keskiviikko 15. huhtikuuta 2009

MITÄHÄ TUL SANOTTUVA...........?

Mie ja miun suur suukki. Ei ies pitäs uatella ko het sattuu tahi ainakkii
tapahtuu. Kelen kele ja kaik muut ärräpiät siihes mukkaa.
Noo mie kertommaa. Myö si kurvastii mein tummankommeen kanssa
kaapalle ja ol nuappurikkii mukana. Noo hää jäip istuksii aatosee ko
ol kainaalosaivoil liikkehel.
Nyö si mäntii kaappasee ja mätettii herkkuva viä kärrysee ko kaikkia
ei sillos eellisel suanna. Miun pujelin soip. Ukko miul pirahutti HITSI..
..OL KOIRUUS TUASSIISA RUIKANNA VESSAA....ol iskennä takas
se helkutan ripulli. Mie jo ihmettelemää jot mitä kummoo täsä ennee
ossoo tehä ko uon jo kaik kokkeillu. Mää tuun siivoomaa jahka tiält
piäsen. Ol juomoo ja kermoo mut ketuli mie unhootin MÄMMIN täsä
rytäkäsä. Miul mikkää piäsiäine jos ei uo mämmistä iha sokuurin ja
kerman kera.
Si kottii sinne paskanhajusee lukkaalii. Huah, ja mie tuassiisa pesek-
simmää lättijoita. On muutes iha kiitettäväst viimoaikoin niit suihku-
tettu.
Yöl si käätii kolomekertoo ulkon ja viä kolmekertoo pestii vessan lat-
tija. Viimosen ko hää piästi nii ol tulluna sellaasella vaahilla jot ol pön-
tönki reenat paskasa. Mie en ennee tietän jot itkenkö vai naaranko.
Tul vissii molempii harrastettuu.
Sitä mie vaa ihmettelen jot kuis hää on kuiteski nuin pirtsakka. Jot
palloloil leikkiip.
Mie muanantakina soittelemmaa miun plikalle ja hää sanoski tulleesa
eellisen yön kottii. Hitsi jot yöllä. Sanos jot ol niiko raahallisempi ajjoo
ko mänömatkal olki joku pöljä yrittät tappoo heit usiampiiki. Ol kiilan
na vällii ja porukka jootus si lyömee liinaset pohjaa ja nii ol plikkaki
kurvant vasemmalle penkalle. Ois muute rytissy nii iest ko takkaaki.
Miult meinäs syvän lähtä liitoo. Kuis nää meijän itiootit ain ossoovat
nää kommervenkit. Ain suap olla rinki takapuales ko nii hurjastelloot
nuis ruuhkis. Oon mie muutaman kauhiin kollaarin nähnä tosa lahen
tiällä ja kerra ol helkuupperki siä kesel tiet potilast hakemasa.
Mie nii laika uon olluna jot viekä en uo piässy kilpparikokkeisii. Ko
mein vereimijät istuksiit korkialla mäjenpiällä. Huomenna elis tänäs
uamuna on pakko ko liäkkeet loppuvatten.
Huomiisek on si tilattu se invataksikii ko miun ukko männee sinne
Laakson neurolookille. Jo ol aikakii jot suahaa se tojistus jot suahaa
hakia sitäs häne liäkettä korvattavaks. Ja pittää muuteski tarkistoo
jot onkos nua liäkkeet kesenää sopivii.
Miun huomiisen piikitys siirtys si torstakille. Mittää en uo viä huo-
manna siis muutost jot liekö miul si tää ei autakkaa. Kauhiist sitä
kyl pelekään. Ny ei ennää uso syyvä nuit tulehuskipuliäkkeitä ko
koht miult alkaap masu hajota. Sehä se ennee puuttuski. Kaikha
mie uon jo ihtellein kalastelluna.
Miul muutes on tällaane ruokavalijo koiruuvella jot hää suap kei-
tettyvä riisii jos par ruokaluskallista porkkanasosetta raakan. On
jo alkant taas vähä rauhottuu. Plikka sanos jot on olluna iha pen-
nust lähtiin mahan kanssa oireit ja tutkittu on ja mittää vikkoo ei
uo löötynnä mihis puuttuva. Ikäs on olluna kaikkee kummoo mut
viä porskuttaa. Kaik muut samanpesuveen poikaaset ovatten jo
kaarisillalla temmeltämäsä. Ja hyö olliit tervehii koiruuksii.
No ny myö kahtotaa ja si viimone juttu on liäkärisä käänti. Saa
si nähä jot kuis mein käyp.
Huomena keselviikkova jot kaikil parempoo kevättä
Pirre

Ei kommentteja: