torstai 9. huhtikuuta 2009

VOIHAN PYRSTÖSULAT....


....SANOOSIN MIE. Juu pakko on myöntee jot kovvoo on
miun ja koiruuven elämä. Just ko myö jo luulimma jot ku
rane on ohi nii alkoski uuvestaa. KELE..

Mie si keskiviikkouamun herreen ko pujelin rähjäs kauhiistija hyö soittaat jot hampiliäkäs onki tullu pipiks. Jot seeraava aika si 2.6 jot ei sit mäne kauvaa (hitsi) jot sua männä päivystyksee jos alkaap särkiä. Miul paikkasen alla reikii sano eelline hampipiäkär ja käsk miun tilata sen tutkiimusajan sinne linikalle.

Noo mie viel kiänsin kylykee jot vähäsaikoo saip nukkuva. Si
pit suihkuusen kautta lähtä karvaasen kanssa ulos. Mie sitä
riisivä annoin ny oikee kunnolla. Teki hää tarpehesa ja si kot-
tii vaattehien vaihto ja taksiloihe tilloomine. Mie kurvaasin
Malamille.

Pisemmän uottelun kautta si mäntii sinne pöövälle makkoo-
maa ja siin par valkopukust miun polovee tiiroomaa. Mie si
varoovast kysymmää jot kukas ne piikkiset laittoo. (ko pelkääsin
jot hyö) sanosiit jot ylliäkär jot mie si raahotuin. Tulha hää ja nää toi-
set si tiirasiit ko hää si kertos jot mitä tekköö. Perskele jot tuassiisa
se oikia polvi sattus nii jot tek miäl lyyvä. Kui se vpopki nii kovast
sattuva? Vasen män yhel inahuksel mut mie jo olin purruna ylähuu-
lein rikki. Si nää kehveelit jättiit miut siit yssin selvittämmää kaik
rekvisiitat ko uuven ajan ja taksitojistuksen. Eellisil kerroil on ne
henkilökunnat ihte ne miul toimittanneet.

Mie si könnyymää hissilöille ja seeraavaa kerroksee lohutuskohveelle.
Iha juu viineriin kera. Si mie ostin kottii 3 laihutuspullaa (berliinimukkiva)
Miun plikka sannoo laihutuspullaks. Ja hää tullee meil siivoomaa taas
nii juuvaa samal kohveet.

Ol kauhiin hölöt polovet ko uotin taksii sairaalan pihal ja kiipeemine
siihe olki taas uuvenlaine. Mie vasent koipee lahkehest nostin jot se
män autoo ja si ko iskuksin persuuksillein nii nosti samanviisii oikian.

Mie si kertoosin täl kommeel kuskil joka puhus iha hyvvee suomee,
jot miun ossoote ol tää ja siin etessä on niiko varikkoo bussille ja rati-
kalle. Hää ilimootti jot kyl sinne ossoo. No myö hijaisuuvessa mäntii
kunnes mie huomoon jot myöhä ajettiiki mein kajun ohi. Mihi sie miut
oot viemäsä? Oli muutes hölömö ilime kuskil. Hää sanos jot ko kaapun-
tista tulloo nii isol lukkoo tää kavun nimi. Juu ni lukkoo. No mie siihe
jot ei hättää ko meil piäsee iha hyvin seuraavanki kavun kautta. Ja
miul kela maksaa osan matkast jot ei haittoo vaik maksaaki pareurii
enempi. No kuski helpottus ja vahtaski si jot ei uuvestaa mänty kavun
ohi.

Si ko plikka ol siivonna meil nii lähettii ostammaa piäsiäisen ruoka-
puolt mein tyhjee kuappii. Ei ois suanna kävellä vaa ko ol pakko. No
Mänhä se reissu siihesasti iha mukavast ko ukko soitti jot koiruus ol
tuassiisa rujahuttant kylppärin lattijalle kunnon kuraset. Miul ol piäs-
tä itku. Mie si kipittämmää apoteekkii. Myö si pohittii jot mitä ny pitäs
koiruuvelle antoo. Ja nii mie lähin hiiltapleetit mukan kottii ja miet-
tisin jot kuis mie suan ne koiruuven kittaa. Jot uonko kovinki musta
sen jäläkehen.

Hoh, hiiltapleetit uppos kitusii ko ois ollehet kovinki hyvvii namu-
palloi. Jot senpualee ei tarvinna olla huolissaa. Miun koivet vinkus ja
silimissä salamoihe jot mie vaa makaasin. Koiruus on alkannakäät-
tää mein kylppärii vessan jot ko viä pöntölle oppii ni ei tarvihe juost
ulos.

Mie nii väsy jot yriitin nukkuva koko illan vaa pah, ei miult onnistu.
Si kahtoosin tunnin telkkuva ja yriitin uuvestaa. Pisti korvalappusetki
ja niihis mie ylleesä uon nukahtant. PAH, en ny vaa nukkuna. Nele-
jän aikoo si noosin syömää ja ukkokii kävel samoille apaajille. Si hei-
tin kitusiini yhen nukahtamisliäkkeen. Nukahiinha mie vihoin.

Tännää miun plikka män lapsostesa kans mökille. Siält hää si soittaa
jot vessan lavuaarin hana lirisöö. Kele, ei se haittais muute mut ko se
vuotaa sinne lokasäilijjöö. Käv piän kömmi ko sitä tehtii eli vahinkosa
asennettii se sammaa putkee ko vessaki ja se männee sinne 3 kuutijon
säilijjöö. Jos sinne vuotaa kovast vettä nii sehä täyttyy nopijaa.
Plikka pisti punpun kiinni mut si ei sua mistää vettä ja sainaa hyö mei-
nasiit männä. Jot iha ol kivvoo siä mökil.

Mie si miun laskukorrii kaivammaa ko muistin jot siä ol näkynnä parin
vuuven takaane putkimiähen lasku samanlaisest korjuust. Sillo olki
kyse suihkuhuoneen lavuaarin hana. Mie soittammaa jot päivystäätkö
hyö vai kuka. No tää mukava kaver Seppo sano jot kyl hyö ja mie ker-
tommaa mitä vikkoo ja hää läht korjoomaa. Mie huokaasin.

Mäntii nuapurin kans saanomaa ja kele eivätten uo vielkä sitä kiukasta
laittaneet piänemmälle. Nii on kuumoo jot nahka kärventyy. Naati
siin ny sit löölysist. Kauhiist mie si pesuöljyysellä ihtiäin hieroosin ko
pujelin soip. Mie vaahtova tippuvan mänin vastoomaa ja plikka kyssyy
mein osootetta. Ei muistanna ja laskuu varte pit suaha. Ol kuulkee
kommeet vaahtonokareet pukuhuoneen lattivalla.


Arvatkee miul kommee mustelma vasemmasa polovesa.

Ny pittee lähtä viemää koiruutta ulos jos jottain siält tyhjästä masusta
suap pinnistee ainaskii pisit.

1 kommentti:

Äijänkäppyrä kirjoitti...

Lähäre kuule niihin lääkääriihin oma hautakivi kainalosnas. Kiriootuta siihen kivehen nimes ja syntymäaikas ja laita kualinkohoralle vaikka arvauskeskukses nimi ja arviootu poismenon päivä. Kyloottaa päähän jonku nykysuamen meininki.