä. EI tulluna tikkilöit. Tuli kortisoonii
voitehena kiälee ja si näättö parin viikon piästä uuvellee.
Ei oikee kauheesti maistu p...kalta mut on sitte hankala laittoo.
ens pittee kiäl kuivata ja sit sitä salavaa niikos sipasta siihe sor-
milolla kiäle sivvuu.
Ko mie eskertoo sitä laitoin nii pöhkö ko uon mänin sen kiälen
kuivoomaa vessapapurilla no arvaaha tuon kuis akan käv.
Mie si nypin niit papureit tai riekaleit kiälestäin ko kele tart-
tus kiinni. Si ku sain ne pois olki kiäl tuassiisa märkä. Se pipu
on siin kiälen sivus lähel takahampuleit.
Noo mie si otin rotteepyyhkehen ja sil kuivaasin ja nopiaa se
salava kiälee. Sitä ei si saant hieroo vaa rivakkaa hipasta sinne.
Sen jäläkehen noppeesti suunhuuhtelluu vejellä. Se liäke siihe
kielee si simahti ko pikaliima ikkää ja kiristi mukavast kielt.
Suattaap jopa tehotakkii

Vappu män mukavast ko oltiiki nuapurin plikan 40 vuotis-
juhlissa. hyvvee ol jot mahat pullotti ja viä kotonki ol ähkyy-
ne. Nuapuri toip si puolikkaan kinuuskikakkuva kottiisa viä
jot myö si syyvää tännää häneluonaa kohveen kera.

Jiihaa hää soittaap jot haje kakku häne jiäkuapista. Ko hää
läht mualle plikkasa kanssa ja kakku jäip kottii.
Mie het tukkaputkel hakemaa ja myö se puolkakkuva ukon
kanssa pistettii kohveella nappoihimme. jotta ol hyvvee.

TÄÄLLÄ TUASSIISA EI MITTÄÄ ASJAA OLE
Kuha jottaa kirjuutan. Vappune män töllöö tiiroomalla. Myö
on hurahettu siihel pallonkilkuttelun kahtomissee. Snuuk-
kerii

Laavantakina lorvailtii ihas sammaa rattoo vaa nuapur säikä-
hytti ko män oksoo sahhoomaa ni sahas KELE... sormeesa 12
tikkivä. Ol olluna liäkärillä tekemistä ko hää kaivo niit saha-
purrui pois sormesta. miul niit on vua piässä. siis purrui

Si ko mie laavantakiyön lähin koiruutta ulosviemää nii pers-
kuta rallaa tuassiisa hissi rikki ei si mihiskää ihahtant. pakko
männä rappusii alas kävellen 4 kerrosta. Miun polovet ei yh-
tikäs tykänt siitä ja viä pit kiipee takaski päikkee. Korjoojalle
het soitin.

Ol hissi si sunnuntakina onneks ehjä. Män sitte kivasti sunnun-
taki ko poika ja miniä tulliit käämää. Mie sain kiinantulijaisii iha
komian helmiriipuksen ol ostant siä helmiviljelmän kaapasta ja
si hyö olliit ostanna mökille sellaasen laavakivi kaasurillin noo
sen kylä Suamest

Noo poika ja minniä miul sitäs ommoo sivvuu tänne nettilöihi
tekkiit jot senko alan kirjuuttaa kauhiast vaa.
Si myö kaheltii hein kiinankuvvii 451 kappaletta. Jösses jot ol-
liit komiat nähtävyyvet. Suukkii uppos yks rinsessakakkuki.

No mie si lähin pual 8 koiruuven kanssa ulos ja HELSKUTA
tuassiisa hissi rikki. Mie sinne huoltoo soittammaa ja sanoo-
sin jot henki lähtöö jos joovun uuvestaa kiipeemää portahat
ylös. Lupasiit korjoojan lähettää mahollisimma nopiaa.

Mie mänin si nuapurrii aikoo kuluttammaa ja kahoin siel sen
tanssii tähtösiin kanssa ko se loppus nii lähin syvän väpättäen
kottii kohti. IHANAA hissi toimi.
Jot miun tällääne tää viikonloppune on olluna.

Täällä mie tuassiisa uon
No myö ukkosen kanssa muanantakina käätii vaihteheks
liäkärissä. Vähä häne liäkkeitää roplattii. taksil mäntii ja
tultii ko hää jo suap ne kelalt poikkee tai siis osan.

Miun kuskin pit tulla minnuu kaapalle viemää vaa ei kuulunt
ei olleskaa Mihi ol hukkuna mie jo aloin hermostuu. noo sel-
vishä se. Ol männy käämää hääki liäkärissä ja hittiläine olliit
hänet napanneet osastolle kokkeisii

Illalla si haki nuapur miun koiruuven yökyllää ko miul keski-
viikkouamun se kiälen näättä jo 8.15. no arvatkee herääsinkö
mie? Juu en herännä kello ol jo 20 yl kaheksan ko mie sitä vi-
lasin. Olin viä herreillä pual kuuven aikoo uamulla. si mie kiän-
sin kylykee ja jatkoin unta siihes pualee 11 ko miul se toine aika
ol 12 hampilääkärille tää on se ko miun hampuleit paikkoo. Ua-
mune ol se jonka pit sitäs kiält kahtoo.
Oikeesti se miun aika ol sinne si 12.45 jot mie siel si torkkuusin
ja lopulta piäsin sinne toolillekin.
Si samat hommat ko eelisel kerral. Hää sanos jot ei ennää tarvihe
sitä loroformii laittoo. Ja ny pestää ja sillo mie olin toolista lentää
ylös. jösses ko minnuu poltti suuhus. hää sitä hampulii pes sil
heitin pirtulla ja sehä on vaik kuis vahvoo. Taas huuheltii miun
suukkii.
Viä tul kuitenki välaikaane paikka ja parin viikon piästä si pis-
tettää umpehen. Hää kahto kiält ja sano jot ny rupiaa paranem-
moo.

Si mää tilaasin sen ajan sinne ortopeetille 14.5 ja kuvat on ha-
jettava kättäriltä mukkaa. nyt koskoo nii jot itku piäsee vällee
jot on se suatava kuntoo.
Juoksuja tuntuup riittävän muuteski iha kauhiist ja pakko on
piästä miun liikkumaa.

Just enneko mie eiles lähin sinne hampitohtoorille soittiit siäl
mammosta jot liäkär halluu miut ultraa jot jos niiko huomen
sopis. No pakkoha se ol soppii.

Mie sit tännää kävin ultrassa ja se liäkär si tissii hiveli sil antu-
ril ja sanos jot ei hää mittää siä löyvä. No mie jot ei kuule ihas
tarvihekkaa vaa ko siin on se arpikujos nii sit vällee tutkittaa
ja kipiähä se on. Ja miul on niiko kerrottu jot 1/3 saap ton syö-
pän toiseeki. Ja toiseksee jos tullooni mie halluun löötää sen
enneko se on iskennä imusolmukkeisii. Miul ko tää oikii kai-
nalo on jo tyhjennetty nii en halluis jot toinekii pitäs

On meinaan hankallaa ko se viäp voimat käjest ja tekköö yl-
miäräsen tissin kainalloo Toiseksee mie viimeks jotuusin puol-
vuotta tappelee ennekos hyö sen uskoit. No hää sanos jot siä
se voip piileksii jossakii vaik kuis kaavan jot jos rupiaa tuntum-
maa ni tuu si het tänne. VOIHAN NÖSSÖ mie uattelin. Ihako
täsä ei uo jo muuteski liikoo juossemist.

Noo ei männä asjoihe ielle. Työ ette kyl arvoo mitä mie ihas
koht mään tekkee? mie mään MÄMMIÄ syömää iha sokurin
ja kerman kans.


VIHOVIIMEIN HUOMENA SE ORTOPEETI siis 14.5

Joha mie uon tehnä sinne männöö kokos kevvään. Ny on
rönkkenkuvat pöövällä eikä ainakkaa viä tievossa estehiä.

Noo miut tuntien mikkää ei uo varamoo ennekos istuksin
liäkärin nenun iessä mut toivoo jo omp.

Si mää vihoin alootan sen valamistelun sinne kilppariliäkä-
rille iha varamasti sen luppoon, kautta kiven ja kannon.

Miun on iha pakko kertoo kuis miun yhen perhetutun käv.
Häne vaimoosa saip kauhiin kipukohtaauksen vaihteheks
kotoona. On olluna niihe takkii sairaalasaki. Häne ukkoosa
si soittammaa liäkärille ja tää hälle sanoos jot tule hakkoo
resehti.

Sairaala kilomeetrin piässä jot ukko kurvoomaa vaahilla
sinne. Saipki ihas opiaattiresehtin sen vaalianpunaasen ja
partapuva viä muovipussii. vaahilla aatolle ja avvaimia es-
sii. Hää laittos sen resehtin ja pussin suuhusa roikkuun jot
käjet vappaana ja urvasoo liikkeelle.

Jep! siihes kurvasoo polliisit ja pysähyttää ja kyssyy jot
mitä tää ajjoo huumeresehti suusa ja hölömistynyt ukko
lissää jot par tapuakkii on pussissa. Hyvä jotteivatten lyö-
neet käsraatoihin het. Heremostunut suur roistoha hää.

Noo suostuvatten si soittammaa liäkärille ja tää sanoskii
jot jos on XXX nii laskekkaa nopiaa kottii siä on mänössä
kaamii katasrohvi. Noo hää si uuvestaa kurvoomaa kottii
ja peräst kuuluu viä viimooseks jot turvavyö pitäs kuiteskii
laittoo kiinni. Muija saip kuiteskii liäkkeesä onneks.

Mie ko hajin miun ukkoselle nuit sammoi liäkkeit nii uat-
telin jot otanko turvamiähen mukkaa.

Se sit män äiteepäivä ikkää ja ny uotellaa si yloppilasjuhlii
kel niit on meil ei ennää uo. Ja seuraava suur juhla onkii si
mittumaari.

Ny mie jiän jännäämää huomist liäkärrii

14.5 No mie si tännää piäsin, ihas oikiaa lujette PIÄSIN sittes
sinne liäkärrii. Ensi hää kysel ja kysel ja si hää pläjähytti sen
kuvan seinälle. Tuumi hetkoosen loihe lausummaa jot ei iha
viä aleta sitä tekeonivelt siihe polovee laittammaa. Ei ihan viä
nii paha, mut pahempi ko hää luul ennes kuvvoo. jot mie täsä
si pohin ja pohin.
Hää si siihes sen piikin laittos ja sano jot tahti männeep seu-
raavasa järestyksesä. Ens niit kortisoonei ja sit jottain kukon-
helttoi ja si ko ne keinot on käätetty nii puhistus ja viimoinen
on si se tekosnivel.

Voitta ussoo jot minnuu otti kupolist. Mie kuukaustolokulla
uon kärvistellynä ko terkun liäkär ei sitä kortisoonii siihes pis-
tännä

Si mää lähin siält kottii ja mänin tokkalle ko se siin iha vasta-
piätä. Nuapurilla huomenna synttärit. mie hälle kukkija ostin
ja viereisest puttiikist par pullaa. Juu taksin olisiin tilanna vaa
ei kuulemma tuu siihe ettee. ois pitännä kävellä esplanaatin
puolelle. KELE

mie mittää kävelly samalla tallustin si aseemalle ja siä uattelin
taksii pompata. Ei taksii vaa sen tilalla si onnikka 75. miult jot-
tain männy ny ohi silmiin. siihe sit hyppääsin enneko kokonaa
räjäähin.

Ol kuulkee kaamia jäähä pois ko jalaka ol si heskuta kipiä. no
mie lönkyytin si tolpista kiin pijellen nuapurrii.

Hää sai kukkaasesa ja mie kohveen ja si myö sovittii jot hää
hakkoo koiruuven iltapisulle ja yökyllää ja käyttää uamulla
ulkon nii mie suan si jalakoo hoivella ja leppuuttaa. Mie luu-
len jot miun polovet o häne kanssaa ihas sammaa miält.

Ny ko tää etappi on tehtynnä tavoote on seuraavaks sille kilp-
pariliäkärille männä. ihas huomeenna ajan tilloon ko alakuun
piäsin.
Mitähä viä ehtii sattuva ko ollaa vast puales välis tookokuuta?
17.5 JEAH! tällä hetkellä ihas kivast on poloven kanssa. Ei
ainakkaa viä uo kippui. Mie iha kunnolla sainnii levätä ko
nuapur otti koiruuven yökyllää ja käätti illalla ja uamulla
lenkillä. Jot mie sitä polovee uon ny leppuutelluna.

Jos niiko tarvetta ilmeenis nii mie si voin uusii tän piikkihom-
man viijen viikon piästä. Pittää vissii soittaa jos mein terkusta
löötys joku liäkär joka sen suostuu pistämmää. Tulis halavem-
maks silviisii.

Yssityine nykäsöö siit melkee 100 eurii ja terkku on ilmaane

Miulla on tännää olluna kummalline olo ko pää on kirree ja
huimaa het ko pistän simmut kiinni. Alaverenpaine koholla ja
pahaolo. jot ei yhtää päivää sua olla niiko tervehempänä. Mie
jo otin puolikkaa verepainetapleetin ylmiäräsenä.

Nuapuri on mualla jot ite on pakko viä köntyytä koiruuven
kans ulkon. No eiköhä tuoski selvitä ko on tähäskiasti selvit-
tynä.

Arvatkee enhä mie muistant tilata sitä kilppariliäkärii jot mua-
nantakina sit tilloon.

22.5 Jippii miun polovi yhä hyvännä

Pakko sanua jot mie uon onnelline. Iha piäsee kunnolla kä-
velemmää.

Myö si tiistakina käätii ukon kans siä ruskeesuolla ja hyö
kunnolla tutkiit häne suusa. Mittää kummallista ei löötynnä,
ihanoo.

Si myö tojettii liäkärin kanssa jot meilhä ol sillos rehvit ko
mie pommii nukkuusin. Hää minnuu hihast otti kiinni ja vetis
kiälestä ja totes niiko mie jot kunnos on. Jotta rittää tää miun
kiälen kiskoomine

Eiles mie si vietinki synttäreit. Pihkura herääsin siihes jotta
plikka soittaa ja kyssyy jot voivattekos tulla poikiin kans juh-
limmaa. Miul hiukset noos pystyy ko kahtoin kyökkii. Siä
käännä pyörremyrksy. Iha ol kuulkee tavarat siin mihis ol
tippunneet.

Enhä mie voinna sannoo jot ei sua tulla. Varsinki ko plikka
ylleesä muistaa miun synttärin parminnuuttia ennen ko päivä
on jo männy.

Mie kiiruust nuapurille soittammaa jot onkos hänel pakkases
mittää herkkuva ko miul vaa yks pakastekakku ko nuapurin
vaa pit tulla

Noo hänel kanssa rinsessakakku ja pullii paistoo vaille. Meilhä
ol sitte vatelmakakkuu ja rinsessakakkuu ja mansikkaviinereit

Ja miun massu naatti ko pojjaat ei tykänneet si siit kakkusest
ei kummastakkaa ja myö sitä si muut kilpoo natusteltii. Ny si
kevvään juhlat on juhlittu ja makijaa herkkuva ei si vähäsaikoo
suukkii pistetä

NÄIN ON NÄRREET (usooks joku?)

Tännää mie uon olluna si saanassa. Iha ol naatinto pitkäst ai-
koo ja puhasta tul.
Taas minnuu hävettää ko mie en oo muistant viäkä tilata sitä
aikoo sille kilppariliäkärille.

Ukolle ja miulle si pitäs tilata aika sille terkun liäkärille. Ukolle
pittää suaha se taksianoomus ja miun piästä kokkeisii ja kaik
resehtit uusiva.

Kyl se kesä tulloo silt alkaap ny tuntuva.
26.5
Tännää miul käviki vaihteheks kuski ja myö kaappasessa kää-
tii ruokoo ostamasa. Ihas melekee vaa valo jiäkuapissa. Si ko
myö oltii apoteekissa miun liäkkehii ostamasa huomattii jot
nuapuril nimppari huomenna.

Ihas kommeita inkaliljoi hälle ostettii ja si mää soitin jot kohve
tekis hyvvee. Kurvastii si kohveelle ja ko mie laiska uon nii
raahattii miun kärryne ruokoo mukan. Ukon jätskit pistettii
siksaikoo pakkasee jot eivätten mää velliks.

Ihas mukavaa ol turista.

EI en mää viäkä oo muistant tilata sitäs aikoo sille kilppariliä-
kärille mutta muistin kyl terkun liäkärille tilata meil molemmil.
Ja jätin si soittopyynnön ko pitäs ottoo niit näättehii jot olis si
valamihit ko sinne piästää.

Mie si lähin yöl koiruutta ulosviemää tai no meil siis koiruus
viäp minnuu ulos. Jostakkii sit ilimesty etiä siili. Nii ol nopia
tää kehvel jot ehtis kuonosa iskiä siilii ja viä käpälällää pyörit-
tääki ennekos sain pois vejettyy. Ja lissää ois viä pitänt siilii
säikytellä. On tää kumma elikko ko piikitkää ei tunnu missää.

28.5
Tännää sit vihoin tää miun hampi paikattii. Jot kyllä mie sen
kanssa uon juossunakkii. Yhä hää sen kumiläpyskän siihe nua-
man etiä pisti. Mie kuulkeeolin nii väsynt jot nukaahin siihe
tuolii. Hitsi ol jo toine kerta ko mie häne tooliisa nukahin. Huo-
masiit ko mie koorsasin. No ei tarvihe iha het männä uuvestaa.
Puolustuksesks sen verra ko mie en si yöllä saant unta.

Sielt mie si soittammaa nuapurille jot pistä kohve tullee mie vä-
sy. Taksilla kurvaasin kotio tai siis nuapuritalon etiä. Kohve
senverra riskas jot mie si enempi niiko herääsin.

SIT MIULTA LÄHT HIUKSET, JUUÚH LÄHT, LÄHT. Nua-
puri pisti sakset heilummaa ja ny mie uon viimoin si ihas ly
hyttukkaane. Helepompi hikkoilla lyhykäisillä hivuksilla ko
niil pitkil roikoil.

Hih, ukolt män 10 minnuuttia enneko huomas jot akan hi-
vukset on lätennä

Mie si uattelin jot yöpisulle vienki ny koiruuven ersuuntaa ja
painuttii si puistoho. Onneks en iha irti piästänt ko hää ampas
nuppi tutisten heti vauhilla ja siiliin kiinni. Siinä siiliki sai pik-
kusen lennon ko ehti ottoo siit kiinni. Miks ei mein elikko kärsi
niist piikeist vaik ihas ol pallona siili? Onneks ei siilille miteskää
käänny mitä vissii syvän läpätti kovvoo.

Myö si asvalttipolkuu kävelimmä jot siä ei niit siililöit ole.

29.5
Miulla si 12 tunnin paasto takan ja iha pihillä revin kuivan kie-
en irti kitalajesta. Nii ol kuiva suu.
Lapraa kiiruust jot suap jottain nestettä kitusii. Ja ko mie uon
mie ni tietty ei ekast eikä ies tokastakkaa suanest sitä verta
uanna. No onneks ies kolomannesta suatii lirutettu iha tarvit-
reisulla.

Mie jo hississä soittammaa nuapurii jot pistä kohvetta tullee.
Ny on si sokurikokkeet, kilpparikokkeet ja kaaliumit otettu
jot juuva saap ja syyvä.

Arvatkee jot maistuko paahtis hyvältä, maistu se. Siält kottii ja
nukkumaa Mie nukun millo suan ko mie huono nukkumaa. Tai
siis miul nii kumma tää unijuttu jot sillo ko muut alkaa herätä mie
vast alan nukkuu. Eli hyvä jos nukahan siin 4 aikoo aamusta. No
onneks mie uon eläkkeellä. Sillo työelämäsä se olki vaikijaa.

Sit miun kuski soittaa just ko piäsin unnee jot jos kaapoille hal-
luun ni ny ko hää ei huomenna piäse. Noo pakko mikä pakko ko
koiruuven ruoka huus loppuva ja juomooki ol suatava.

Mein koiruuvella nii kumma ruoka jot sitä suap vaa yhest kaa-
pasta ja 13 killoo säkissä. Sit muut sapuskat ja viä kirjaston kaut-
ta ko mie oon niihe äänikirjoihi iha rakastunna. Sain 5 kappaletta
jot elämä pelastettu vähäks aikoo.

Kuski laitto mein parvekkeelle sellaasen näkösuojan kiinni niillä
nippusitteillä ja mie kohvetta meille keitin silaikoo. Hajin nuapu-
rilta kukkaaset ko hää ol niit miulleki tuont ja samalla hääki tul
kohveelle. Ny miul on yhes laatikos 3 pelakuunii ja muananta-
kina männää kahtelee mitäs muuta saahaa.

Ei kommentteja: